New News

Video > ข่าว > New News

      ไม่ว่าข่าวทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นอย่างไร New News คัดมาเสนอแต่ข่าวที่ดีที่สุดเท่านั้น  Bookmark and Share
Share Facebook   ตักบาตรพระ 3,500 รูป จ.ชัยภูมิ   ตักบาตรพระ 3,500 รูป จ.ชัยภูมิ
อังคาร 27 พ.ค. 51 ชม 5,921 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3,500 กว่ารูป จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการเตรียมงานตักบาตร


ตักบาตรพระ 3,000 รูป จ.สมุทรปราการ   ตักบาตรพระ 3,000 รูป จ.สมุทรปราการ
จันทร์ 26 พ.ค. 51 ชม 6,054 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3,000 รูป อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ทีมงานเด็กดี V-Star ได้รวมตัวกันมาช่วยในงานนี้


ช่วยผู้ประสบภัยในพม่า 2, DMC รับรางวัลสื่อดีเด่น    ช่วยผู้ประสบภัยในพม่า 2, DMC รับรางวัลสื่อดีเด่น
เสาร์ 24 พ.ค. 51 ชม 6,117 ครั้ง
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประเทศไทย และมูลนิธิ Life Education โดยพระธรรมาจารย์ไห่เท่า ประเทศไต้หว้น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดและผู้ที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนากี๊ดใน ประเทศพม่า , DMC Channal ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์สื่อธรรมะดีเด่น


ตักบาตรพระ 10,500 รูป จ.ลำพูน   ตักบาตรพระ 10,500 รูป จ.ลำพูน
พฤหัสบดี 22 พ.ค. 51 ชม 5,874 ครั้ง
พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 10,500 รูป จ.ลำพูน ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้


ถวายสังฆทาน 266 วัดภาคใต้ ครั้งที่ 36   ถวายสังฆทาน 266 วัดภาคใต้ ครั้งที่ 36
พฤหัสบดี 22 พ.ค. 51 ชม 5,998 ครั้ง
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 36 และพิธ๊มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้


ช่วยผู้ประสบภัยในพม่า 1   ช่วยผู้ประสบภัยในพม่า 1
พฤหัสบดี 08 พ.ค. 51 ชม 5,926 ครั้ง
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดและผู้ที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนากี๊ดใน ประเทศพม่า


พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 บริเวณสะพานพุทธฯ  ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 บริเวณสะพานพุทธฯ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จันทร์ 05 พ.ค. 51 ชม 6,064 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,500 รูป อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  , Spot ตักบาตรพระ 5 แสนรูป   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,500 รูป อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , Spot ตักบาตรพระ 5 แสนรูป
จันทร์ 28 เม.ย. 51 ชม 6,126 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พุธ 23 เม.ย. 51 ชม 6,042 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,200 รูป จ.ระยอง ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,200 รูป จ.ระยอง ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อังคาร 15 เม.ย. 51 ชม 6,060 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จันทร์ 14 เม.ย. 51 ชม 6,005 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,500 รูป จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,500 รูป จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสาร์ 12 เม.ย. 51 ชม 6,235 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 2,551 รูป ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 2,551 รูป ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พุธ 09 เม.ย. 51 ชม 5,921 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3,000 รูป จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 3,000 รูป จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จันทร์ 07 เม.ย. 51 ชม 5,851 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ณ.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ  เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ณ.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสาร์ 05 เม.ย. 51 ชม 6,167 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ณ.สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี กทม. ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ  เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ณ.สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี กทม. ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อังคาร 01 เม.ย. 51 ชม 6,421 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสาร์ 29 มี.ค. 51 ชม 6,231 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 34 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้   พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 34 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
พุธ 19 มี.ค. 51 ชม 5,997 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อังคาร 11 มี.ค. 51 ชม 5,983 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.ลำพูน ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.ลำพูน ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 51 ชม 5,996 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.นครปฐม ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.นครปฐม ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พุธ 27 ก.พ. 51 ชม 6,190 ครั้งพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.ลำปาง เพื่อช่วยเหลือ 266 วัด สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป จ.ลำปาง เพื่อช่วยเหลือ 266 วัด สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จันทร์ 18 ก.พ. 51 ชม 6,135 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 33 และพิธ๊มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้   พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 33 และพิธ๊มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
พุธ 13 ก.พ. 51 ชม 6,155 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 32 และพิธ๊มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้   พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 32 และพิธ๊มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 51 ชม 5,924 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 31   พิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 31
จันทร์ 24 ธ.ค. 50 ชม 6,097 ครั้งพิธีอัญเชิญดวงแก้วพ่อนิมิตร เพื่อประดิษฐาน ณ.วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่   พิธีอัญเชิญดวงแก้วพ่อนิมิตร เพื่อประดิษฐาน ณ.วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่
พุธ 19 ธ.ค. 50 ชม 6,318 ครั้งพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,099 รูปที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือ 266 วัดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้   พิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,099 รูปที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือ 266 วัดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พุธ 12 ธ.ค. 50 ชม 5,936 ครั้งการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ระดับครูอาจารย์รอบชิงชนะเลิศ ณ.สภาธรรมกายสากล 8 ธ.ค.50   การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ระดับครูอาจารย์รอบชิงชนะเลิศ ณ.สภาธรรมกายสากล 8 ธ.ค.50
จันทร์ 10 ธ.ค. 50 ชม 8,071 ครั้งร่วมอนุโมทนาบุญพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ 800 รูป ที่เขตมีนบุรี   ร่วมอนุโมทนาบุญพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ 800 รูป ที่เขตมีนบุรี
เสาร์ 08 ธ.ค. 50 ชม 6,169 ครั้งเหล่ากัลยาณมิตรตัวแทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ร่วมทอดกฐินตกค้าง 9 วัดในภาคเหนือ   เหล่ากัลยาณมิตรตัวแทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ร่วมทอดกฐินตกค้าง 9 วัดในภาคเหนือ
พฤหัสบดี 29 พ.ย. 50 ชม 6,023 ครั้งงานบุญกฐินสามัคคีมิตรภาพ ไทย-ลาว ณ.วัดเทพนิมิตร นครหลวงเวียงจันทร์   งานบุญกฐินสามัคคีมิตรภาพ ไทย-ลาว ณ.วัดเทพนิมิตร นครหลวงเวียงจันทร์
ศุกร์ 23 พ.ย. 50 ชม 6,571 ครั้งพิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 30   พิธีถวายสังฆทาน 266วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการความไม่สงบในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 30
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 50 ชม 6,106 ครั้งบรรยากาศการจัดสอบตอบปัญหา ธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26   บรรยากาศการจัดสอบตอบปัญหา ธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26
พุธ 21 พ.ย. 50 ชม 6,308 ครั้งพระมหาเถระ หมิงเจ๋อ ต้าซือ ประธานสมาคมพุทธจีน เมืองซินเต๋า ประเทศจีน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย   พระมหาเถระ หมิงเจ๋อ ต้าซือ ประธานสมาคมพุทธจีน เมืองซินเต๋า ประเทศจีน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
อังคาร 20 พ.ย. 50 ชม 6,357 ครั้งคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัด ที่รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์จำนวน 30 วัด   คณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัด ที่รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์จำนวน 30 วัด
จันทร์ 19 พ.ย. 50 ชม 6,337 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับข้าราชการครูในเขต อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ลาดบัวหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   มูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับข้าราชการครูในเขต อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ลาดบัวหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
พุธ 14 พ.ย. 50 ชม 6,093 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.ปทุมธานี   มูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.ปทุมธานี
อังคาร 13 พ.ย. 50 ชม 5,997 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา   มูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
จันทร์ 12 พ.ย. 50 ชม 5,980 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   มูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
เสาร์ 10 พ.ย. 50 ชม 6,045 ครั้งมูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะครูอาจารย์ที่ประสบภัยนำท่วม ในจ.พระนครศรีอยุธยา   มูลนิธิธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะครูอาจารย์ที่ประสบภัยนำท่วม ในจ.พระนครศรีอยุธยา
ศุกร์ 09 พ.ย. 50 ชม 6,011 ครั้ง
< ใหม่กว่า  1 2 .. 7 8 9 <10> 11 12   เก่ากว่า >(361-400 จาก 492)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

"เราจะไม่ยอมให้แสงธรรมดับหายไปจาก..4 จังหวัดภาคใต้" พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ไม่เพียงเป็นกำลังใจให้พุทธบุตรผู้หาญกล้าเท่านั้น แต่พุทธศาสนิกชนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ยังรู้สึกอบอุ่นใจอย่างยิ่งที่ได้รับความห่วงใยจากชาวพุทธทั่วโลก
พิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัดครั้งที่ 94 ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 06.00 - 07.30 น. ตักบาตรคณะสงฆ์ ณ ถนนสุขยางค์ช่วงศาลหลักเมืองถึงหอนาฬิกา จ.ยะลา พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
ศูนย์ฯสมเด็จพระพุฒาจารย์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย-มอบถุงยังชีพช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมสมเด็จพระพุฒาจารย์ ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดส่งถุงยังชีพที่ประกอบด้วยข้างสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
ข่าวน้ำท่วม น้ำท่วมสุโขทัย น้ำท่วมภาคเหนือ ศอส. เตือน 9 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 4 จังหวัดรับมือน้ำล้นตลิ่ง ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยมีอยู่ใน 11 จังหวัด คณะมูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สุโขทัย

Bookmark and Share