สู้ต่อไป 8 พ.ย.52
กัลฯผกามาศ บุญธรรม(ประธานศูนย์กัลยาณมิตร จ.ขอนแก่น) , กัลฯกำพล ชุมพลบัญชร(ที่ปรึกษาศูนย์กัลยาณมิตร จ.ขอนแก่น) , กัลฯกาญจนา เดชชัย(กรรมการศูนย์กัลยาณมิตร จ.ขอนแก่น) , กัลภาวัด เนาว์โสภา(ประชาสัมพันธ์ศูนย์กัลยาณมิตร จ.ขอนแก่น)

เผยแพร่เมื่อ November 8, 2009 6,943 Views 296 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments