ชาดก 500 ชาติ

Video > เยาวชน > ชาดก 500 ชาติ  Bookmark and Share
Share Facebook   ลฏุกิกชาดก ตอนที่ 2 ชาดกว่าด้วย นางนกไส้   ลฏุกิกชาดก ตอนที่ 2 ชาดกว่าด้วย นางนกไส้
อังคาร 11 เม.ย. 60 ชม 252 ครั้ง
ลฏุกิกชาดก ตอนที่ 2 ชาดกว่าด้วย นางนกไส้


ลฏุกิกชาดก ตอนที่ 1 ชาดกว่าด้วย นางนกไส้   ลฏุกิกชาดก ตอนที่ 1 ชาดกว่าด้วย นางนกไส้
อังคาร 11 เม.ย. 60 ชม 135 ครั้ง
ลฏุกิกชาดก ตอนที่ 1 ชาดกว่าด้วย นางนกไส้


มสกชาดก   มสกชาดก
พฤหัสบดี 23 มี.ค. 60 ชม 354 ครั้ง
มสกชาดก ชาดกว่าด้วยมีศัตรูผู้มีปัญญาดีกว่ามีมิตรโง่


สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจ   สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจ
พฤหัสบดี 02 ก.พ. 60 ชม 1,103 ครั้ง
สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจ


ปานียชาดก   ปานียชาดก
พฤหัสบดี 27 ต.ค. 59 ชม 2,934 ครั้ง
ปานียชาดก ว่าด้วย ทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำ


ครหิตชาดก   ครหิตชาดก
พฤหัสบดี 27 ต.ค. 59 ชม 799 ครั้ง
ครหิตชาดก ว่าด้วย คนโง่เขลาย่อมเห็นแก่เงิน


มหาโมรชาดก   มหาโมรชาดก
พฤหัสบดี 22 ก.ย. 59 ชม 1,479 ครั้ง
ชาดก 500 ชาติ ตอน มหาโมรชาดก


สาธุศีลชาดก   สาธุศีลชาดก
พฤหัสบดี 22 ก.ย. 59 ชม 988 ครั้ง
ชาดก 500 ชาติ ตอน สาธุศีลชาดก


วีณาถูณชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องรักคนผิด   วีณาถูณชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องรักคนผิด
เสาร์ 28 พ.ค. 59 ชม 4,791 ครั้ง
วีณาถูณชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องรักคนผิด


อนภิรติชาดก   อนภิรติชาดก
พฤหัสบดี 19 พ.ค. 59 ชม 1,663 ครั้ง
อนภิรติชาดก


อากาลราวิชาดก ชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลา   อากาลราวิชาดก ชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลา
พุธ 18 พ.ค. 59 ชม 1,242 ครั้ง
อากาลราวิชาดก ชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลา


กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก   กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก
เสาร์ 23 เม.ย. 59 ชม 1,921 ครั้ง
กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก


ปุณณปาติกชาดก ชาดกว่าด้วยความฉลาดทันคน   ปุณณปาติกชาดก ชาดกว่าด้วยความฉลาดทันคน
พุธ 30 มี.ค. 59 ชม 1,824 ครั้ง
ปุณณปาติกชาดก ชาดกว่าด้วยความฉลาดทันคน


วรุณชาดก ชาดกว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน   วรุณชาดก ชาดกว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน
พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 58 ชม 3,015 ครั้ง
ย้อนไปในสมัยพุทธกาล ณ พระเชตวันมหาวิหารอันเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังมีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นสหายกันประมาณ 30 คน ถือของหอม ดอกไม้และผ้า คิดกันว่าจะเข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา จึงได้พากันไปยังวิหารเชตวันและได้นั่งพักในโรงนา คมาฬกะ วิสาลมาฬกะ เพื่อรอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์


กามชาดก ชาดกว่าด้วยกามและโทษของกาม   กามชาดก ชาดกว่าด้วยกามและโทษของกาม
อังคาร 20 ต.ค. 58 ชม 3,110 ครั้ง
ครั้งนั้นเมื่อองค์พระศาสดาทรงประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภกับพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่ง เขาผู้นี้ได้ทำการหักร้างป่าเพื่อต้องการทำเป็นไร่ พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขา เมื่อเสด็จเข้าไปโปรดสัตว์ในพระนครสาวัตถี


