Super kids

Video > เยาวชน > Super kids  Bookmark and Share
Share Facebook   ขบวนการเด็กดี ตอน "พ่อกับแม่ คนดีที่ 1 เลย"(ต่อจากคราวที่แล้ว) , เยี่ยมชมฟาร์มจระเข้  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   ขบวนการเด็กดี ตอน "พ่อกับแม่ คนดีที่ 1 เลย"(ต่อจากคราวที่แล้ว) , เยี่ยมชมฟาร์มจระเข้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
อาทิตย์ 11 ก.พ. 50 ชม 5,677 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "พ่อกับแม่ คนดีที่ 1 เลย" , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์   ขบวนการเด็กดี ตอน "พ่อกับแม่ คนดีที่ 1 เลย" , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์
อาทิตย์ 04 ก.พ. 50 ชม 5,708 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "แตกคอ" , เยี่ยมชม นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก"   ขบวนการเด็กดี ตอน "แตกคอ" , เยี่ยมชม นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก"
อาทิตย์ 28 ม.ค. 50 ชม 5,881 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "คนมักโกรธ" , จดหมายถึงตะวัน   ขบวนการเด็กดี ตอน "คนมักโกรธ" , จดหมายถึงตะวัน
อาทิตย์ 21 ม.ค. 50 ชม 5,758 ครั้งทบทวนภาพกิจกรรมตลอด 1 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549)   ทบทวนภาพกิจกรรมตลอด 1 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549)
อาทิตย์ 31 ธ.ค. 49 ชม 5,685 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "ตอบไม่ได้กลายเป็นหิน" , จดหมายถึงตะวัน   ขบวนการเด็กดี ตอน "ตอบไม่ได้กลายเป็นหิน" , จดหมายถึงตะวัน
อาทิตย์ 14 ม.ค. 50 ชม 5,639 ครั้งการเตรียมตัวมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่   การเตรียมตัวมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่
อาทิตย์ 24 ธ.ค. 49 ชม 5,682 ครั้งHappy Brithday , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   Happy Brithday , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
อาทิตย์ 17 ธ.ค. 49 ชม 5,728 ครั้งการจัด-พับ-เก็บ , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลระยอง   การจัด-พับ-เก็บ , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลระยอง
อาทิตย์ 10 ธ.ค. 49 ชม 5,794 ครั้งด.ญ.ปานหทัย พึ่งไชย(น้องป่าน) และด.ช.ปุญญ์ดนัย พึ่งไชย(น้องปุญญ์) , จดหมายถึงตะวัน ,    ด.ญ.ปานหทัย พึ่งไชย(น้องป่าน) และด.ช.ปุญญ์ดนัย พึ่งไชย(น้องปุญญ์) , จดหมายถึงตะวัน ,
อาทิตย์ 03 ธ.ค. 49 ชม 5,777 ครั้งดญ.ฐิตินันท์  เค้ามาด(น้องแป้ง - กิจกรรมประจำวัน) , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมอุทยานแห่งการเรียนรู้   ดญ.ฐิตินันท์ เค้ามาด(น้องแป้ง - กิจกรรมประจำวัน) , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมอุทยานแห่งการเรียนรู้
อาทิตย์ 26 พ.ย. 49 ชม 5,804 ครั้งน้องนุ่น (ผู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์) , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ   น้องนุ่น (ผู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์) , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
อาทิตย์ 19 พ.ย. 49 ชม 5,712 ครั้งคบเพื่อนดี...หนีเพื่อนพาล , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน   คบเพื่อนดี...หนีเพื่อนพาล , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
