Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
รายการสู้ต่อไป 23 พ.ย. 57
สู้ต่อไป
ชม 49 ครั้ง
วินัยทางโลกกับวินัยทางธรรมแตกต่างกันอย่างไร
ธรรมะจับใจ
ชม 35 ครั้ง
ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วัดปทุมทอง
สปอต DMC
ชม 52 ครั้ง
ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ต้องเป็นให้ได้ดั่ง พระพุทธเจ้า (ภาษาจีน)
สปอต DMC
ชม 25 ครั้ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินบุญปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558
สปอต DMC
ชม 31 ครั้ง
รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์
ทบทวนฝันในฝัน
ชม 207 ครั้ง
กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน วัดภาวนาปาล์มบีช
รายการพิเศษ
ชม 25 ครั้ง
กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน วัดพระธรรมกาย DC
รายการพิเศษ
ชม 24 ครั้ง
เพลงชุด Playlist


3 บุญใหญ่ เมืองทวาย ตอนที่ 3 พิธีจุดประทีปปล่อยโคมลอย  สกู๊ปอัพเดท ชม 1,908 ครั้ง   
       3 บุญใหญ่ เมืองทวาย ตอนที่ 3 พิธีจุดประทีปปล่อยโคมลอย
       3 บุญใหญ่ เมืองทวาย ตอนที่ 2 เดินธุดงค์ใจกลางเมืองทวาย
       3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 1 (พิธีตักบาตร)
       ทบทวนบุญสร้างพระเจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน
       กิจกรรมห้าห้องชีวิตโรงเรียนปทุมาวาส จ.ระยอง
       กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ชาวไทใหญ่ผู้รักในพระพุทธศาสนา


ปลูกนิสัยรักการอ่าน  ข้อคิด รอบตัว ชม 1,109 ครั้ง   
       ปลูกนิสัยรักการอ่าน
       ความโง่ แก้อย่างไร
       จัดระเบียบบ้าน วางระเบียบใจ
       เกิดเป็นไทย ทำไมโชคดี
       อารมณ์กับเหตุผล
       โลกแห่งการสร้างกระแส


ความลับของลมหายใจ  ทันโลกทันธรรม ชม 876 ครั้ง   
       ความลับของลมหายใจ
       มหัศจรรย์พันธุกรรมบำบัด
       รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
       กฏหมายกับกฏแห่งกรรม
       อัจฉริยะต้องมี 6Q
       อยู่กับความแตกต่างอย่างลงตัว


กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน วัดภาวนาปาล์มบีช  รายการพิเศษ ชม 799 ครั้ง   
       กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน วัดภาวนาปาล์มบีช
       กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน วัดพระธรรมกาย DC
       กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง จ.ตาก
       กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน ธุดงคสถานปราจีนบุรี
       กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง
       กองทุนต้นสมบัติจักพรรดิ ตอน วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี


ผู้ออกแบบชีวิต ตอน เส้นทางนี้ต้องมีกัลยาณมิตร  ผู้ออกแบบชีวิต ชม 486 ครั้ง   
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน เส้นทางนี้ต้องมีกัลยาณมิตร
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน ทาน ศ๊ล ภาวนา คื่อสิ่งที่สร้างความสำเร็จ
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน รวยเพราะรู้วิธีห้ามจน
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน วินาทีศึกชิงภพ
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน ความรัก ความกตัญญู สู่การสร้างบารมี
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน ร่ำรวย หายป่วยด้วย สัมมาอะระหัง


ความดีสากล ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ตอนที่ 1  ความดีสากล ชม 392 ครั้ง   
       ความดีสากล ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ตอนที่ 1
       ความดีสากล เจ้าหญิงบ้วย
       ความดีสากล พนักงานบริษัท เคพี ธรรมสำเร็จ จำกัด
       ความดีสากล กับ คุณริน่า บุญจรัส
       ความดีสากล พนักงานบริษัท เคพี ธรรมสำเร็จ จำกัด
       ความดีสากล กับ คุณเพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย


บทฝึกความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2  นานาเทศนา ชม 373 ครั้ง   
       บทฝึกความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2
       บทฝึกความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1
       ประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ ตอนที่ 2
       ประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ ตอนที่ 1
       การฟังธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       อุ้มบุญ ผิดศีลธรรมหรือไม่


ประธานกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี  DMC variety ชม 327 ครั้ง   
       ประธานกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
       กฐินสามัคคีวัดภาวนาปาล์มบีช
       กฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายดีซี
       กฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี่ USA
       สัมภาษณ์พระมหา ธีรธรรม ธมฺมธีโร
       สัมภาษณ์ พระมหาวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ตอนที่ 2รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์  ทบทวนฝันในฝัน ชม 4,267 ครั้ง   
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 พ.ย. 2557 โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูสมุห์สังฆรักษ์ ปรมสจโจ
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์


วินัยทางโลกกับวินัยทางธรรมแตกต่างกันอย่างไร  ธรรมะจับใจ ชม 692 ครั้ง   
       วินัยทางโลกกับวินัยทางธรรมแตกต่างกันอย่างไร
       กลัวก็ตาย ไม่กลัวก็ตาย
        อาชีพให้เช่าพระเป็นบาปหรือไม่
       ขากรรไกรค้างเพราะวจีกรรม
       ทำบุญ 10 บาทกับทำบุญ 20 บาทได้ผลตอบแทนเท่ากันไหมคะ
       กลายเป็นกิ๊กโดยไม่รู้ตัว


ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล  Animation อานิสงส์แห่งบุญ ชม 660 ครั้ง   
       ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล
       ปทุมทิพยวารี ผลบุญจากการบูชาด้วยดอกบัว


Meditation by Phra Thepyanmahamuni Burmese version  Meditation for beginners ชม 54 ครั้ง   
       Meditation by Phra Thepyanmahamuni Burmese version
       Meditation for beginners 28/07/2011
       Meditation for beginners 29 /07/2011
       Meditation for beginners 27/07/2011
       Meditation for beginners 26/07/2011
       Meditation for beginners 21/07/2011เพลงอิ่มใจบุญต้นสมบัติ  เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ ชม 2,389 ครั้ง   
       เพลงอิ่มใจบุญต้นสมบัติ
       เพลง ดวงตะวันและฉันเคียงเธอ
       โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 24 ชม. 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
       เพลงภูมิใจยอดขุนพล (ต้นสมบัติ)
       เพลงตักบาตรพระหมื่นรูป
       ตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World 23 พ.ย. 2557


DMC TIME ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  DMC TIME ชม 265 ครั้ง   
       DMC TIME ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       DMC TIME ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       DMC TIME ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       DMC TIME ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       DMC TIME ประจำวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557
       DMC TIME ประจำวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557


ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วัดปทุมทอง  สปอต DMC ชม 265 ครั้ง   
       ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วัดปทุมทอง
       ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ต้องเป็นให้ได้ดั่ง พระพุทธเจ้า (ภาษาจีน)
       ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินบุญปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558
       Highlight นิทรรศการความลับของชีวิต The Secrets of Life Exhibition
       ขั้นตอนการจองตั๋วชมภาพยนตร์ 3 มิติ http://www.dmc.tv/expo
       กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัดทั่วโลกปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 140 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 2557


พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557  พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 118 ครั้ง   
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 2557
       พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 2557


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 109 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 2557
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 2557


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557  พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 98 ครั้ง   
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 2557
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 2557


พิธีมอบของที่ระลึกวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557  พิธีมอบของที่ระลึก ชม 36 ครั้ง   
       พิธีมอบของที่ระลึกวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557
       พิธีมอบของที่ระลึกวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557
       พิธีมอบของที่ระลึกวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 2557
       พิธีมอบของที่ระลึกวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 2557
       พิธีมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดครบ 130 ปี พระมงคลเทพมุนี ที่ 10 ต.ค. 2557
       พิธีมอบของที่ระลึกวันอาทิตย์ที่ 5 ต.ค. 2557สรุปข่าว DMC 24 พ.ย. 2557  DMC News ชม 1,333 ครั้ง   
       สรุปข่าว DMC 24 พ.ย. 2557
       สรุปข่าว DMC 22 พ.ย. 2557
       สรุปข่าว DMC 21 พ.ย. 2557
       สรุปข่าว DMC 20 พ.ย. 2557
       สรุปข่าว DMC 19 พ.ย. 2557
       สรุปข่าว DMC 18 พ.ย. 2557


ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 269 ครั้ง   
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557


DMC NEW สุดสัปดาห์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  DMC News Sunday ชม 199 ครั้ง   
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557
       DMC NEW Sunday 12 ตุลาคม พ.ศ.2557
       DMC NEW Sunday 5 ตุลาคม พ.ศ.2557
       DMC NEW Sunday 21 กัยยายน พ.ศ.2557


World of Peace 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  World of Peace ชม 151 ครั้ง   
       World of Peace 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       World of Peace 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
       World of Peace 26 ตุลาคม พ.ศ.2557
       World of Peace 5 ตุลาคม พ.ศ.2557
       World of Peace 28 กันยายน พ.ศ.2557
       World of Peace 14 กันยายน พ.ศ.2557I Like English ตอน Tense#1  I like English ชม 384 ครั้ง   
       I Like English ตอน Tense#1
       I Like English ตอน Women and Ordination #2
       I Like English ตอน Women and Ordination #1
       I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks #2
       I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks #1
       I Like English ตอน The Dhammakaya Temple


คิดใหญ่ใจดี ปี 2 ตอนที่ 5  คิดใหญ่ใจดี ชม 238 ครั้ง   
       คิดใหญ่ใจดี ปี 2 ตอนที่ 5
       คิดใหญ่ใจดี ปี 2 ตอนที่ 4
       คิดใหญ่ใจดี ปี 2 ตอนที่ 3
       คิดใหญ่ใจดี ปี 2 ตอนที่ 1
       คิดใหญ่ใจดี ตอนที่ 58
       คิดใหญ่ใจดี ตอนที่ 56


V-Star Australia  บิณฑบาตร เดินธุดงค์ธรรมยาตรา V-Star ตอนที่ 5  กล้าดี Variety ชม 215 ครั้ง   
       V-Star Australia บิณฑบาตร เดินธุดงค์ธรรมยาตรา V-Star ตอนที่ 5
       V-Star Australia บทฝึกสามเณร V-Star ตอนที่ 4
       V-Star Australia บทฝึกสามเณร V-Star ตอนที่ 3
       V-Star Australia ก่อนเป็นธรรมทายาท V-Star ตอนที่ 2
       V-Star Australia ก่อนเป็นธรรมทายาท V-Star ตอนที่ 1
       กล้าดี Variety ตอน ครอบครัวรักบุญ ตอนที่ 2


มหาอุกกุสชาดก ชาดกว่าด้วยการผูกมิตร  ชาดก 500 ชาติ ชม 175 ครั้ง   
       มหาอุกกุสชาดก ชาดกว่าด้วยการผูกมิตร
       กณเวรชาดก
       อุทยชาดก
       โรมชาดก
       มณิโจรชาดก
       วลาหกัสสชาดกปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์