Super kids

Video > เยาวชน > Super kids  Bookmark and Share
Share Facebook   Super Kids 12 ก.ค.51   Super Kids 12 ก.ค.51
เสาร์ 12 ก.ค. 51 ชม 5,981 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา ,ขยายความพุทธกิจ 5 ประการ(ข้อที่ 2) โดยคุณครูไอโกะ


Super Kids 5 ก.ค.51   Super Kids 5 ก.ค.51
เสาร์ 05 ก.ค. 51 ชม 5,984 ครั้ง
ขยายความพุทธกิจ 5 ประการ(ข้อที่ 1) โดยคุณครูไอโกะ , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(มิวเซียมสยาม) กทม., แนะนำหนังสือดี : สนุกกับจินตนาการ ด้วยการเขียนการ์ตูน


Super Kids 28 มิ.ย.51   Super Kids 28 มิ.ย.51
เสาร์ 28 มิ.ย. 51 ชม 5,989 ครั้ง
พุทธกิจ 5 ประการ โดยคุณครูไอโกะ , เยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ กทม.


Super Kids 21 มิ.ย.51   Super Kids 21 มิ.ย.51
เสาร์ 21 มิ.ย. 51 ชม 6,070 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส ตอน ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือ ปรมัตถประโยชน์ , ความประพฤติดีขึ้นเพราะฝึกสมาธิ , แนะนำหนังสือดี : มหาอุบาสิกาวิสาขา ยอดอุปฐายิกา


Super Kids 14 มิ.ย.51   Super Kids 14 มิ.ย.51
เสาร์ 14 มิ.ย. 51 ชม 6,020 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส ตอน ประโยชน์ในชาติหน้า หรือ สัมปรายิกัตถประโยชน์ , เรียนเก่งขึ้นเพราะฝึกสมาธิ , แนะนำหนังสือดี : ลองดู


Super Kids 7 มิ.ย.51   Super Kids 7 มิ.ย.51
เสาร์ 07 มิ.ย. 51 ชม 6,083 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส ตอน ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ , แนะนำหนังสือดี : นิทานอ่านอร่อย , เยี่ยมชมอุทยานหุ่นขึ้ผึ้งสยาม


Super Kids 31 พ.ค.51   Super Kids 31 พ.ค.51
เสาร์ 31 พ.ค. 51 ชม 5,952 ครั้ง
ผลประโยชน์&ประโยชน์3 กับคุณครูบอส , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เรือพระราชพิธี


Super Kids 24 พ.ค.51   Super Kids 24 พ.ค.51
เสาร์ 24 พ.ค. 51 ชม 6,098 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 5(การใช้ทรัพย์เพื่อบำรุงสมณะ และ ทำบุญในพระพุทธศาสนา) , เยี่ยมชมสภากาชาดไทย


Super Kids  17 พ.ค.51   Super Kids 17 พ.ค.51
เสาร์ 17 พ.ค. 51 ชม 6,002 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 4(การทำ พลี(การบูชาหรือการสละออกจากใจ) 5 อย่าง) , เยี่ยมชมเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ


Super Kids  10 พ.ค.51   Super Kids 10 พ.ค.51
เสาร์ 10 พ.ค. 51 ชม 6,128 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 3(การใช้ทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากภัยต่างๆ) , เยี่ยมชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า , แนะนำหนังสือดี : ต้นไม้ใต้โลก(ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขภาวะโลกร้อน)


SUPER KIDS SUMMER CAMP ตอน 2   SUPER KIDS SUMMER CAMP ตอน 2
เสาร์ 03 พ.ค. 51 ชม 6,102 ครั้งSUPER  KIDS  SUMMER  CAMP ตอน 1   SUPER KIDS SUMMER CAMP ตอน 1
เสาร์ 26 เม.ย. 51 ชม 6,013 ครั้งSuper Kids 19 เม.ย.51   Super Kids 19 เม.ย.51
เสาร์ 19 เม.ย. 51 ชม 6,290 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส ข้อที่ 1(ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา และบริวารให้เป็นสุข) ข้อที่ 2(ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงมิตรสหายให้เป็นสุข) , ละครเรื่อง การใช้เงินให้ถูกวิธี , แนะนำหนังสือดี : มิลินทปัญหา