อาทิตย์ 12 พ.ย. 49 ชม 5,646 ครั้งนายติณบาล , เปิดตัวรายการขบวนการเด็กดี ,    นายติณบาล , เปิดตัวรายการขบวนการเด็กดี ,
อาทิตย์ 05 พ.ย. 49 ชม 5,937 ครั้งประมวลภาพกิจกรรม Superkid advanger Camp   ประมวลภาพกิจกรรม Superkid advanger Camp
อาทิตย์ 29 ต.ค. 49 ชม 5,622 ครั้งวิธีเช็ดโต๊ะหมู่บูชา และพระพุทธรูป , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์ ( บ้านตุ๊กตา )   วิธีเช็ดโต๊ะหมู่บูชา และพระพุทธรูป , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์ ( บ้านตุ๊กตา )
อาทิตย์ 15 ต.ค. 49 ชม 5,642 ครั้งด.ญ.นิษฐา ฉันทวิบูลชัย(น้องมาย ผู้ได้รับรางวัลการบรรยายธรรมที่ท้องสนามหลวงและอีกหลายๆที่) , จดหมายถึงตะวัน , บั้งไฟพญานาค   ด.ญ.นิษฐา ฉันทวิบูลชัย(น้องมาย ผู้ได้รับรางวัลการบรรยายธรรมที่ท้องสนามหลวงและอีกหลายๆที่) , จดหมายถึงตะวัน , บั้งไฟพญานาค
อาทิตย์ 08 ต.ค. 49 ชม 5,920 ครั้งหลักในการใช้เงิน , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   หลักในการใช้เงิน , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อาทิตย์ 01 ต.ค. 49 ชม 5,692 ครั้งไปแคมป์กันเถอะ , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา รังสิต จ.ปทุมธานี   ไปแคมป์กันเถอะ , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา รังสิต จ.ปทุมธานี
อาทิตย์ 24 ก.ย. 49 ชม 5,704 ครั้งวิธีให้ทานอย่างถูกวิธี , จดหมายถึงตะวัน , เที่ยวชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก   วิธีให้ทานอย่างถูกวิธี , จดหมายถึงตะวัน , เที่ยวชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก
อาทิตย์ 10 ก.ย. 49 ชม 5,670 ครั้งน้องนิคเนม ( 1 ใน 8 ของศิลปินน้อยในงานศิลปะ ) , จดหมายถึงตะวัน , พิพิธภัณฑ์บ้านไทย Jim Thompson   น้องนิคเนม ( 1 ใน 8 ของศิลปินน้อยในงานศิลปะ ) , จดหมายถึงตะวัน , พิพิธภัณฑ์บ้านไทย Jim Thompson
อาทิตย์ 03 ก.ย. 49 ชม 5,739 ครั้งMeditation for mum , จดหมายถึงตะวัน   Meditation for mum , จดหมายถึงตะวัน
อาทิตย์ 27 ส.ค. 49 ชม 5,694 ครั้งเยี่ยมชมมหาธรรมกายเจดีย์ , จดหมายถึงตะวัน , สร้างพระ สร้างเจดีย ์สร้างคนดีให้สังคม    เยี่ยมชมมหาธรรมกายเจดีย์ , จดหมายถึงตะวัน , สร้างพระ สร้างเจดีย ์สร้างคนดีให้สังคม
อาทิตย์ 20 ส.ค. 49 ชม 5,690 ครั้งสิ่งดีๆจากสมาธิื , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด   สิ่งดีๆจากสมาธิื , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
อาทิตย์ 13 ส.ค. 49 ชม 5,636 ครั้งสิ่งดีๆจากสมาธิื , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพื้นที่ 2,000 ไร่ของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย   สิ่งดีๆจากสมาธิื , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมพื้นที่ 2,000 ไร่ของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
อาทิตย์ 06 ส.ค. 49 ชม 5,737 ครั้งแฟนต้ายุวฑูต(น้องใบเตย) , เยี่ยมชมการจัดเตรียมภัตตาหารโรงครัวหอฉัน วัดพระธรรมกาย   แฟนต้ายุวฑูต(น้องใบเตย) , เยี่ยมชมการจัดเตรียมภัตตาหารโรงครัวหอฉัน วัดพระธรรมกาย
อาทิตย์ 30 ก.ค. 49 ชม 5,894 ครั้งสัมภาษณ์ ด.ช.เอกดนัย สง่าศรี , ประมวลภาพ Super Kids Natural Camp   สัมภาษณ์ ด.ช.เอกดนัย สง่าศรี , ประมวลภาพ Super Kids Natural Camp
