Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า

Buddha Dhamma Meditation Movie and Video Media Clips

คลิปวีดีโอธรรมะ พระพุทธศาสนา ฟังเพลงธรรมะ และคลิปวีดีโอฝึกการทำสมาธิ

เพลงชุด Playlist


ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว  สกู๊ปอัพเดท ชม 411 ครั้ง   
       ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
       โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 4 อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
       รวมใจสวดธรรมจักร วัดตีปิตะกะลิงคะละ เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์
       พิธีถวายไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ 101 วัด นครเชียงตุง เมียนมาร์
       ประมวลภาพวันรวมพลังเด็กดี V-star จังหวัดอำนาจเจริญ
       พิธีเปิดอาคารเรียนพระปริยัติ พระครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย


ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ : ทันโลกทันธรรม  ทันโลกทันธรรม ชม 264 ครั้ง   
       ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ : ทันโลกทันธรรม
       ตั้งใจโสด : ทันโลกทันธรรม
       คนเบอร์ 3 : ทันโลกทันธรรม
       การทำงานแบบไม่ฝืนใจทน : ทันโลกทันธรรม
       วิ่งสมาธิ : ทันโลกทันธรรม
       ปราชญ์วัยเยาว์ : ทันโลกทันธรรมเรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 11 ธ.ค. 2562  ทบทวนฝันในฝัน ชม 600 ครั้ง   
       เรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 11 ธ.ค. 2562
       การอุบัติแห่งรัตนะ 3 โดย พระพสธร เขมธโร 10 ธ.ค. 2562
       ทุกข์ในสุคติภูมิ โดย พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ 9 ธ.ค. 2562
       Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 7 ธ.ค. 2562
       เหตุแห่งการ ออกบวช โดย พระมหา พลวัฒน์ อรุณโชโต 6 ธ.ค. 2562
       ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักท่าน โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 5 ธ.ค. 2562


เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที   ธรรมะ 1 นาที ชม 338 ครั้ง   
       เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที
       เพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาที
       รักคนง่าย : ธรรมะ 1 นาที
       คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาที
       คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ : ธรรมะ 1 นาที
       ไม่ทานมื้อเย็น : ธรรมะ 1 นาที


ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป : มองโลกเห็นธรรม  มองโลกเห็นธรรม ชม 132 ครั้ง   
       ปล่อยปลา ได้บุญหรือบาป : มองโลกเห็นธรรม
       ภัยพิบัติกับการสวดมนต์ : มองโลกเห็นธรรม
       "มารยาท" วัดอะไร? : มองโลกเห็นธรรม
       ถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญ : มองโลกเห็นธรรม
       กิเลส : มองโลกเห็นธรรม
       เส้นทางนาคหลวง ประโยค 9 : มองโลกเห็นธรรมพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  พิธีมอบของที่ระลึก ชม 30 ครั้ง   
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 23 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีอัญเชิญผ้ากฐิน ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562


โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 22 ครั้ง   
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 ธ.ค. 2562  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 15 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 1 ธ.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 2562


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562  พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 15 ครั้ง   
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562Bookmark and Share