Super Kids 12 เม.ย.51   Super Kids 12 เม.ย.51
เสาร์ 12 เม.ย. 51 ชม 6,074 ครั้ง
ขยายความหลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส(การแบ่งทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วนตามหลักพุทธวิธี) , แนะนำหนังสือดี : อนาถบิณฑิกเศรษฐี , เด็กดีอยากโชว์ ตอน สุเหร่าสามวา โชว์


Super Kids 5 เม.ย.51   Super Kids 5 เม.ย.51
เสาร์ 05 เม.ย. 51 ชม 6,181 ครั้ง
หลักการใช้ทรัพย์ 5 ประการ กับคุณครูบอส , แนะนำหนังสือดี : สัมโมทมานชาดก(ชาดกว่าด้วยโทษของการแตกสามัคคี) , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน ตำรวจจิ๋ว


ขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(สมานัตตตา) , แนะนำหนังสือดี : อ่านในใจ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน 4R SHOP   ขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(สมานัตตตา) , แนะนำหนังสือดี : อ่านในใจ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน 4R SHOP
เสาร์ 29 มี.ค. 51 ชม 6,177 ครั้งขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , เยี่ยมชมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ,    ขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , เยี่ยมชมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ,
เสาร์ 22 มี.ค. 51 ชม 6,365 ครั้งขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , แนะนำหนังสือดี : มนต์เสน่ห์แห่งสวรรค์ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน เด็กดีอยากโชว์ 3D   ขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(ปิยวาจา) , แนะนำหนังสือดี : มนต์เสน่ห์แห่งสวรรค์ , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน เด็กดีอยากโชว์ 3D
เสาร์ 15 มี.ค. 51 ชม 6,461 ครั้งขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(การให้ทาน) , แนะนำหนังสือดี : ความมุ่งมั่นของพระเตมีย์ , เยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ AP Orchid จ.นครปฐม   ขยายความสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง(การให้ทาน) , แนะนำหนังสือดี : ความมุ่งมั่นของพระเตมีย์ , เยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ AP Orchid จ.นครปฐม
เสาร์ 08 มี.ค. 51 ชม 6,120 ครั้งสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ ครั้งที่ 2   สังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ ครั้งที่ 2
เสาร์ 01 มี.ค. 51 ชม 6,706 ครั้งสังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง , การร้อยมาลัย   สังคหวัตถุ 4 กับคุณครูก้อง , การร้อยมาลัย
อาทิตย์ 24 ก.พ. 51 ชม 7,632 ครั้งอานิสงส์ของการให้ทาน , เรื่องน่าคิดของไอน์สไตน์ , แนะนำหนังสือดี : ปัจจัย , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน มนต์ขลุ่ยลาดกระบัง   อานิสงส์ของการให้ทาน , เรื่องน่าคิดของไอน์สไตน์ , แนะนำหนังสือดี : ปัจจัย , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน มนต์ขลุ่ยลาดกระบัง
เสาร์ 16 ก.พ. 51 ชม 6,153 ครั้งการทำทานอย่างไรจึงได้บุญมาก , แนะนำหนังสือดี : ต้องเป็นให้ได้ ดั่งเช่นพระพุทธเจ้่า , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน ของเก่ามาใช้ใหม่ได้   การทำทานอย่างไรจึงได้บุญมาก , แนะนำหนังสือดี : ต้องเป็นให้ได้ ดั่งเช่นพระพุทธเจ้่า , เด็กดีัอยากโชว์ ตอน ของเก่ามาใช้ใหม่ได้
เสาร์ 09 ก.พ. 51 ชม 6,154 ครั้งพาชมวัดปากน้ำภาษีเจริญ   พาชมวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เสาร์ 02 ก.พ. 51 ชม 6,068 ครั้ง"เจ้าของผักมาแล้ว พวกเราหนีเร็ว"  เด็กดีอยากโชว์   "เจ้าของผักมาแล้ว พวกเราหนีเร็ว" เด็กดีอยากโชว์
เสาร์ 26 ม.ค. 51 ชม 6,048 ครั้งโรงเรียนโรบอท : เด็กดีอยากโชว์   โรงเรียนโรบอท : เด็กดีอยากโชว์
เสาร์ 19 ม.ค. 51 ชม 6,213 ครั้ง"หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" : ขบวนการเด็กดี   "หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" : ขบวนการเด็กดี
อังคาร 08 ม.ค. 51 ชม 6,195 ครั้งSuperkid Summer Camp รุ่นที่ 1-3   Superkid Summer Camp รุ่นที่ 1-3
พฤหัสบดี 24 พ.ค. 50 ชม 6,243 ครั้งมารยาทชาวพุทธ และ วิธีปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ , เยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) กทม.   มารยาทชาวพุทธ และ วิธีปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ , เยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) กทม.