สูกรชาดก ชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีห์   สูกรชาดก ชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีห์
จันทร์ 28 ก.ย. 58 ชม 2,603 ครั้ง
ราชสีห์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำ วันหนึ่งมันเดินไปกินน้ำในสระ ซึ่งเป็นที่รวมของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เพื่อมากินน้ำ ระหว่างน้ันมันมองเห็นหมูตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ริมสระ มันจึงเดินหลบไป กลัวหมูจะเห็น และเกรงว่าวันถัดไปหมูจะไม่กล้ามาที่สระน้ำอีก เจ้าหมูเหลือบไปเห็นเข้าพอดี ก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าราชสีห์กลัวตน จึงวิ่งเข้าไปท้าทายขอต่อสู้กับราชสีห์


สุวรรณกักกฏชาดก ชาดกว่าด้วยปูทองผู้ฉลาด   สุวรรณกักกฏชาดก ชาดกว่าด้วยปูทองผู้ฉลาด
พุธ 29 ก.ค. 58 ชม 4,462 ครั้ง
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการ เสียสละชีพของพระอานนทเถระเพื่อพระองค์ ดังนี้แล้วพระองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้...กาลครั้งหนึ่งนานพระโพธิ์สัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีอาชีพกสิกรรม


ขันติวัณณชาดก   ขันติวัณณชาดก
พุธ 01 ก.ค. 58 ชม 3,530 ครั้ง
ขันติวัณณชาดก ชาดกว่าด้วยต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก


ตโยธัมมชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ธรรม 3 ประการ   ตโยธัมมชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ธรรม 3 ประการ
อาทิตย์ 26 เม.ย. 58 ชม 4,171 ครั้ง
“เอาเถิดลูกแม่ ตอนนี้เจ้ายังเล็กนัก ยังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะรู้หรอก” วานรน้อยได้เติบโตเป็นวานรหนุ่มที่มีรูปร่างสง่างาม ร่างกายสมบูรณ์ พละกำลังมหาศาล แม่วานรเมื่อเห็นลูกของมันแข็งแรง ฉลาดหลักแหลมสามารถเอาตัวรอดจากภัยที่มาจากผู้เป็นพ่อได้


กาฬกัณณิชาดก ชาดกว่าด้วยมิตร   กาฬกัณณิชาดก ชาดกว่าด้วยมิตร
จันทร์ 02 มี.ค. 58 ชม 4,014 ครั้ง
เรื่องสหายเก่าที่ท่านอุปการะไว้ท่ามกลางความริษยาของบริวารในบ้าน สหายเก่าท่านนี้ได้รับความเกลียดชังจากบริวารในบ้าน เพราะเป็นผู้ดี ตกยากมาและชื่อเสียงยังไม่เป็นมงคล


กาญจนักขันธชาดก ธรรมะมีค่าดั่งทอง   กาญจนักขันธชาดก ธรรมะมีค่าดั่งทอง
จันทร์ 26 ม.ค. 58 ชม 3,384 ครั้ง
ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีชายชาวนาผู้ขยันคนหนึ่ง ได้จับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อถากถางเป็นที่นาของตน ซึ่งที่ดินแห่งนี้เมื่อในอดีต เคยเป็นที่ตั้งบ้านของเศรษฐีผู้มาก่อน วันหนึ่งขณะที่กำลังไถนาอยู่นั้น ผานไถ ( เหล็กสำหรับสวมหัวหมูเครื่องไถ) ก็ไปสะดุดติดอยู่กับของแข็งๆ ท่อนหนึ่งในดิน เขาจึงเอามือขุดคุ้ยก้อนดินดู ปรากฎเป็นแท่งทองคำขนาดใหญ่ฝังอยู่ในดิน


ทุททุภายชาดก ชาดกว่าด้วยกระต่ายตื่นตูม   ทุททุภายชาดก ชาดกว่าด้วยกระต่ายตื่นตูม
อังคาร 23 ธ.ค. 57 ชม 3,518 ครั้ง
"ถ้าหากแผ่นดินนี้ถล่ม เราจะไปอยู่ที่ไหนหนอ" ทันใดนั้นเองผลมะตูมสุกลูกหนึ่งได้หล่นลงมาถูกใบตาลเสียงดังลั่นเจ้ากระต่ายนึกว่าเป็นเสียงแผ่นดินถล่ม จึงร้องขึ้นสุดเสียงว่า "แผ่นดินถล่มแล้ว ๆ " พร้อมกับกระโดวิ่งหนีไปสุดชีวิตโดยไม่เหลียวหลังมาดูเลย


มหาอุกกุสชาดก ชาดกว่าด้วยการผูกมิตร   มหาอุกกุสชาดก ชาดกว่าด้วยการผูกมิตร
อาทิตย์ 23 พ.ย. 57 ชม 4,704 ครั้ง
บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจ้านายไว้ เพื่อได้รับความสุข เรากำจัดศัตรูได้ด้วยกำลังแห่งมิตร เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยบุตรทั้งหลาย บันเทิงอยู่เหมือนเกราะที่บุคคลสวมแล้ว ป้องกันลูกศรทั้งหลายได้ ฉะนั้น


กณเวรชาดก   กณเวรชาดก
พุธ 24 ก.ย. 57 ชม 6,291 ครั้ง
โจรนั้นคิดว่า ถ้าหญิงนี้จักมีจิตปฏิพัทธ์ในชายอื่นไซร้ แม้เรา นางก็จักให้ฆ่าแล้วอภิรมย์กับชายนั้นเท่านั้น หญิงนี้เป็นผู้มักประทุษร้ายมิตรโดยส่วนเดียว เราอยู่ในที่นี้ ควรรีบหนีไปที่อื่น แต่เมื่อจะไปจะไม่ไปมือเปล่า จักถือเอาห่อเครื่องอาภรณ์ของหญิงนี้ไปด้วย


อุทยชาดก   อุทยชาดก
พฤหัสบดี 18 ก.ย. 57 ชม 3,954 ครั้ง
พระราชบิดาและพระราชมารดาล่วงลับไป พระโพธิสัตว์จึงครอบครองราชสมบัติ แม้ทั้งสองพระองค์จะประทับร่วมห้องกัน ก็มิได้ทรงทำลายอินทรีย์ ทอดพระเนตรกันด้วยอำนาจความโลภเลย ก็แต่ว่า ทรงกระทำข้อผูกพันกันไว้ว่า ในเราทั้งสองผู้ใดสิ้นพระชนม์ไปก่อน ผู้นั้นต้องมาจากที่ที่เกิดแล้วบอกว่า ฉันเกิดในสถานที่โน้น


โรมชาดก   โรมชาดก
พุธ 17 ก.ย. 57 ชม 3,256 ครั้ง
วันหนึ่งชฎิลได้ลิ้มรสสัตว์ปีกที่ชาวบ้านเอามาถวายก็ติดใจ หวาน กรอบ อร่อย เค็มๆ มันๆ นี้มันเนื้ออะไรกัน อร่อยใช้ไหมละท่านนี้คือเนื้อนกพิราบ นับตั้งแต่ได้กินนกพิราบชฎิลก็เกิดกิเลสอยากกินซ้ำอยู่ร้ำไป


มณิโจรชาดก   มณิโจรชาดก
จันทร์ 15 ก.ย. 57 ชม 3,653 ครั้ง
พระราชาไม่อาจทรงอดกลั้นความมีพระทัยปฏิพัทธ์ได้ ทรงเร่าร้อนไปด้วยกิเลส ทรงดำริว่า เราจักฆ่าเสียด้วยอุบายอย่างหนึ่ง แล้วยึดเอาหญิงนี้มา


วลาหกัสสชาดก   วลาหกัสสชาดก
พฤหัสบดี 04 ก.ย. 57 ชม 4,486 ครั้ง
ทุกครั้ง ที่ได้กินเนื้อมนุษย์แล้ว ร่างกายของพวกนางยักษิณี จะเย็นผิดปกติ ด้วยเหตุนี้เองทำให้หัวหน้าพ่อค้าได้รู้สึกเกิดสงสัยยิ่งนัก จึงคอยเฝ้าสังเกตอยู่ จนมั่นใจว่า เป็นยักษิณีแน่.....


วาตมิคชาดก   วาตมิคชาดก
อังคาร 02 ก.ย. 57 ชม 2,992 ครั้ง
ครั้งเมื่อมคธรัฐปรากฎแสงธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธได้ตรัสรู้เจ้าอริยสัจสี่ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในความจริงแห่งสังสารวัฏจนครอบคลุมไปทั่วแคว้นใหญ่แห่งนี้นั้น กุลบุตรตระกูลต่างๆ ก็พากันสละเพศผู้ครองเรือนออกติดตามพระผู้ชนะมารไปยังกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลอย่างมากมายเพื่อออกบวชเป็นภิกษุสงฆ์ของพระสมณะโคดม


นฬปานชาดก   นฬปานชาดก
ศุกร์ 29 ส.ค. 57 ชม 3,726 ครั้ง
เมื่อสามเณรตัดต้นอ้อขึ้นมาดู ก็รู้สึกแปลกใจ เพราะต้นอ้อไม่มีปล้องเลย เป็นรูกลวงตลอด จึงพากันไปแจ้งพระภิกษุ พระภิกษุทั้งหลายจึงนำต้นอ้อไปเพื่อกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.....


อัคคิกชาดก   อัคคิกชาดก
พฤหัสบดี 28 ส.ค. 57 ชม 2,872 ครั้ง
พระยาหนูจึงเริ่มอุบายจับผิดสุนัขจิ้งจอกด้วยการให้ลูกน้องเดินนำไปข้างหน้า ส่วนตนเองได้อยู่หลังสุดเพื่อจับตาดูพฤติกรรมสุนัขจิ้งจอกที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นผู้ทรงศีล


สิคาลชาดก   สิคาลชาดก
อังคาร 26 ส.ค. 57 ชม 2,504 ครั้ง
สิคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัข ฉันมีทรัพย์อยู่ 200 กหาปณะ ถ้าท่านสามารถกระเดียดฉัน คลุมมิดชิดด้วยผ้าสะไบเฉียง ไม่ให้ใครๆ เห็น พาฉันออกจากเมืองได้ ฉันจักให้เหรียญกษาปณ์เหล่านั้นแก่ท่าน ด้วยความโลภอยากได้ทรัพย์ พราหมณ์จึงรับคำกระทำตามคำของมัน......


สีลวนาคชาดก   สีลวนาคชาดก
พฤหัสบดี 24 ก.ค. 57 ชม 3,982 ครั้ง
ท่านอาจารย์ เพราะไม่เชื่อคำจึงถึงความวิบัติต้องเสียชีวิตไปอย่างไม่ควรแท้


สาลิเกทารชาดก   สาลิเกทารชาดก
อังคาร 22 ก.ค. 57 ชม 3,453 ครั้ง
ท่านก็ไม่ยอมให้บิดามารดาไปหากิน เมื่อได้ปกครองฝูงนกแขกเต้าก็ไปสู่ป่าหิมพานต์ จิกกินข้าวสาลีในป่าข้าวสาลีที่เกิดเองจนอิ่ม เวลากลับก็คาบอาหารที่เพียงพอแก่มารดาบิดามาเลี้ยงมารดาบิดา


กากชาดก ว่าด้วยการผูกอาฆาต   กากชาดก ว่าด้วยการผูกอาฆาต
เสาร์ 05 ก.ค. 57 ชม 4,103 ครั้ง
เจ้ากาหัวรั้น ผู้ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของสหาย ได้ก่อเหตุถ่ายรดศีรษะของพราหมณ์ปุโรหิตด้วยความตั้งใจที่จะกลั่นแกล้ง จึงก่อให้เกิดความอาฆาตขึ้นในใจของพราหมณ์ปุโรหิตและเป็นเหตุให้เหล่าพวกพ้องพีน้องกาทั้งหลายต้องพากันเดือดร้อนกันถ้วนหน้า


กัจฉปชาดก   กัจฉปชาดก
อังคาร 01 ก.ค. 57 ชม 3,552 ครั้ง
อยู่มาวันหนึ่ง เต่าตัวหนึ่งขึ้นมาจากน้ำ นอนผิงแดดอ้าปากอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา ลิงโลเลตัวนั้นเห็นดังนั้น จึงได้สอดองคชาตเข้าในปากของเต่านั้น ลำดับนั้น เต่าตื่นขึ้นจึงงับองคชาตของลิงนั้นไว้ เหมือนกับใส่ไว้ในสมุคฉะนั้น เวทนาอย่างแรงเกิดขึ้นแก่ลิงนั้น มันไม่สามารถจะอดกลั้นเวทนาได้จึงคิดว่า ใครหนอ จักปลดเปลื้องเราจากทุกข์นี้


วินีลกชาดก   วินีลกชาดก
พฤหัสบดี 26 มิ.ย. 57 ชม 3,487 ครั้ง
ลูกหงส์กำลังบินพาน้องผู้เป็นเหมือนข้าวนอกนาบินไปอยู่นั้น พอได้ฟังมันรำพึงออกมาอย่างนั้นก็เกิดอาการโกรธขึ้นมาทันทีเพราะความเป็นสัตว์ชั้นสูงมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีอยากจะให้น้องตกลงไปคอหักตาย แต่ก็เกรงว่าผู้เป็นบิดาจะตำหนิเอาได้ จึงสะกดใจอดกลั้นความโกรธ พาเจ้าวินีลกะจอมอวดดีไปหาพ่อแล้วฟ้องให้พ่อรู้เรื่องทันที


มตกภัตตชาดก   มตกภัตตชาดก
พุธ 25 มิ.ย. 57 ชม 2,905 ครั้ง
แพะนั้นเห็นกรรมเก่าของตน เกิดความโสมนัสว่า เราจักพ้นจากทุกข์ ชื่อเห็นปานนี้ ในวันนี้ จึงหัวเราะลั่น ประดุจต่อยหม้อดิน กลับคิดว่า พราหมณ์นี้ฆ่าเราแล้ว จักได้ความทุกข์ที่เราได้แล้ว เกิดความกรุณาพราหมณ์ จึงร้องไห้ด้วยเสียงอันดัง


โกสิยชาดก ถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน   โกสิยชาดก ถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน
จันทร์ 23 มิ.ย. 57 ชม 2,717 ครั้ง
นางโกสิยพราหมณี ซึ่งเป็นหญิงที่มีนิสัยหยาบช้า ลามก มักมากในกาม นางนั้นหลุ่มหลงอยู่ในกามราคะ ประพฤติผิดประเวณี คบชู้สู่ชายและมักใช้เล่ห์กลมารยาแกล้งป่วย ไม่ทำการงาน ให้พราหมณ์หนุ่มผู้เป็นสามีบำรุงบำเรอด้วยอาหารที่ดีและปราณีตอยู่เป็นประจำ


อินทสมานโคตตชาดก   อินทสมานโคตตชาดก
อังคาร 27 พ.ค. 57 ชม 4,433 ครั้ง
อินทสมานโคตรเป็นนักบวชผู้ว่ายาก สอนยาก มีนิสัยดื้อรันไม่ยอมฟังใคร เขาได้พบเจอลูกช้างในป่า ซึ่งแม่ของมันตาย และเขาได้เก็บลูกช้างนั้นมาเลี้ยง โดยไม่ฟังคำทัดทานห้ามปรามของใครเลยแม้แต่อาจารย์ของเขาเอง ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขา สืบเนื่องมาจากลูกช้างป่าที่เขาได้นำมันมาเลี้ยง<1> 2 3 4 5 6   เก่ากว่า >(1-40 จาก 210)    

Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
  ชาดก 500 ชาติ
  Super kids
  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
  พลังมด
  IBS Time
  การ์ตูนบุญโต
  I like English
  ซุปเปอร์เณร
  V-Star News
  V-star ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  Yuwa Planet
  คุณครูไอโกะ
  ทำดีหนูก็ทำได้
  เก่งและดี
  กล้าดี Variety
  แต้มสีรุ้ง
  English with DELC
  คิดใหญ่ใจดี
  I like Chinese
  คุณครูบอส
  จดหมายถึงตะวัน
  อาจารย์เพิ่มพูน
  อาจารย์สหัสชัย ไว
  คุณครูก้อง
  Super Kids
  I gen ต้นฝันบันดาลใจ
  ภาพยนตร์ 3D 2D
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร