โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

Video > งานบุญวันอาทิตย์ > โอวาทคุณครูไม่ใหญ่  Bookmark and Share
Share Facebook   วันที่ 4 มิถุนายน 55 วันวิสาขบูชา   วันที่ 4 มิถุนายน 55 วันวิสาขบูชา
จันทร์ 04 มิ.ย. 55 ชม 6,443 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 55   วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 27 พ.ค. 55 ชม 6,438 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 55   วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 20 พ.ค. 55 ชม 6,240 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 55   วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 13 พ.ค. 55 ชม 6,192 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 55   วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 55
อาทิตย์ 06 พ.ค. 55 ชม 6,191 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 55   วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 55
อาทิตย์ 29 เม.ย. 55 ชม 6,124 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 55   วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 55
อาทิตย์ 22 เม.ย. 55 ชม 6,239 ครั้ง
โอวาทหลวงพ่อ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 55   วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 55
อาทิตย์ 15 เม.ย. 55 ชม 6,180 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 55   วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 55
อาทิตย์ 08 เม.ย. 55 ชม 6,144 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 55   วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 55
อาทิตย์ 01 เม.ย. 55 ชม 6,377 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 55   วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 55
อาทิตย์ 25 มี.ค. 55 ชม 6,132 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 55   วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 55
อาทิตย์ 18 มี.ค. 55 ชม 6,195 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 55   วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 55
อาทิตย์ 11 มี.ค. 55 ชม 6,029 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 55   วันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 55
พุธ 07 มี.ค. 55 ชม 6,203 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 55   วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 55
อาทิตย์ 26 ก.พ. 55 ชม 6,090 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 55   วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 55
อาทิตย์ 19 ก.พ. 55 ชม 6,098 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 55   วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 55
อาทิตย์ 05 ก.พ. 55 ชม 6,194 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 55   วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 55
อาทิตย์ 01 ม.ค. 55 ชม 6,090 ครั้ง
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 24 ก.ค. 54
อาทิตย์ 24 ก.ค. 54 ชม 6,314 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 ก.ค. 54
อาทิตย์ 17 ก.ค. 54 ชม 6,239 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 ก.ค. 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 ก.ค. 54
อาทิตย์ 10 ก.ค. 54 ชม 6,144 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 26 มิ.ย. 54   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 26 มิ.ย. 54
อาทิตย์ 26 มิ.ย. 54 ชม 6,162 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 19 มิ.ย. 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 19 มิ.ย. 54
อาทิตย์ 19 มิ.ย. 54 ชม 6,207 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังก์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 มิ.ย.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 มิ.ย.54
อาทิตย์ 12 มิ.ย. 54 ชม 6,450 ครั้ง
โอวาทพระครูสมุห์สุวิทย์ สุวิชฺชาโภ ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบัลลังก์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2554


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 มิ.ย.54   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 มิ.ย.54
อาทิตย์ 05 มิ.ย. 54 ชม 6,173 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 29 พ.ค.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 29 พ.ค.54
อาทิตย์ 29 พ.ค. 54 ชม 6,334 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบัลลังก์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2554


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 22 พ.ค.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 22 พ.ค.54
อาทิตย์ 22 พ.ค. 54 ชม 6,430 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. พ.ศ.2554 เป็นโอวาทที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างบารมีตลอดไป


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 15 พ.ค.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 15 พ.ค.54
อาทิตย์ 15 พ.ค. 54 ชม 6,305 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 พ.ค.54   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 พ.ค.54
อาทิตย์ 01 พ.ค. 54 ชม 6,329 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 เม.ย.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 10 เม.ย.54
อาทิตย์ 10 เม.ย. 54 ชม 6,347 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 เม.ย.54   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 เม.ย.54
อาทิตย์ 03 เม.ย. 54 ชม 6,265 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบันลังค์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 27 มี.ค.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 27 มี.ค.54
อาทิตย์ 27 มี.ค. 54 ชม 6,257 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นโอวาทที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างบารมีตลอดไป


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 13 มี.ค.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 13 มี.ค.54
อาทิตย์ 13 มี.ค. 54 ชม 6,408 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. พ.ศ.2554 เป็นโอวาทที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างบารมีตลอดไป


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 มี.ค.54   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 มี.ค.54
อาทิตย์ 06 มี.ค. 54 ชม 6,326 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบัลลังก์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2554


วัันอาทิตย์ธรรมดาที่ 27 ก.พ.54   วัันอาทิตย์ธรรมดาที่ 27 ก.พ.54
อาทิตย์ 27 ก.พ. 54 ชม 6,235 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.5254


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 20 ก.พ.54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 20 ก.พ.54
อาทิตย์ 20 ก.พ. 54 ชม 6,282 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 13 ก.พ 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 13 ก.พ 54
อาทิตย์ 13 ก.พ. 54 ชม 6,540 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เป็นโอวาทที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างบารมีตลอดไป


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 ก.พ 54   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 ก.พ 54
อาทิตย์ 06 ก.พ. 54 ชม 6,074 ครั้ง
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านให้โอวาทที่หน้ารัตนบัลลังก์เป็นโอวาทที่มีคุณค่ามากๆที่สุดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 30 ม.ค 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 30 ม.ค 54
อาทิตย์ 30 ม.ค. 54 ชม 5,952 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นโอวาทที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างบารมีตลอดไป


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 23 ม.ค 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 23 ม.ค 54
อาทิตย์ 23 ม.ค. 54 ชม 6,001 ครั้ง
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ 2554< ใหม่กว่า   1 <2> 3 4 5 ..  7  8   เก่ากว่า >(41-80 จาก 338)    Bookmark and Share