มาฆบูชา

คำร้อง ธรรมรักษ์ ทำนอง/เรียบเรียง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอังกฤษ ดร.อนัญญา เมธมนัส คำแปลภาษาจีน อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ ใช้เฉพาะสอนศีลธรรม

    Video > หมวดMusic Video เพลงธรรมะ > รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
   Bookmark and Share  
  
ชมด้วย Html5    ชมด้วย MP4   ชมด้วย Youtube  MP3 ธรรมะมาฆบูชา
 Embed Code
  มาฆบูชา
  รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์   หมวดMusic Video เพลงธรรมะ
  05 ก.พ. 2554  03:59 นาที   ชม 10,335 ครั้ง
  Short URL :

  Playlist : มาฆบูชา

  Your IP : 54.196.23.239 IP Address Lookup
  Now Playing from USA Server


Bookmark and Share  
  
Download

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต"
มาฆบูชา
มาฆบูชา
Magha Puja
วันที่พระบรมศาสดา
Is the day the Lord Buddha
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
Gave the Principal Teaching
แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์
To 1,250 Arahats
ผู้ทรงอภิญญา
Who were ordained
ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
By the Lord Buddha.
ที่มาประชุมกัน
These Arahats came together
โดยมิได้นัดหมาย
Without any prior arrangement
ณ เวฬุวันมหาวิหาร
To the Veluvana Temple
ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
On the 15th day of the 3rd waxing moon.
คืนเพ็ญ
The full-moon
พระจันทร์ลอยเด่นเจิดจ้า
Shines brightly in the sky.
นบองค์พระศาสดา
It’s the time to pay homage to
วันมาฆปุณณมี
It’s the time to pay homage to
น้อมดวงใจส่งถึงพระชินสีห์
And think of the Lord Buddha.
ล่วงกาลผ่านไปสองพันกว่าปี
Over 2,500 years have gone past,
โลกนี้ร่มเย็นเรื่อยมา
The world has been blessed
พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาท
Because of the Buddhist Principles
เป็นหลักพระศาสน์
Given by the Lord Buddha
แก่เหล่าพระอรหันต์
To the Arahats that night.
พันสองร้อยห้าสิบองค์
All 1,250 Arahats
ผู้ทรงอภิญญา
Who possessed supernormal powers,
ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
Were ordained by the Lord Buddha.
มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย
They came together without any prior arrangement
ณ เวฬุวัน ยามบ่าย
To the Veluvana Temple in that afternoon.
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
The Lord Buddha gave the Principle Teaching
ทรงมุ่งดับทุกข์โศก
His aim is to end suffering
แด่ชาวโลกทั้งหลาย
And grief for all mankind
เพื่อเป้าหมายสู่พระนิพพาน
And to lead us all to Nibbana.
มาฆบูชา
Magha Puja,
มหาสมาคมใหญ่
The day of the great assembly,
พุทธบริษัทรวมใจ
We the Buddhist Communities are of one mind and come together
จุดโคมประทีปถวาย
To light the sacred lanterns.
มาฆบูชา
Magha Puja,
มหาสมาคมใหญ่
The day of the great assembly,
พุทธบริษัทรวมใจ
We the Buddhist Communities are of one mind and come together
ปฏิบัติธรรมถวาย
To practice meditation
จุดโคมประทีปถวาย
To light the sacred lanterns.
เป็นพุทธบูชา
As we worship the Lord Buddha
ปฏิบัติธรรมถวาย
We meditate together
เป็นพุทธบูชา
As we worship the Lord Buddha


comments powered by Disqus

ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองวิสาขบูชาโลกรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนหลายอัตรา   ค้นหา Video    

เพลง Jindamanee (full Song)
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(18 เม.ย. 2557 ชม 93 ครั้ง)
พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดแม่ขิง
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(18 เม.ย. 2557 ชม 93 ครั้ง)
เพลง พิสูจน์รักยาย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(18 เม.ย. 2557 ชม 409 ครั้ง)
เพลงตักบาตร 222 ปีเมืองอุบล
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(16 เม.ย. 2557 ชม 554 ครั้ง)
เพลงหล่อทองคุณยายจงเจริญ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(13 เม.ย. 2557 ชม 179 ครั้ง)
เพลงสุขสันต์วันสงกรานต์
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(13 เม.ย. 2557 ชม 1,071 ครั้ง)
เพลง ขอติดตามพ่อหล่อทอง
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 เม.ย. 2557 ชม 285 ครั้ง)
เพลง รักคุณยาย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 เม.ย. 2557 ชม 692 ครั้ง)
เพลง บรมธาตุเจดีย์
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(10 เม.ย. 2557 ชม 262 ครั้ง)
เพลง อัญเชิญพระบรมธาตุ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(10 เม.ย. 2557 ชม 556 ครั้ง)
เพลง I Love merit (ฉันรักบุญ)
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(08 เม.ย. 2557 ชม 281 ครั้ง)
เพลง ต้อนรับเจดีย์น้อย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(08 เม.ย. 2557 ชม 165 ครั้ง)
เพลง แห่พระบรมธาตุ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(08 เม.ย. 2557 ชม 590 ครั้ง)
เพลง พระบรมธาตุ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(04 เม.ย. 2557 ชม 215 ครั้ง)
เพลง อัญเชิญพระบรมธาตุ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(04 เม.ย. 2557 ชม 1,117 ครั้ง)