Buddha Dhamma Meditation กฎแห่งกรรม การนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้า

Buddha Dhamma Meditation Movie and Video Media Clips

คลิปวีดีโอธรรมะ พระพุทธศาสนา ฟังเพลงธรรมะ และคลิปวีดีโอฝึกการทำสมาธิ

เพลงชุด Playlist


รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 ต.ค. 2558 โดย พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล   ทบทวนฝันในฝัน ชม 2,446 ครั้ง   
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 ต.ค. 2558 โดย พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 ต.ค. 2558 โดย พระราชภาวนาจารย์
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 ต.ค. 2558 โดย พระจุมพล ปุญฺญพโล
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ต.ค. 2558 โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 ต.ค. 2558 โดย พระครูใบฏีกาประดิษฐ์ อริญชโย
       รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 ก.ย. 2558 โดย พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโลอบรมอาสาสมัคร มัณฑะเลย์ เตรียมงานตักบาตร 10,000 รูป ตอนที่ 2  สกู๊ปอัพเดท ชม 665 ครั้ง   
       อบรมอาสาสมัคร มัณฑะเลย์ เตรียมงานตักบาตร 10,000 รูป ตอนที่ 2
       ประมวลภาพถวายเทียนพรรษาทวาย (MV ชีวิตสมณะ)
       ประมวลภาพตักบาตร 10,000 รูป มัณฑะเลย์ (MV ชีวิตสมณะ)
       อบรมอาสาสมัคร มัณฑะเลย์ เตรียมงานตักบาตร 10,000 รูป ตอนที่ 1
       การเตรียมพื้นที่สร้างเจดีย์น้อย วัดป่าหมาก จ แม่ฮ่องสอน
       ทบทวนบุญวันสมาธิโลก สัมภาษณ์พระผู้ใหญ่ ตอนที่ 3


จับเสือมือเปล่า  ทันโลกทันธรรม ชม 619 ครั้ง   
       จับเสือมือเปล่า
       ความจริงเรื่องการเงิน
       มหันตภัยโซเชียลมีเดีย
       Generation Alpha
       เทคนิคทำน้อยให้ได้มาก
       รู้ทันอัลไซเมอร์


เก่งอย่างไร เก่งให้สุด  ข้อคิด รอบตัว ชม 471 ครั้ง   
       เก่งอย่างไร เก่งให้สุด
       Slow life
       บุญต่อบุญ
       เมื่อเรื่องคนอื่น สำคัญกว่าเรื่องตนเอง
       นิสัยการใช้เงินบอกอนาคต
       บุญที่ไม่ต้องใช้เงิน


ปฏิปทาและคำสอนพระมงคลเทพมุนี  นานาเทศนา ชม 405 ครั้ง   
       ปฏิปทาและคำสอนพระมงคลเทพมุนี
       บุคคลที่หาได้ยากในโลก ตอนที่ 2
       บุคคลที่หาได้ยากในโลก ตอนที่ 1
       ศีล 5 (องค์แห่งศีล) 2
       ศีล 5 (องค์แห่งศีล) 1
       ความดีพื้นฐาน เพื่อการรักษาศีล ตอนที่ 2


ผู้ออกแบบชีวิต ตอน นี่คือชีวิตผู้ได้โอกาส  ผู้ออกแบบชีวิต ชม 289 ครั้ง   
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน นี่คือชีวิตผู้ได้โอกาส
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน ของขวัญที่พ่อและแม่ปลื้มใจ
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน พ่อบวชได้ ลูกบวชได้
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน ดีได้เพราะเดินตามรอยครู
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน บวช ปลื้มยกตระกูล
       ผู้ออกแบบชีวิต ตอน ดีได้เพราะเดินตามรอยครู


สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 19  สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ชม 196 ครั้ง   
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 19
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 18
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 17
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 16
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 15
       สุดยอดภาษา กับ มหาเปรียญ ตอนที่ 14


ความดีสากล พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ธุดงคสถานอุบลราชธานี ตอนที่ 2  ความดีสากล ชม 107 ครั้ง   
       ความดีสากล พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ธุดงคสถานอุบลราชธานี ตอนที่ 2
       ความดีสากล พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ธุดงคสถานอุบลราชธานี ตอนที่ 1
       ความดีสากล เดนมาร์ก พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ ตอนที่ 2
       ความดีสากล เดนมาร์ก พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ ตอนที่ 1
       ความดีสากล เดนมาร์ก กัลฯ อัมภรณ์ รีเนอร์
       ความดีสากล วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 2


วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี  DMC variety ชม 105 ครั้ง   
       วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี
       สัมภาษณ์ คุณขวัญฤดี เกร์สัน ตอนที่ 2
       สัมภาษณ์ คุณขวัญฤดี เกร์สัน
       สัมภาษณ์ นพ.พรชัย ภิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
       ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา
       วัดพุทธเวียนนา ประเทศออสเตรีย


ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษาศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จ.สระแก้ว  รายการพิเศษ ชม 47 ครั้ง   
       ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษาศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
       ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพุทธกาล จ.เลย
       ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา ศูนย์อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ชัยภูมิ
       ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา ศูนย์อบรมธุดงคสถานบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
       ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา ศูนย์อบรมวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.สมุทรปราการ
       ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา ศูนย์อบรมเยาวชนหนองขนาก จ.พระนครศรีอยุธยาสรุปข่าว DMC 6 ต.ค. 2558  DMC News ชม 787 ครั้ง   
       สรุปข่าว DMC 6 ต.ค. 2558
       สรุปข่าว DMC 5 ต.ค. 2558
       สรุปข่าว DMC 3 ต.ค. 2558
       สรุปข่าว DMC 2 ต.ค. 2558
       สรุปข่าว DMC 1 ต.ค. 2558
       สรุปข่าว DMC 30 ก.ย. 2558


ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 146 ครั้ง   
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 27 กันยายน พ.ศ. 2558
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 13 กันยายน พ.ศ. 2558
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 6 กันยายน พ.ศ. 2558
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
       ข่าวจากศูนย์สาขาทั่วโลก 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558


พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 116 จ.สงขลา  New News ชม 75 ครั้ง   
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 116 จ.สงขลา
       NEW NEWS ตักบาตรพระ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 113 จ.ปัตตานี
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 112 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 110 จ.นราธิวาส
       ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป จ.เชียงราย


DMC NEW สุดสัปดาห์ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558  DMC News Sunday ชม 39 ครั้ง   
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558


World of Peace 4 ตุลาคม พ.ศ.2558  World of Peace ชม 29 ครั้ง   
       World of Peace 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
       World of Peace 13 กันยายน พ.ศ.2558
       World of Peace 6 กันยายน พ.ศ.2558
       World of Peace 30 สิงหาคม พ.ศ.2558
       World of Peace 23 สิงหาคม พ.ศ.2558
       World of Peace 16 สิงหาคม พ.ศ.2558โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์  DMC Guide ชม 767 ครั้ง   
       โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์
       ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน Q House ลุมพินี
       ธุดงธรรมชัย รุ่นบูชาธรรม 71 ปี
       โครงการบรรพชาสามเณรทวาย ครั้งที่ 17
       ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ประกวดสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
       ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์


สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.ภาพพุทธศิลป์  บทสวดมนต์ ชม 634 ครั้ง   
       สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.ภาพพุทธศิลป์
       บทสวดมนต์พาหุงมหากา
       บทแผ่เมตตา เพลงเจริญอัปปมัญญา
       สวดมนต์ทำวัตรเช้า
       สวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
       สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย


DMC TIME ประจำวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2558  DMC TIME ชม 36 ครั้ง   
       DMC TIME ประจำวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2558
       DMC TIME ประจำวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558
       DMC TIME ประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558
       DMC TIME ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558
       DMC TIME ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2558
       DMC TIME ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558


มหาสังฆทานใหญ่ ไทย-กัมพูชา 13-14 ต.ค. 2558   สปอต DMC ชม 4 ครั้ง   
       มหาสังฆทานใหญ่ ไทย-กัมพูชา 13-14 ต.ค. 2558
       โครงการเขียนข่าวให้เป็นข่าวดี ครั้งที่ 4 V.1
       โครงการเขียนข่าวให้เป็นข่าวดี ครั้งที่ 4 V.2
       ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
       บวชเปลี่ยนชีวิต
       กองทุน "มหาธรรมทาน ถวายสื่อธรรมะ 30,000 วัด 10,000 โรงเรียน"English with DELC ตอน Watch - See  English with DELC ชม 369 ครั้ง   
       English with DELC ตอน Watch - See
       English with DELC ตอน conscience conscious
       English with DELC ตอน Advcie Advice
       English with DELC ตอน Bell - Tell
       English with DELC ตอน Allot - lot
       English with DELC ตอน Taste - test


Happy Tips เรื่อง10 things   Super Kids ชม 290 ครั้ง   
       Happy Tips เรื่อง10 things
       Happy book เรื่อง แผนที่วัฒนธรรมโลก
       sk special เรื่อง sk city
       Happy story เรื่อง คุณตาอัลเฟรด


สูกรชาดก ชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีห์  ชาดก 500 ชาติ ชม 268 ครั้ง   
       สูกรชาดก ชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีห์
       สุวรรณกักกฏชาดก ชาดกว่าด้วยปูทองผู้ฉลาด
       ขันติวัณณชาดก
       ตโยธัมมชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ธรรม 3 ประการ
       กาฬกัณณิชาดก ชาดกว่าด้วยมิตร
       กาญจนักขันธชาดก ธรรมะมีค่าดั่งทอง


I Like English ตอน Temple Tour#15  I like English ชม 125 ครั้ง   
       I Like English ตอน Temple Tour#15
       I Like English ตอน Temple Tour#14
       I Like English ตอน Temple Tour#12
       I Like English ตอน Temple Tour#11
       I Like English ตอน Temple Tour#9
       I Like English ตอน Temple Tour#8


กล้าดี Variety ตอน Acting Coach สำหรับเด็ก ตอนที่ 2  กล้าดี Variety ชม 103 ครั้ง   
       กล้าดี Variety ตอน Acting Coach สำหรับเด็ก ตอนที่ 2
       กล้าดี Variety ตอน Acting Coach สำหรับเด็ก ตอนที่ 1
       กล้าดี Variety ตอน Acting Coach นักแสดงต้องฝึกด้วยเหรอ
       กล้าดี Variety ตอน สวัสดิการ อิ่มท้องทั้งกองถ่าย
       กล้าดี Variety ตอน คุณคือผู้ให้แสงสว่างกับละคร
       กล้าดี Variety ตอน ทำไม ต้องควบคุมความต่อเนื่อง


ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 25  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ชม 29 ครั้ง   
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 25
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 22
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 21
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 20
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 19
       ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ศีล ตอนที่ 17ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์