DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you  Bookmark and Share
Share Facebook   การเรียน DOU ระดับปริญญาโท ยากง่ายอย่างไร ?   การเรียน DOU ระดับปริญญาโท ยากง่ายอย่างไร ?
ศุกร์ 04 มิ.ย. 53 ชม 7,078 ครั้ง
โดย พระมหาธงชัย สารชโย ปธ.9 มหาบัณฑิตรุ่นแรกของ DOU


การดูแลสุขพิมานสราญรมย์    การดูแลสุขพิมานสราญรมย์
ศุกร์ 07 พ.ค. 53 ชม 6,590 ครั้งร่วมอนุโมทนาบุญและมุฑิตาจิตกับบัณฑิต DOU   ร่วมอนุโมทนาบุญและมุฑิตาจิตกับบัณฑิต DOU
เสาร์ 22 พ.ค. 53 ชม 6,547 ครั้งวิธีการปฏิบัติตัวของว่าที่บัณฑิต   วิธีการปฏิบัติตัวของว่าที่บัณฑิต
ศุกร์ 14 พ.ค. 53 ชม 6,588 ครั้งปรโลกวิทยา   ปรโลกวิทยา
อังคาร 27 เม.ย. 53 ชม 6,920 ครั้ง
หมวดวิชา GL 102


วัฒนธรรมชาวพุทธ   วัฒนธรรมชาวพุทธ
ศุกร์ 23 เม.ย. 53 ชม 6,526 ครั้ง
หมวดวิชา SB 202 (การจัดเก็บสิ่งของ)


จักรวาลวิทยา   จักรวาลวิทยา
อังคาร 20 เม.ย. 53 ชม 7,533 ครั้ง
หมวดวิชา GL 101


วัฒนธรรมชาวพุทธ   วัฒนธรรมชาวพุทธ
อังคาร 13 เม.ย. 53 ชม 6,600 ครั้ง
หมวดวิชา SB 202 (การลุก นั่ง กราบ ไหว้)


วิถีชาวพุทธ   วิถีชาวพุทธ
ศุกร์ 02 เม.ย. 53 ชม 6,775 ครั้ง
หมวดวิชา SB 101


วิชาสมาธิ กับสมาธิปฏิบัติ   วิชาสมาธิ กับสมาธิปฏิบัติ
ศุกร์ 26 มี.ค. 53 ชม 6,529 ครั้ง
ฐานที่ 7 ต้นทางพระนิพพาน


วิชาสมาธิ 5 - สมาธิ 8   วิชาสมาธิ 5 - สมาธิ 8
อังคาร 23 มี.ค. 53 ชม 6,637 ครั้ง
หมวดวิชา MD 305,306,407,408


วิชาสมาธิ 1 - สมาธิ 4   วิชาสมาธิ 1 - สมาธิ 4
อังคาร 16 มี.ค. 53 ชม 6,987 ครั้ง
หมวดวิชา MD 102,103,203,204


ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 2   ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 2
ศุกร์ 26 ก.พ. 53 ชม 6,597 ครั้ง
หมวดวิชา GL 305


ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 1   ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ 1
ศุกร์ 19 ก.พ. 53 ชม 6,553 ครั้ง
หมวดวิชา GL 305


ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ศุกร์ 05 ก.พ. 53 ชม 6,656 ครั้ง
หมวดวิชา GL 204


กฎแห่งกรรม (Law of Karma)   กฎแห่งกรรม (Law of Karma)
ศุกร์ 15 ม.ค. 53 ชม 7,411 ครั้ง
หมวดวิชา GL 203


พิธีประสาทปริญญาบัตร DOU   พิธีประสาทปริญญาบัตร DOU
ศุกร์ 08 ม.ค. 53 ชม 6,582 ครั้ง
และอัตตชีวประวัติพระมหาเถระชาวเกาหลี 2 รูป


ปรโลกวิทยา   ปรโลกวิทยา
อังคาร 29 ธ.ค. 52 ชม 7,598 ครั้ง
หมวดวิชา GL 102


จักรวาลวิทยา   จักรวาลวิทยา
ศุกร์ 18 ธ.ค. 52 ชม 6,839 ครั้ง
หมวดวิชา GL 101


DOU for you 11 ธ.ค.52   DOU for you 11 ธ.ค.52
ศุกร์ 11 ธ.ค. 52 ชม 6,655 ครั้งDOU for you 1 ธ.ค.52   DOU for you 1 ธ.ค.52
อังคาร 01 ธ.ค. 52 ชม 6,600 ครั้ง
พระราชภาวนาวิสุทธิ์กล่าวถึงความสำคัญของ DOU , ข่าวประชาสัมพันธ์พิเศษของ DOU , DOU Interview : สัมภาษณ์ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ(สิ่งดีๆที่ได้รับจากการศึกษา DOU) , DOU Vocab : สัมมาทิฏฐิ , DOU Acting : ภาพการอ่านหนังสือ และภาพการนั่งสมาธิ< ใหม่กว่า   1 2 3 4 5 <6> (201-221 จาก 221)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงสภาวะความเป็นพระอนาคามีแล้ว หลังจากละโลกแล้ว จะบังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส อันเป็นที่บังเกิดของบุคคลผู้เข้าถึงภาวะความเป็นพระอนาคามี
Bookmark and Share  
หมวดรายการ