ชวนบวชพระรุ่นแสน ครั้งที่ 6 จ.กำแพงเพชร

ความรักในพระพุทธศาสนาเป็นดังแรงผลักดันสำคัญให้ชาวพุทธทั่วไทยลุกขึ้นมาทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนเชิญชายแมนๆ ให้มาบวชในพรรษา