อาทิตย์ 09 ก.ค. 49 ชม 6,085 ครั้งมารยาทชาวพุทธ ยืน-เดิน-นั่ง , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ์   มารยาทชาวพุทธ ยืน-เดิน-นั่ง , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ์
อาทิตย์ 18 มิ.ย. 49 ชม 5,847 ครั้งมารยาทชาวพุทธ  การไหว้ , เยี่ยมชมหอฉัน วัดพระธรรมกาย   มารยาทชาวพุทธ การไหว้ , เยี่ยมชมหอฉัน วัดพระธรรมกาย
อาทิตย์ 28 พ.ค. 49 ชม 6,102 ครั้งกราบเท้าคุณพ่อ-คุณแม่ , เยี่ยมชมหออัครศิลปิน   กราบเท้าคุณพ่อ-คุณแม่ , เยี่ยมชมหออัครศิลปิน
อาทิตย์ 16 ก.ค. 49 ชม 5,703 ครั้งเจาะลึก พี่ปิ๊ง และ พี่นิ้ง   เจาะลึก พี่ปิ๊ง และ พี่นิ้ง
อาทิตย์ 02 ก.ค. 49 ชม 5,625 ครั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทร(ศิลปหัตถกรรมของไทย)   ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร(ศิลปหัตถกรรมของไทย)
อาทิตย์ 25 มิ.ย. 49 ชม 5,688 ครั้งขั้นตอนการกราบพระ , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี   ขั้นตอนการกราบพระ , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
อาทิตย์ 11 มิ.ย. 49 ชม 5,688 ครั้งขั้นตอนการกราบพระ , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี   ขั้นตอนการกราบพระ , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
อาทิตย์ 04 มิ.ย. 49 ชม 5,693 ครั้งไปเที่ยวยุโรปกัน กับน้องเป้ และน้องโชกุน   ไปเที่ยวยุโรปกัน กับน้องเป้ และน้องโชกุน
อาทิตย์ 21 พ.ค. 49 ชม 5,659 ครั้งพบกับน้องเวอเวอ in Japan   พบกับน้องเวอเวอ in Japan
อาทิตย์ 14 พ.ค. 49 ชม 5,701 ครั้งสนทนาความสำคัญของวันวิสาขบูชา, Super Kids Language for fun, ชมศาสนสถานใน196ไร่วัดพระธรรมกาย   สนทนาความสำคัญของวันวิสาขบูชา, Super Kids Language for fun, ชมศาสนสถานใน196ไร่วัดพระธรรมกาย
อาทิตย์ 07 พ.ค. 49 ชม 5,775 ครั้งSuperKids Family Camp ณ.สวนนงนุช ชลบุรี   SuperKids Family Camp ณ.สวนนงนุช ชลบุรี
อาทิตย์ 30 เม.ย. 49 ชม 5,704 ครั้งI love you mum กับวิธ๊การตอบแทนคุณ พ่อแม่, ไปคลายร้อนกันที่ Nestle visitor center   I love you mum กับวิธ๊การตอบแทนคุณ พ่อแม่, ไปคลายร้อนกันที่ Nestle visitor center
อาทิตย์ 16 เม.ย. 49 ชม 5,765 ครั้งค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 ณ.เขาใหญ่   ค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 ณ.เขาใหญ่
เสาร์ 08 เม.ย. 49 ชม 5,724 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 4 <5> 6 7   เก่ากว่า >(161-200 จาก 271)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
  ชาดก 500 ชาติ
  Super kids
  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
  พลังมด
  IBS Time
  I like English
  การ์ตูนบุญโต
  ซุปเปอร์เณร
  V-Star News
  V-star ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  กล้าดี Variety
  คุณครูไอโกะ
  Yuwa Planet
  ทำดีหนูก็ทำได้
  เก่งและดี
  English with DELC
  แต้มสีรุ้ง
  คิดใหญ่ใจดี
  I like Chinese
  คุณครูบอส
  จดหมายถึงตะวัน
  อาจารย์เพิ่มพูน
  อาจารย์สหัสชัย ไว
  Super Kids
  คุณครูก้อง
  I gen ต้นฝันบันดาลใจ
  ภาพยนตร์ 3D 2D
  การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -