งานบุญวันอาทิตย์

งานบุญวันอาทิตย์

Video > งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ย. 2562   ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ชม 2,453,147 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 20 ต.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 2562ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562   ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ชม 2,298,391 ครั้ง
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีอัญเชิญผ้ากฐิน ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
       ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ค. 58   โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ชม 1,916,815 ครั้ง
       โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ค. 58
       โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันมาฆบูชา วันที่ 4 มี.ค. 2558
       โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันคล้ายวันเกิดครบ 130 ปี พระมงคลเทพมุนี ที่ 10 ต.ค. 57
       โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 6 ก.ค. 57
       โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 1 มิ.ย. 57
       โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 4 พ.ค. 57พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562   พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ชม 1,850,427 ครั้ง
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
       พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562   พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ ชม 967,005 ครั้ง
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
       โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562   พิธีมอบของที่ระลึก ชม 767,397 ครั้ง
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
       พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562วันอาทิตย์ธรรมดา 18 ต.ค.52   พิธีสวดพระพุทธมนต์ ชม 419,547 ครั้ง
       วันอาทิตย์ธรรมดา 18 ต.ค.52
       วันอาทิตย์ธรรมดา 11 ต.ค.52
       วันอาทิตย์ธรรมดา 27 ก.ย.52
       วันอาทิตย์ธรรมดา 20 ก.ย.52
       วันอาทิตย์ต้นเดือน 7 มิ.ย.52
       31 พ.ค.52พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 58   พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ชม 353,626 ครั้ง
       พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 58
       พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58
       พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 58
       พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 5 ต.ค. 57
       พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 57
       พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ย. 57โอวาทคุณครูไม่เล็ก วันที่ 2 ก.ย. 2561   โอวาทคุณครูไม่เล็ก ชม 46,393 ครั้ง
       โอวาทคุณครูไม่เล็ก วันที่ 2 ก.ย. 2561
       โอวาทคุณครูไม่เล็ก วันที่ 22 พ.ค. 2559
       โอวาทคุณครูไม่เล็ก วันที่ 13 ธ.ค. 2558
       โอวาทคุณครูไม่เล็ก วันที่ 10 ต.ค. 2558
       โอวาทคุณครูไม่เล็ก วันอาทิตย์ ที่ 10 พ.ค. 2558
       โอวาทคุณครูไม่เล็ก วันอาทิตย์ ที่ 5 ต.ค. 57
Bookmark and Share