กิจกรรม

กิจกรรม

Video > กิจกรรม

โทษของน้ำเมา เรื่องที่ 4 เมื่อลูกเศรษฐีคบนักเลงสุรา (ต่อจากเมื่อวาน) , เทเหล้า-เผาบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรมอาชีวศึกษา กทม.   NONA เทเหล้าฯ ชม 1,103,324 ครั้ง
       โทษของน้ำเมา เรื่องที่ 4 เมื่อลูกเศรษฐีคบนักเลงสุรา (ต่อจากเมื่อวาน) , เทเหล้า-เผาบุหรี่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรมอาชีวศึกษา กทม.
       วิบากกรรมน้ำเมา ในมหานรกขุมที่ 5 ตอนที่ 2 โทษของผู้ดื่มสุราแล้วผิดศีลข้ออื่นอีก (ต่อจากเมื่อวาน) , เทเหล้า-เผาบุหรี่ หมู่บ้านแม่ลาย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
       วิบากกรรมน้ำเมา ในมหานรกขุมที่ 5 โทษของผู้ดื่ม ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา , เทเหล้า-เผาบุหรี่ จ.ระยอง
       Animation โทษของน้ำเมาในมหานรกขุมที่ 5 ตอนที่ 1 , เทเหล้า-เผาบุหรี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1
       โทษของน้ำเมา เรื่องที่ 6 สุราผลาญทรัพย์ผลาญชีวิต , อุ๊ยปี ศิริวรรณ์ เลิกต้มเหล้าขาย
       โทษของน้ำเมา เรื่องที่ 4 เมื่อลูกเศรษฐีคบนักเลงสุรา , เทเหล้า-เผาบุหรี่ ณ ลานพ่อขุน ม.รามคำแหงเบื้องหลังการเตรียมงานบุญวันคุ้มครองโลก   22 UNITY ชม 290,069 ครั้ง
       เบื้องหลังการเตรียมงานบุญวันคุ้มครองโลก
       ความประทับใจของผู้ให้และผู้รับ (2)
       ความประทับใจของผู้ให้และผู้รับ (1)
       ความประทับใจจากพระสังฆาธิการ งานวันคุ้มครองโลก
       ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก 2552
       ความสำคัญของการรวมสงฆ์ในวันคุ้มครองโลก (13)สัมมนาอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 6   อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ชม 203,950 ครั้ง
       สัมมนาอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 6
       เรื่อง การชวนบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษา
       พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ
       พระธรรมเทศนา เรื่อง มองเข้าไปในคน
       เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา (กฎแห่งกรรม)
       พิธีบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน รุ่นที่ 6วัดชลธาราสิงเท (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)   Super Monk ชม 8,117 ครั้ง


Bookmark and Share