พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 4

คำร้อง ตะวันธรรม ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอังกฤษ ดร.อนัญญา เมธมนัส คำแปลภาษาจีน อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ ภาพ พุทธศิลป์ ใช้เฉพาะสอนศีลธรรม

    Video > หมวดMusic Video เพลงธรรมะ > รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
 LINE it!     Bookmark and Share  
  
ชมด้วย Html5    ชมด้วย MP4   ชมด้วย Youtube  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 4
 Embed Code
  พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 4
  รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์   หมวดMusic Video เพลงธรรมะ
  22 ก.พ. 2554  07:18 นาที   ชม 14,771 ครั้ง
  Short URL :

  Your IP : 3.94.129.211 IP Address Lookup
  Now Playing from USA Server


Bookmark and Share  
  
Download
พระศรีอริยเมตไตรย์ V.4
พระศรีอริยเมตไตรย์
The lord Sriariyamaitreya Buddha
พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Is a Viriyadhika Buddha because
ประเภทวิริยธิกพุทธเจ้า
He has pursued Perfections
ที่สร้างบารมีมายาวนาน 80 อสงไขยมหากัป
For 80 Asankheyya Kappas
กับอีกเศษแสนมหากัป
And 100,000 Kappas.
ในทุกครั้งที่พระองค์บำเพ็ญบารมี
Whenever he pursues perfections,
ได้ตั้งความปรารถนาในใจ
He makes the resolute wish to be
ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคต
One of the lord Buddha in the future.
ยาวนานถึง 28 อสงไขยมหากัป
This period lasts 28 Asankheyya Kappas.
และเปล่งวาจาว่า
Later, he expresses the wish to be
จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ในอนาคตกาล
One of the lord Buddha in the future.
อีก 36 อสงไขยมหากัป
This period lasts 36 Asankheyya Kappas.
พระศรีอริยเมตไตรย์
The lord Sriariyamaitreya Buddha
จนได้รับพุทธพยากรณ์
After receiving the first Buddha-Forecast
จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
That he will definitely become a Buddha,
อย่างแน่นอน
He has to still pursue perfections
อีก 16 อสงไขยมหากัป
For 16 Asankheyya Kappas.
กับอีกเศษแสนมหากัป
And 100,000 Kappas.
พระองค์ได้ผ่านการสร้างบารมี
Overall, he has accumulated merit
กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต
Under more than 2 million Buddhas
มากว่า 2 ล้านพระองค์
Throughout the countless Kappas.
จนได้รับพุทธพยากรณ์
He also received the Buddha-Forecast
จากพระสมณโคดมพุทธเจ้า
From our Lord Gautama Buddha.
เป็นพระองค์สุดท้าย
He received this final forecast
ตอนเป็นอชิตภิกขุผู้บวชใหม่
As a new monk called ‘Ajita’.
ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
He was told that he would definitely
พระองค์ถัดไปในภัทรกัปนี้
Become the last Buddha of this Kappa.
จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
He will definitely happen
พระองค์ถัดไปในภัทรกัปนี้
As the last Buddha of this Kappa.
เมื่อหมดอายุขัยในชาตินั้น
After Ajita Bhikku passed away,
ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตร
He was reborn a celestial being,
เป็นเทพบุตรบรมโพธิสัตว์
A great celestial Bodhisatta,
บนสวรรค์ชั้นดุสิตาเทวภูมิ สวรรค์ชั้นที่สี่
In the fourth celestial realm of Tusita.
เพื่อรอวันเวลาที่มนุษย์
When the average human lifespan
อายุขัย 80,000 ปี ในช่วงกัปไขลง
Reaches 80,000 years in the distant future,
ซึ่งเป็นกาลเวลาที่มนุษย์พอจะเข้าใจในสัจธรรม
Human beings in that period will have the ability to understand the truth.
เมื่อถึงวันสว่างเทวดาหมื่นโลกธาตุ พร้อมกันอาราธนา
A host of celestial beings from 10,000 universes will come together
ให้พระองค์เสด็จลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์
To entreat the great Bodhisatta
เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
To be reborn in the human realm.
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จลงมา
Before he descends to earth,
จะพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะ
He will consider the five factors,
คือ กาล ทวีป ประเทศ ตระกูล และพุทธมารดา
Of time, human world, country, linage, and birth mother
เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
In the same way that every
ทุกทุกพระองค์ที่ผ่านมา
Lord Buddha has done before him.
เมื่อได้เวลาสว่างที่เหมาะสม
When the time is just right,
พระองค์เสด็จลงมาบังเกิดขึ้น
He will be reborn on earth to be
เพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
The guiding light for all beings.
หมื่นโลกธาตุก็จะหวั่นไหว
All 10,000 universes will quake.
อัศจรรย์ทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นมากมาย
Many miracles will take place
เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
In the same manner
ทุกพระองค์ที่ผ่านมา
As for every past Buddha.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long now.
แค่อีกหนึ่งอสงไขย
It’s just a little longer
อสงไขยเศษเท่านั้นเอง
Than an Asankheyya from now.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long now.
แค่อีกหนึ่งอสงไขย
It’s just a little longer
อสงไขยเศษเท่านั้นเอง
Than an Asankheyya from now.
พระศรีอริยเมตไตรย์
The lord Sriariyamaitreya Buddha   ค้นหา Video    

เพลง ภาคภูมิใจ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 20 ครั้ง)
เพลง ประโยค 10
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 28 ครั้ง)
เพลง ไม่เว้นวรรค
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 21 ครั้ง)
เพลง แก้ด้วยความไม่กลัว
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 23 ครั้ง)
เพลง แค่นี้ก็หยุดได้
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 63 ครั้ง)
เพลง เส้นทางสายพิสุทธิ์
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(12 มี.ค. 2562 ชม 114 ครั้ง)
ผมจะบวชเณรครับ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(08 มี.ค. 2562 ชม 103 ครั้ง)
MV ปิดงบบุญ 2561
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(07 ม.ค. 2562 ชม 258 ครั้ง)
ทุก 1 ชั่วโมงขอ 1 นาที เพื่อหยุดใจ V.ธรรมยาตรา
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(07 ม.ค. 2562 ชม 392 ครั้ง)
เพลง สู้โว้ย V.สวดธรรมจักร 1000 ล้านจบ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(29 ก.ย. 2561 ชม 950 ครั้ง)
เพลง ก้าวไปไม่หยุดยั้ง
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(20 ส.ค. 2561 ชม 849 ครั้ง)
เพลง รวมใจไปมองโกเลีย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(20 ส.ค. 2561 ชม 832 ครั้ง)
mv เก็บใจที่กลางกาย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(15 พ.ค. 2561 ชม 1,705 ครั้ง)
MV แตะใจเข้ากลาง
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(21 มี.ค. 2561 ชม 1,664 ครั้ง)
mv คอยอ้ายมาต้อนฮับพระธรรมยาตรา
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 มี.ค. 2561 ชม 1,228 ครั้ง)