Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า
เพลงชุด Playlist


ภัยคุกคามในยุคพุทธกาล 4 โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 19 ต.ค. 2561  ทบทวนฝันในฝัน ชม 760 ครั้ง   
       ภัยคุกคามในยุคพุทธกาล 4 โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 19 ต.ค. 2561
       เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 18 ต.ค. 2561
       ขันติธรรมนำชีวิตเป็นสุข โดย พระมหาทวี อินฺทโชโต 17 ต.ค. 2561
       สัปปายะ 7 โดย พพระถาวร ถาวโร 16 ต.ค. 2561
       สร้างบารมีถี่ๆชีวิตจะดีขึ้น โดย พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม 15 ต.ค. 2561
       ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 13 ต.ค. 2561


ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรม  มองโลกเห็นธรรม ชม 226 ครั้ง   
       ออกพรรษา มหากุศล : มองโลกเห็นธรรม
       เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน : มองโลกเห็นธรรม
       กฐินคืออะไร กฐินนั้นสำคัญไฉน : มองโลกเห็นธรรม
       ไม่อยากทำบุญ เพราะไม่ศรัทธา คิดผิดหรือไม่ : มองโลกเห็นธรรม
       วิชชาแห่งชีวิต หาเรียนได้ที่ไหน : มองโลกเห็นธรรม
       ภัยธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติจริงหรือ : มองโลกเห็นธรรมพิธีทอดผ้าป่าภาคตะวันออกเพื่อเติมเต็มอาคาร 72 ปี และสมโภชองค์พระธรรมกาย  สกู๊ปอัพเดท ชม 319 ครั้ง   
       พิธีทอดผ้าป่าภาคตะวันออกเพื่อเติมเต็มอาคาร 72 ปี และสมโภชองค์พระธรรมกาย
       พิธีบรรพชาสามเณรศูนย์อบรมเยาวชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
       รักษาโรค ด้วยการรักษาใจ (พยาบาลชนัดดา ไชยทอง)
       พิธีสมโภช และมอบผ้าไตร-ประธานกฐินบรมจักรพรรดิ 108 ศูนย์
       ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 โครงการ 2
       ปลูกดอกบานชื่น สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่


ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัว  ข้อคิด รอบตัว ชม 201 ครั้ง   
       ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา : ข้อคิดรอบตัว
       กับดัก comfort zone : ข้อคิดรอบตัว
       ลอกเรียนแบบ : ข้อคิดรอบตัว
       พลังแรงเชียร์ : ข้อคิดรอบตัว
       หักหลังเขาแทงหลังเรา : ข้อคิดรอบตัว
       อาชีพหลักทางเลือก : ข้อคิดรอบตัว


เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรม  ทันโลกทันธรรม ชม 154 ครั้ง   
       เสาหลักต้นเล็ก : ทันโลกทันธรรม
       สูงวัยไฮเทค : ทันโลกทันธรรม
       คำถามที่ต้องตอบก่อน 30 : ทันโลกทันธรรม
       ฝันครั้งที่ชนะ : ทันโลกทันธรรม
       วิธีทำบุญ ให้ได้รับผลบุญในชาตินี้ : มองโลกเห็นธรรม
       สุขจากการแสวงหาความสำเร็จ : ทันโลกทันธรรม


มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 108  สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 37 ครั้ง   
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 108
       มงคลที่ 38 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 107
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 106
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 105
       มงคลที่ 37 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 104
       มงคลที่ 35 : สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 102


The Pattern ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู  เคลียร์คัตชัดเจน season 2 ชม 31 ครั้ง   
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ เสียงสะท้อนจากขยะ
       The Pattle ชุมชนต้นแบบ ชมรมเรารักคลองสาม
       The Pattern ชุมชนต้นแบบ คลองสาม Youth Camp
       กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี : เคลียร์คัตชัดเจน
       นารานุบาล ตอนที่ 2 : เคลียร์คัตชัดเจนสรุปข่าว Boon News 19 ต.ค. 2561  Boon News ชม 260 ครั้ง   
       สรุปข่าว Boon News 19 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 18 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 17 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 16 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 15 ต.ค. 2561
       สรุปข่าว Boon News 13 ต.ค. 2561


ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 104 ครั้ง   
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 30 กันยายน พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561   World of Peace ชม 56 ครั้ง   
       World of Peace 14 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 7 ตุลาคม พ.ศ.2561
       World of Peace 30 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 16 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 1 กันยายน พ.ศ.2561
       World of Peace 26 สิงหาคม พ.ศ.2561โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561  พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 71 ครั้ง   
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
       โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 70 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561


พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561  พิธีมอบของที่ระลึก ชม 64 ครั้ง   
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561


ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 56 ครั้ง   
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561


พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561  พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 42 ครั้ง   
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561

Bookmark and Share  
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร