Smile World

Video > วาไรตี้ > Smile World  Bookmark and Share
Share Facebook   ประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา   ประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
เสาร์ 12 ม.ค. 51 ชม 6,336 ครั้งการอบรมผู้นำยุวสงฆ์ "เราเป็นหนึ่งเดียวของยุวสงฆ์"   การอบรมผู้นำยุวสงฆ์ "เราเป็นหนึ่งเดียวของยุวสงฆ์"
อาทิตย์ 30 ธ.ค. 50 ชม 5,996 ครั้งการประชุมยุวสงฆ์โลกครั้งที่ 4 หัวข้อ "We are one" ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี   การประชุมยุวสงฆ์โลกครั้งที่ 4 หัวข้อ "We are one" ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
เสาร์ 22 ธ.ค. 50 ชม 5,933 ครั้งสัมภาษณ์พระภิกษุ เชื้อสายกัมพูชา   สัมภาษณ์พระภิกษุ เชื้อสายกัมพูชา
เสาร์ 08 ธ.ค. 50 ชม 5,896 ครั้งสาธารณรัฐกัมพูชา อาณาจักรเขมรในอดีต ตอนที่1   สาธารณรัฐกัมพูชา อาณาจักรเขมรในอดีต ตอนที่1
เสาร์ 01 ธ.ค. 50 ชม 6,724 ครั้งพระพุทธศาสนาในเวียดนาม   พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
เสาร์ 24 พ.ย. 50 ชม 6,073 ครั้งประเทศเวียดนาม ฮวยอังเมืองมรดกโลก ทางด้านศิลปและวัฒนธรรม   ประเทศเวียดนาม ฮวยอังเมืองมรดกโลก ทางด้านศิลปและวัฒนธรรม
เสาร์ 17 พ.ย. 50 ชม 6,180 ครั้งประเทศเนเธอร์แลนด์ : ประวัติศาสตร์ของพระุพุทธศาสนา, สัมภาษณ์พระซันเดอร์ (ชาวดัทช์)   ประเทศเนเธอร์แลนด์ : ประวัติศาสตร์ของพระุพุทธศาสนา, สัมภาษณ์พระซันเดอร์ (ชาวดัทช์)
เสาร์ 03 พ.ย. 50 ชม 6,683 ครั้งประวัติศาสตร์การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในประเทศเยอรมนี   ประวัติศาสตร์การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในประเทศเยอรมนี
พุธ 31 ต.ค. 50 ชม 6,994 ครั้งธรรมยาตราวิสาขบูชา ที่บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซีย   ธรรมยาตราวิสาขบูชา ที่บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซีย
เสาร์ 22 ก.ย. 50 ชม 7,470 ครั้งกรุงโคเปนเฮเกน   กรุงโคเปนเฮเกน
เสาร์ 15 ก.ย. 50 ชม 5,974 ครั้งSmile Trip  HONG  KONG   Smile Trip HONG KONG
เสาร์ 08 ก.ย. 50 ชม 6,091 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศมาเลเซีย , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง มาเลเซีย   Smile Trip พาชม...ประเทศมาเลเซีย , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง มาเลเซีย
เสาร์ 01 ก.ย. 50 ชม 6,178 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศมาเลเซีย , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย   Smile Trip พาชม...ประเทศมาเลเซีย , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
เสาร์ 25 ส.ค. 50 ชม 6,036 ครั้งSmile Trip พาชม...เมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธสราสบูร์ก   Smile Trip พาชม...เมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธสราสบูร์ก
พุธ 11 ก.ค. 50 ชม 6,017 ครั้งSmile Trip พาชม...ไทเป ประเทศไต้หวัน , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป   Smile Trip พาชม...ไทเป ประเทศไต้หวัน , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป
เสาร์ 07 ก.ค. 50 ชม 6,007 ครั้งSmile Trip พาชม... ประเทศอิหร่าน   Smile Trip พาชม... ประเทศอิหร่าน
เสาร์ 30 มิ.ย. 50 ชม 6,172 ครั้งSmile Trip พาชม... ประเทศศรีลังกา   Smile Trip พาชม... ประเทศศรีลังกา
เสาร์ 23 มิ.ย. 50 ชม 5,973 ครั้งSmile Trip พาชม... เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต   Smile Trip พาชม... เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต
เสาร์ 16 มิ.ย. 50 ชม 5,932 ครั้งSmile Trip พาชม... ประเทศเยอรมัน , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธเอาสบวร์ก   Smile Trip พาชม... ประเทศเยอรมัน , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธเอาสบวร์ก
เสาร์ 09 มิ.ย. 50 ชม 5,906 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศอินเดีย สังเวชนียสถาน 2 แห่ง 1.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(สถานที่แสดงธรรมเป็นปฐมเทศนา) , 2.เมืองกุสินารา(สถานที่ปรินิพพาน)   Smile Trip พาชม...ประเทศอินเดีย สังเวชนียสถาน 2 แห่ง 1.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(สถานที่แสดงธรรมเป็นปฐมเทศนา) , 2.เมืองกุสินารา(สถานที่ปรินิพพาน)
เสาร์ 02 มิ.ย. 50 ชม 5,962 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศอินเดีย  สังเวชนียสถาน 2 แห่ง 1.สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติ) , 2.พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู้)   Smile Trip พาชม...ประเทศอินเดีย สังเวชนียสถาน 2 แห่ง 1.สวนลุมพินีวัน(สถานที่ประสูติ) , 2.พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู้)
เสาร์ 26 พ.ค. 50 ชม 6,048 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศพม่า  สถานที่ และการละเล่น   Smile Trip พาชม...ประเทศพม่า สถานที่ และการละเล่น
เสาร์ 19 พ.ค. 50 ชม 6,985 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศพม่า  เจดีย์เชวดากอง   Smile Trip พาชม...ประเทศพม่า เจดีย์เชวดากอง
เสาร์ 12 พ.ค. 50 ชม 6,084 ครั้งSmile Trip พาชม... เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาแมนเชสเตอร์   Smile Trip พาชม... เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาแมนเชสเตอร์
เสาร์ 05 พ.ค. 50 ชม 6,207 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศสิงคโปร์ , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมกายนานาชาติสิงคโปร์   Smile Trip พาชม...ประเทศสิงคโปร์ , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมกายนานาชาติสิงคโปร์
เสาร์ 21 เม.ย. 50 ชม 6,044 ครั้งSmile Trip พาชม...ภูมิภาคจุบุ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น , Smile Center เยี่ยมชม...วัดไทยนางาโน่   Smile Trip พาชม...ภูมิภาคจุบุ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น , Smile Center เยี่ยมชม...วัดไทยนางาโน่
เสาร์ 14 เม.ย. 50 ชม 6,111 ครั้งSmile Trip พาชม... เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์   Smile Trip พาชม... เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
เสาร์ 07 เม.ย. 50 ชม 6,169 ครั้งSmile Trip พาชม... เมืองสต๊อกโฮม และ โกเด้นเบริก ประเทศสวีเดน , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธโกเด้นเบริก   Smile Trip พาชม... เมืองสต๊อกโฮม และ โกเด้นเบริก ประเทศสวีเดน , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธโกเด้นเบริก
เสาร์ 31 มี.ค. 50 ชม 6,294 ครั้งSmile Trip พาชม...ภูมิภาคคันไซ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาโอซาก้า   Smile Trip พาชม...ภูมิภาคคันไซ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาโอซาก้า
เสาร์ 24 มี.ค. 50 ชม 6,054 ครั้งSmile Trip พาชม...เกาะฮ่องกง , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาฮ่องกง   Smile Trip พาชม...เกาะฮ่องกง , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาฮ่องกง
เสาร์ 17 มี.ค. 50 ชม 5,927 ครั้งSmile Trip พาชม...นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนานิวเจอร์ซี่   Smile Trip พาชม...นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนานิวเจอร์ซี่
เสาร์ 10 มี.ค. 50 ชม 6,017 ครั้งSmile Trip พาชม...ไทเป ประเทศไต้หวัน , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป   Smile Trip พาชม...ไทเป ประเทศไต้หวัน , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมไทเป
เสาร์ 24 ก.พ. 50 ชม 5,906 ครั้งSmile Trip พาชม...ประเทศนิวซีแลนด์ , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า   Smile Trip พาชม...ประเทศนิวซีแลนด์ , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า
เสาร์ 17 ก.พ. 50 ชม 5,994 ครั้งSmile Trip พาชม...โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว   Smile Trip พาชม...โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , Smile Center เยี่ยมชม...ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว
เสาร์ 10 ก.พ. 50 ชม 5,921 ครั้งSmile Trip พาชม...เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาจอร์เจีย   Smile Trip พาชม...เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา , Smile Center เยี่ยมชม...วัดภาวนาจอร์เจีย
เสาร์ 27 ม.ค. 50 ชม 7,220 ครั้งSmile Trip พาชม...ปารีส ประเทศฝรั่งเศส , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธปารีส   Smile Trip พาชม...ปารีส ประเทศฝรั่งเศส , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพุทธปารีส
เสาร์ 03 ก.พ. 50 ชม 6,138 ครั้งSmile Trip  พาชม...ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และสหราชอณาจักรบิชเทนใหญ่และไอซ์แลนด์เหนือ  ,  Smile Center  เยี่ยมชม...วัดพระธรรมกายลอนดอน   Smile Trip พาชม...ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และสหราชอณาจักรบิชเทนใหญ่และไอซ์แลนด์เหนือ , Smile Center เยี่ยมชม...วัดพระธรรมกายลอนดอน
เสาร์ 20 ม.ค. 50 ชม 6,172 ครั้งข่าวศูนย์สาขาทั่วโลก   ข่าวศูนย์สาขาทั่วโลก
เสาร์ 30 ธ.ค. 49 ชม 5,988 ครั้งประมวลภาพงานบุญปีใหม่ศูนย์สาขาทั่วโลก   ประมวลภาพงานบุญปีใหม่ศูนย์สาขาทั่วโลก
เสาร์ 06 ม.ค. 50 ชม 5,868 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7   เก่ากว่า >(121-160 จาก 261)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร