จัดระบบหมู่ เด็กดี V-Star

รวมภาพประทับใจเด็กดี V-Star ต้อนรับพระธุดงค์ 1,227 รูป รวมทั้งกิจกรรม V-rose และการจัดระบบ ระเบียบ หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความราบรื่นในวันรวมพลเด็กดี V-Star