DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you  Bookmark and Share
Share Facebook   การเรียน DOU ระดับปริญญาโท ยากง่ายอย่างไร ?   การเรียน DOU ระดับปริญญาโท ยากง่ายอย่างไร ?
ศุกร์ 04 มิ.ย. 53 ชม 7,004 ครั้ง
โดย พระมหาธงชัย สารชโย ปธ.9 มหาบัณฑิตรุ่นแรกของ DOU


การดูแลสุขพิมานสราญรมย์    การดูแลสุขพิมานสราญรมย์
ศุกร์ 07 พ.ค. 53 ชม 6,508 ครั้งร่วมอนุโมทนาบุญและมุฑิตาจิตกับบัณฑิต DOU   ร่วมอนุโมทนาบุญและมุฑิตาจิตกับบัณฑิต DOU
เสาร์ 22 พ.ค. 53 ชม 6,463 ครั้งวิธีการปฏิบัติตัวของว่าที่บัณฑิต   วิธีการปฏิบัติตัวของว่าที่บัณฑิต
ศุกร์ 14 พ.ค. 53 ชม 6,512 ครั้งปรโลกวิทยา   ปรโลกวิทยา
อังคาร 27 เม.ย. 53 ชม 6,849 ครั้ง
หมวดวิชา GL 102


วัฒนธรรมชาวพุทธ   วัฒนธรรมชาวพุทธ
ศุกร์ 23 เม.ย. 53 ชม 6,438 ครั้ง
หมวดวิชา SB 202 (การจัดเก็บสิ่งของ)


จักรวาลวิทยา   จักรวาลวิทยา
อังคาร 20 เม.ย. 53 ชม 7,451 ครั้ง
หมวดวิชา GL 101


วัฒนธรรมชาวพุทธ   วัฒนธรรมชาวพุทธ
อังคาร 13 เม.ย. 53 ชม 6,526 ครั้ง
หมวดวิชา SB 202 (การลุก นั่ง กราบ ไหว้)


วิถีชาวพุทธ   วิถีชาวพุทธ
ศุกร์ 02 เม.ย. 53 ชม 6,690 ครั้ง
หมวดวิชา SB 101


วิชาสมาธิ กับสมาธิปฏิบัติ   วิชาสมาธิ กับสมาธิปฏิบัติ
ศุกร์ 26 มี.ค. 53 ชม 6,456 ครั้ง
ฐานที่ 7 ต้นทางพระนิพพาน


วิชาสมาธิ 5 - สมาธิ 8   วิชาสมาธิ 5 - สมาธิ 8
อังคาร 23 มี.ค. 53 ชม 6,562 ครั้ง
หมวดวิชา MD 305,306,407,408


วิชาสมาธิ 1 - สมาธิ 4   วิชาสมาธิ 1 - สมาธิ 4
อังคาร 16 มี.ค. 53 ชม 6,914 ครั้ง
หมวดวิชา MD 102,103,203,204


ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 2   ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 2
ศุกร์ 26 ก.พ. 53 ชม 6,490 ครั้ง
หมวดวิชา GL 305


ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 1   ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 1
ศุกร์ 19 ก.พ. 53 ชม 6,480 ครั้ง
หมวดวิชา GL 305


ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ศุกร์ 05 ก.พ. 53 ชม 6,573 ครั้ง
หมวดวิชา GL 204


กฎแห่งกรรม (Law of Karma)   กฎแห่งกรรม (Law of Karma)
ศุกร์ 15 ม.ค. 53 ชม 7,333 ครั้ง
หมวดวิชา GL 203


พิธีประสาทปริญญาบัตร DOU   พิธีประสาทปริญญาบัตร DOU
ศุกร์ 08 ม.ค. 53 ชม 6,486 ครั้ง
และอัตตชีวประวัติพระมหาเถระชาวเกาหลี 2 รูป


ปรโลกวิทยา   ปรโลกวิทยา
อังคาร 29 ธ.ค. 52 ชม 7,460 ครั้ง
หมวดวิชา GL 102


จักรวาลวิทยา   จักรวาลวิทยา
ศุกร์ 18 ธ.ค. 52 ชม 6,740 ครั้ง
หมวดวิชา GL 101


DOU for you 11 ธ.ค.52   DOU for you 11 ธ.ค.52
ศุกร์ 11 ธ.ค. 52 ชม 6,568 ครั้งDOU for you 1 ธ.ค.52   DOU for you 1 ธ.ค.52
อังคาร 01 ธ.ค. 52 ชม 6,517 ครั้ง
พระราชภาวนาวิสุทธิ์กล่าวถึงความสำคัญของ DOU , ข่าวประชาสัมพันธ์พิเศษของ DOU , DOU Interview : สัมภาษณ์ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ(สิ่งดีๆที่ได้รับจากการศึกษา DOU) , DOU Vocab : สัมมาทิฏฐิ , DOU Acting : ภาพการอ่านหนังสือ และภาพการนั่งสมาธิ< ใหม่กว่า   1 2 3 4 5 <6> (201-221 จาก 221)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงสภาวะความเป็นพระอนาคามีแล้ว หลังจากละโลกแล้ว จะบังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส อันเป็นที่บังเกิดของบุคคลผู้เข้าถึงภาวะความเป็นพระอนาคามี
Bookmark and Share  
หมวดรายการ