อาทิตย์ 13 พ.ค. 50 ชม 7,273 ครั้งเยี่ยมชม สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ รัฐดูไบ(Dubai) ประเทศศรีลังกา , ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ    เยี่ยมชม สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ รัฐดูไบ(Dubai) ประเทศศรีลังกา , ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนศรีลังกา ณ เมืองดูไบ
อาทิตย์ 06 พ.ค. 50 ชม 6,330 ครั้งหลักการใช้เงิน , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี   หลักการใช้เงิน , จดหมายถึงตะวัน , เยี่ยมชมเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
พฤหัสบดี 26 เม.ย. 50 ชม 6,308 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "สกปรก สกปรก" (ต่อจากคราวที่แล้ว) , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาควิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช   ขบวนการเด็กดี ตอน "สกปรก สกปรก" (ต่อจากคราวที่แล้ว) , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาควิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
อาทิตย์ 15 เม.ย. 50 ชม 6,289 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "สกปรก สกปรก" , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาควิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช   ขบวนการเด็กดี ตอน "สกปรก สกปรก" , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาควิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
อาทิตย์ 08 เม.ย. 50 ชม 6,386 ครั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  ได้แก่  ร้านเท็กซัสสุกี้ สาขาเยาวราช , บริษัท ครีเอทีฟกร๊าฟ(ประเทศไทย) จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานผลิตตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ส่งออก) , พิพิธภัณฑ์ หุ่นขึ้ผึ้งไทย ,  TK Park อุทยานแห่งการเรียนรู้   เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ร้านเท็กซัสสุกี้ สาขาเยาวราช , บริษัท ครีเอทีฟกร๊าฟ(ประเทศไทย) จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานผลิตตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ส่งออก) , พิพิธภัณฑ์ หุ่นขึ้ผึ้งไทย , TK Park อุทยานแห่งการเรียนรู้
อาทิตย์ 01 เม.ย. 50 ชม 7,248 ครั้งSuper kids action ชมความสามารถพิเศษของน้องๆ Super kids   Super kids action ชมความสามารถพิเศษของน้องๆ Super kids
อาทิตย์ 25 มี.ค. 50 ชม 8,918 ครั้งFamily Camp , เยี่ยมชมสวนนงนุช จ.ชลบุรี   Family Camp , เยี่ยมชมสวนนงนุช จ.ชลบุรี
อาทิตย์ 18 มี.ค. 50 ชม 6,192 ครั้งภาพกิจกรรม Super Kid Advanture Camp   ภาพกิจกรรม Super Kid Advanture Camp
อาทิตย์ 11 มี.ค. 50 ชม 5,650 ครั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันมาฆบูชา , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่อง วันมาฆบูชา , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาทิตย์ 04 มี.ค. 50 ชม 5,723 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "ดินพอกหางหมู" (ต่อจากคราวที่แล้ว) , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด   ขบวนการเด็กดี ตอน "ดินพอกหางหมู" (ต่อจากคราวที่แล้ว) , เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
อาทิตย์ 25 ก.พ. 50 ชม 5,692 ครั้งขบวนการเด็กดี ตอน "ดินพอกหางหมู" , เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา รังสิต"   ขบวนการเด็กดี ตอน "ดินพอกหางหมู" , เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา รังสิต"
อาทิตย์ 18 ก.พ. 50 ชม 5,708 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7   เก่ากว่า >(121-160 จาก 271)    


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
  ชาดก 500 ชาติ
  Super kids
  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
  พลังมด
  IBS Time
  I like English
  การ์ตูนบุญโต
  ซุปเปอร์เณร
  V-Star News
  V-star ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  กล้าดี Variety
  คุณครูไอโกะ
  Yuwa Planet
  ทำดีหนูก็ทำได้
  เก่งและดี
  English with DELC
  แต้มสีรุ้ง
  คิดใหญ่ใจดี
  I like Chinese
  คุณครูบอส
  จดหมายถึงตะวัน
  อาจารย์เพิ่มพูน
  อาจารย์สหัสชัย ไว
  Super Kids
  คุณครูก้อง
  I gen ต้นฝันบันดาลใจ
  ภาพยนตร์ 3D 2D
  การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -