เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุตถนิกายพุทธวงศ์ว่า ทาน ท่านกล่าวว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของความสุขเป็นต้น ทาน ท่านกล่าวว่าเป็นที่ตั้งแห่งบันไดทั้งหลายของการไปสู่พระนิพพาน ทาน เป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์ เป็นเผ่าพันธ์ เป็นเครื่องนำหน้า เป็นคติสำคัญของสัตว์ที่ถึงความทุกข์ ทาน คือคลังเสบียงของการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฎ

เผยแพร่เมื่อ March 12, 2011 7,334 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments