จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 9
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายไว้ในอัพปะมาทะสูตร ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะ 4 คือ จงละกายทุจริตจงเจริญสุจริต และอย่าประมาทในการละกายสุจริต และเจริญกายสุจริตนั้นจงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริตอย่าประมาทในการละ วจีทุจริตและเจริญวจีสุจริตจงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริตและอย่าประมาทในการละมโนทุจริต และเจริญมโนสุจริตจงละมิจฉาทิฏฐิ จงเจริญสัมมาทิฎฐิและอย่าประมาท ในการละมิจฉาทิฎฐิและการเจริญสัมมาทิฎฐิ

เผยแพร่เมื่อ April 11, 2011 7,119 Views 0 ครั้ง

Download Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

Video ที่น่าสนใจ
Videos ทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้