DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you  Bookmark and Share
Share Facebook   PD 003 พระธรรมคุณ   PD 003 พระธรรมคุณ
พุธ 23 พ.ค. 55 ชม 6,924 ครั้ง
ซาบซึ้งในพระธรรมคุณ 6 ประการ มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพึ่งพระธรรมและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


PD 203 พระพุทธคุณ   PD 203 พระพุทธคุณ
พุธ 09 พ.ค. 55 ชม 6,731 ครั้ง
แนะนำรายวิชา PD 203 พระพุทธคุณ โดย พระภานุพันธ์ อตฺถวโร


แนะนำวิชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ   แนะนำวิชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
พุธ 02 พ.ค. 55 ชม 7,308 ครั้ง
แนะนำภาพรวมรายวิชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมีความรู้ความเข้าใจใน คุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัย


ขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ   ขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ
พุธ 25 เม.ย. 55 ชม 6,762 ครั้ง
แนะนำขั้นตอนการรับและส่งข้อสอบ รวมถึงวิธีการทำข้อสอบ สำหรับนักศึกษาDOU


วุฒิธรรม 4 ประการ   วุฒิธรรม 4 ประการ
พุธ 11 เม.ย. 55 ชม 7,979 ครั้ง
“วุฒิธรรม 4 ประการ” หลักการแสวงหาปัญญา และศึกษาว่า “บุญ” คืออะไรและเห็นถึงความสำคัญในการให้คำจำกัดความของคำในพระพุทธศาสนา


บารมี10ประการเส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม   บารมี10ประการเส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม
พุธ 18 เม.ย. 55 ชม 7,034 ครั้ง
“บารมี10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม” ศึกษาความรู้พื้นฐานของทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าใจคำว่า “บารมี” ทำไมต้องทุ่มสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำอย่างไรจึงสร้างบารมีได้มาก


การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
จันทร์ 02 เม.ย. 55 ชม 6,406 ครั้ง
การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา


แนะนำวิชา PD002    แนะนำวิชา PD002
พุธ 28 มี.ค. 55 ชม 6,554 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระนิพนธ์ ธมฺนพนฺโธ อธิบายเรื่อง วิชา PD002 สูตรสำเร็จของการสร้างบารมีเป็นทีม


สอนลูกให้รู้จักชีวิต   สอนลูกให้รู้จักชีวิต
พุธ 21 มี.ค. 55 ชม 6,988 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระทวีศักดิ์ กิตฺติรกโข อธิบายเรื่อง สอนลูกให้รู้จักชีวิต


PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว   PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว
ศุกร์ 09 มี.ค. 55 ชม 6,899 ครั้ง
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระทวีศักดิ์ กิตฺติรกโข ท่านจะมาแนะนำวิชา PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว


PD001 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนเก่งและดี   PD001 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนเก่งและดี
พุธ 29 ก.พ. 55 ชม 6,926 ครั้งการสร้างรากฐานครอบครัว   การสร้างรากฐานครอบครัว
พุธ 22 ก.พ. 55 ชม 6,576 ครั้ง
คนเรานั้นถ้าหัวใจไม่ทำงานก้ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วครอบครัวก็เช่นเดียวกันถ้าหัวใจของครอบครัวไม่ทำงานก้ได้ชื่อว่าตายจากครอบครัวเดียวกันไปแล้วเช่นกัน


ประมวลกิจกรรมสัมมนาสร้างโลกแก้ว   ประมวลกิจกรรมสัมมนาสร้างโลกแก้ว
พุธ 15 ก.พ. 55 ชม 6,578 ครั้ง
ประมวลกิจกรรมสัมมนาสร้างโลกแก้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก จะเป็นอย่างไรนั้น มาชมกันเลยค่ะ


สัมมนาสร้างโลกแก้ว วันที่ 5 ก.พ 2555   สัมมนาสร้างโลกแก้ว วันที่ 5 ก.พ 2555
พุธ 08 ก.พ. 55 ชม 6,643 ครั้ง
สัมมนาสร้างโลกแก้วด้วยแสงแห่งปัญญา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก จะเป็นอย่างไรนั้น มาชมกันเลยค่ะ


PD001 การสร้างรากฐานในครอบครัว   PD001 การสร้างรากฐานในครอบครัว
พุธ 01 ก.พ. 55 ชม 6,990 ครั้ง
รายวิชา PD001 การสร้างรากฐานในครอบครัว รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ


MD407 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธี   MD407 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธี
พุธ 21 ธ.ค. 54 ชม 7,411 ครั้ง
MD307 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธี วิชานี้มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการเจริญสมถกัมมัฏฐาน ได้แก่ อสุภะ 10, พรหมวิหาร 4 เป็นต้น โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านพระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย ได้มาอธิบายขยายความ ในรายวิชา MD407 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 40 วิธี รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ


แนะนำ DOU    แนะนำ DOU
พุธ 25 ม.ค. 55 ชม 6,617 ครั้ง
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรีทาง DOU จึงขอแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งหลักสูตรที่มีการเปิดสอน เรามาติดตามชมกันเลยค่ะ


แนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียน   แนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียน
พุธ 18 ม.ค. 55 ชม 6,497 ครั้ง
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรีทาง DOU จึงขอแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งหลักสูตรที่มีการเปิดสอน เรามาติดตามชมกันเลยค่ะ


โอวาทปีใหม่ 2555   โอวาทปีใหม่ 2555
พุธ 04 ม.ค. 55 ชม 6,412 ครั้ง
ปีใหม่นี้ DOU ก็มีธรรมมะดีๆ โดยได้รับความเมตตา จาก พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ เราไปรับฟังโอวาทดีๆกันเลยค่ะ


MD408 วิปัสสนากัมมัฏฐาน   MD408 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
พุธ 28 ธ.ค. 54 ชม 7,241 ครั้ง
รายวิชา MD408 วิปัสสนากัมมัฏฐาน วิชานี้มุ่งให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ปรากฎอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย ท่านได้เมตตามาอธิบายขยายความ ในรายวิชา MD408 วิปัสสนากัมมัฏฐาน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ


MD305 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน   MD305 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
พุธ 07 ธ.ค. 54 ชม 7,198 ครั้ง
พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย อธิบายขยายความในรายวิชา MD305 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาความหมาย วิธีปฏิบัติ และหลักเบื้องต้นก่อนเจริญกัมมัฏฐาน ติดตามรับชมได้เลยค่ะ


GB410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี   GB410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี
พุธ 19 ต.ค. 54 ชม 7,111 ครั้ง
พระมหาธเนศร์ ฐานรโต อธิบายขยายความในรายวิชา GB410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี เราจะทำอย่างไรให้สรีระร่างกายของเราเป็นไปเพื่อการสร้างบารมี ติดตามรับชมได้ครับ


GL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   GL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุธ 12 ต.ค. 54 ชม 7,609 ครั้ง
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


GL101 จักรวาลวิทยา   GL101 จักรวาลวิทยา
อังคาร 27 ก.ย. 54 ชม 7,999 ครั้ง
พระมหาสมบัติ อินฺทปญโญ อธิบายขยายความในรายวิชา GL101 จักรวาลวิทยา, พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ให้ข้อคิดธรรมะ เรื่อง สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่


GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์   GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
อังคาร 13 ก.ย. 54 ชม 6,956 ครั้ง
อาจารย์ลือพงษ์ ลีลพนัง วิทยากรรับเชิญ อธิบายขยายความในรายวิชา GL305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์


MD 102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา   MD 102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา
อังคาร 06 ก.ย. 54 ชม 6,978 ครั้ง
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย อธิบายขยายความในรายวิชา MD 102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา


สมาธิ 2    สมาธิ 2
อังคาร 30 ส.ค. 54 ชม 6,548 ครั้ง
MD 102 สมาธิ 2: หลักการเจริญสมาธิภาวนา หลักปฏิบัติในการทำสมาธิ การปรับกาย การปรับใจ นิมิตและหลักการนึกนิมิต


สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก   สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ศุกร์ 19 ส.ค. 54 ชม 8,524 ครั้ง
วิชาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก ว่าด้วยศาสตร์ทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก คือการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ในพระไตรปิฎกกับศาสตร์ทางโลก


สัมภาษณ์ แพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร บัณฑิตใหม่ DOU รุ่นที่ 3   สัมภาษณ์ แพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร บัณฑิตใหม่ DOU รุ่นที่ 3
เสาร์ 13 ส.ค. 54 ชม 7,093 ครั้ง
สัมภาษณ์ แพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย รุ่นที่ 3


สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 2   สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 2
อังคาร 26 ก.ค. 54 ชม 6,608 ครั้ง
สัมภาษณ์ บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 2


สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 1   สัมภาษณ์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 1
อังคาร 19 ก.ค. 54 ชม 6,479 ครั้ง
สัมภาษณ์ บัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย คือ บัณฑิตไพฑูรย์ ศิริบุรี และบัณฑิต น.ท.หญิง บุญเยี่ยม สืบจากโกสีย์


GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ   GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
อังคาร 12 ก.ค. 54 ชม 6,759 ครั้ง
GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


วิชา GB 203-สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก   วิชา GB 203-สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก
อังคาร 28 มิ.ย. 54 ชม 7,563 ครั้ง
วิชา GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาสังคมโลก การพัฒนาครอบครัว และการพัฒนาประเทศชาติ การที่เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง


ชีวิตสมณะ   ชีวิตสมณะ
อังคาร 14 มิ.ย. 54 ชม 6,531 ครั้ง
ชีวิตสมณะ โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา   SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา
อังคาร 31 พ.ค. 54 ชม 6,924 ครั้ง
SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา คืออะไรชีวิตของเราเองนั้นอยากจะมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงาน การเรียน การศึกษา หรือทั้งหมดในการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้มีความรู้และความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


วิชา GB. 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา   วิชา GB. 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
อังคาร 17 พ.ค. 54 ชม 7,557 ครั้ง
ช่วงแรก พระอาจารย์วุฒิชัย ปญวุฒฺโฑ มาเล่านิทานชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อว่า ตอน อุลูกชาดก แต่แปลเป็นไทยว่า หน้าตาไม่ดีไม่ควรเป็นใหญ่ และเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา รหัสวิชา GB 405 โดยพระมหาสมคิด ชยาภิรโต ได้มาแนะนำหนังสือเล่มนี้ต่อไป


SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ   SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ
อังคาร 03 พ.ค. 54 ชม 7,001 ครั้ง
วิชา SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ เพื่อจะนำรายวิชาและความรู้ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และศักยภาพในชีวิตประจำวันของเราได้เติมเต็มให้สมบูรณ์ วัฒนธรรมชาวพุทธคืออะไรเราจะได้มารู้ในรายวิชานี้กันนะ โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต


SB 101 วิถีชาวพุทธ   SB 101 วิถีชาวพุทธ
อังคาร 19 เม.ย. 54 ชม 6,568 ครั้ง
ความรู้ที่พวกเราทั้งหลายจำเป็นต้องรู้ เพื่อไปเติมเต็มความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และในรายวิชานั้นก็ประกอบไปด้วยรายละเอียดของความรู้เบื้องต้นทำให้เป้าหมายชีวิตของเราถูกต้อง นั้นก็คือ สัมมาทิฎฐิทั้งหลาย ประกอบด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และวันนี้พระอาจารย์และทีมงานนำวิถีชาวพุทธมาให้ดูกัน


สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง GB. 102   สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง GB. 102
อังคาร 05 เม.ย. 54 ชม 7,541 ครั้ง
พระมหาโกมล สุภจิตฺโต มีเรื่องมาเล่าคือ เรื่อง เศรษฐีกับสีเขียว เทคนิคการเรียนเป็นกลุ่มคุ้มกว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาตราบวันสุดท้ายของชีวิตต่างมีความปรารถนาให้ชีวิตของตนเองให้ประสบความสุข และความสำเร็จ ทางด้านครอบครัวและทางด้านหน้าที่การงาน และการยอมรับนับถือทางสังคมจึงพยายามขนขวายฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีพัฒนาการที่ดีและให้เจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา


ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202   ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202
อังคาร 22 มี.ค. 54 ชม 6,723 ครั้ง
ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร DF.202 ในแต่ละเนื้อหา แต่ละบทจะขัดเกลาตัวเราให้มีความรู้ความสามารถ เมื่อเรามีความรู้ความสามารถ ในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะนำความรู้ความสามารถเริ่มไปถ่ายทอด เริ่มไปฝึกกับบุคคลรอบข้าง เริ่มต้นจากบุคคลที่อยู่ในบ้านของเราเองก่อน โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรตฺโต< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6   เก่ากว่า >(121-160 จาก 221)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงสภาวะความเป็นพระอนาคามีแล้ว หลังจากละโลกแล้ว จะบังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส อันเป็นที่บังเกิดของบุคคลผู้เข้าถึงภาวะความเป็นพระอนาคามี
Bookmark and Share  
หมวดรายการ