โลกุตตรภูมิ 2
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุตถนิกายธรรมบทว่า ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง บัณฑิตทราบตามนั้นแล้ว พึงกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สังขารเป็นรังแห่งโรคนี้ เป็นทางมาแห่งความทุกข์ทั้งสิ้น เพราะสังขารเป็นผลสืบเนื่องมาจากอวิชชาเป็นต้นตอของกิเลสอาสวะทั้งหลาย

เผยแพร่เมื่อ April 27, 2011 8,322 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments