รายการธรรมะที่น่าสนใจ > วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1 | หลวงพ่อตอบปัญหา | ธรรมะเพื่อประชาชน | มงคลชีวิต | ธรรมะศึกษา | สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ | เดินไปสู่ความสุข | ไปวัดไปวา | เส้นทางบุญ | ทบทวนฝันในฝัน | แผ่เมตตาประจำวัน | ใจใส ใจสบาย | Meditation for beginners | หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle) | 梦中梦 (Chinese School) | พระธรรมเทศนา | ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย | Pearls of Inner Wisdom | เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม | Gleaming with Buddhism | รังสรรค์ศรัทธา | เวทีธรรม | โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป | คำวัด | โอวาทพระเทพญาณมหามุนี | ส่องธรรมล้ำภาษิต | ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล | พระศรีอริยเมตไตรย์ | ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม | ธรรมะ 1 นาที | Animation อานิสงส์แห่งบุญ | มองโลกเห็นธรรม |

ธรรมะศึกษา

Video > สมาธิและธรรมะ > ธรรมะศึกษา  Bookmark and Share
Share Facebook   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 24 สีมา และกัณฑ์ที่ 25 สมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 24 สีมา และกัณฑ์ที่ 25 สมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
พุธ 20 ก.ย. 49 ชม 6,038 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 23 สังฆกรรม   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 23 สังฆกรรม
อังคาร 19 ก.ย. 49 ชม 5,908 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง มหาสติปัฏฐานสูตร และ คิริมานันทสูตร   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง มหาสติปัฏฐานสูตร และ คิริมานันทสูตร
จันทร์ 18 ก.ย. 49 ชม 5,947 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง วิปัสสนากัมมัฏฐาน และ วิปัลลาสกถา   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง วิปัสสนากัมมัฏฐาน และ วิปัลลาสกถา
พฤหัสบดี 14 ก.ย. 49 ชม 6,139 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง สังสารวัฏ   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง สังสารวัฏ
จันทร์ 11 ก.ย. 49 ชม 5,964 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง หัวใจของกรรมฐาน   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง หัวใจของกรรมฐาน
อังคาร 12 ก.ย. 49 ชม 5,957 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 12 พระโสณโกฬิวิสะและพระรัฐบาลออกบวช  และปริเฉทที่ 13 โปรดพุทธบิดา   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 12 พระโสณโกฬิวิสะและพระรัฐบาลออกบวช และปริเฉทที่ 13 โปรดพุทธบิดา
จันทร์ 04 ก.ย. 49 ชม 5,965 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ ตอน ปรมัตถปฏิปทา เรื่อง นิพพิทาและวิราคะ   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ ตอน ปรมัตถปฏิปทา เรื่อง นิพพิทาและวิราคะ
อังคาร 05 ก.ย. 49 ชม 5,941 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง วิมุตติและวิสุทธิ   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง วิมุตติและวิสุทธิ
พุธ 06 ก.ย. 49 ชม 5,884 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง สันติและนิพพาน   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ เรื่อง สันติและนิพพาน
ศุกร์ 08 ก.ย. 49 ชม 5,859 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 8 ว่าด้วยการโปรดมาณพ 16 คน   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 8 ว่าด้วยการโปรดมาณพ 16 คน
พฤหัสบดี 31 ส.ค. 49 ชม 6,033 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 6 พระอัครสาวกออกบวช   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 6 พระอัครสาวกออกบวช
อังคาร 29 ส.ค. 49 ชม 5,832 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 4 การประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 4 การประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
จันทร์ 28 ส.ค. 49 ชม 6,025 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 2 การบรรพชา และ การตรัสรู้   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 2 การบรรพชา และ การตรัสรู้
ศุกร์ 25 ส.ค. 49 ชม 5,785 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1 ชมพูทวีป   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1 ชมพูทวีป
พฤหัสบดี 24 ส.ค. 49 ชม 5,884 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 4 ปกิณกะพิธี   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 4 ปกิณกะพิธี
พุธ 23 ส.ค. 49 ชม 5,934 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 3 ทานพิธี   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 3 ทานพิธี
อังคาร 22 ส.ค. 49 ชม 5,918 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 2 บุญพิธี   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 2 บุญพิธี
จันทร์ 21 ส.ค. 49 ชม 5,882 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 1 กุศลพิธี   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาศาสนพิธี หมวดที่ 1 กุศลพิธี
ศุกร์ 18 ส.ค. 49 ชม 5,866 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน องค์ของสิกขาบท   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน องค์ของสิกขาบท
พฤหัสบดี 17 ส.ค. 49 ชม 5,803 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน ตัวอย่างการรักษาอุโบสถ   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน ตัวอย่างการรักษาอุโบสถ
พุธ 16 ส.ค. 49 ชม 5,913 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน การสมาทานอุโบสถ   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน การสมาทานอุโบสถ
อังคาร 15 ส.ค. 49 ชม 5,860 ครั้งวิันัยมุข ชั้นโท ปกิณกะ - มหาปเทส 4   วิันัยมุข ชั้นโท ปกิณกะ - มหาปเทส 4
พฤหัสบดี 10 ส.ค. 49 ชม 5,976 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน ศีลอุโบสถ และ พระรัตนตรัย   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ตอน ศีลอุโบสถ และ พระรัตนตรัย
ศุกร์ 11 ส.ค. 49 ชม 5,907 ครั้งวิันัยมุข ชั้นโท ภัณฑะต่างเจ้าของ   วิันัยมุข ชั้นโท ภัณฑะต่างเจ้าของ
อังคาร 08 ส.ค. 49 ชม 6,326 ครั้งวิันัยมุข ชั้นโท อุปปถกิริยา - กาลิก4   วิันัยมุข ชั้นโท อุปปถกิริยา - กาลิก4
ศุกร์ 04 ส.ค. 49 ชม 6,109 ครั้งวิันัยมุข ชั้นโท คารวะ - การจำพรรษา   วิันัยมุข ชั้นโท คารวะ - การจำพรรษา
พุธ 02 ส.ค. 49 ชม 5,924 ครั้งวิันัยมุข ชั้นโท อุโบสถ - ปวารณา   วิันัยมุข ชั้นโท อุโบสถ - ปวารณา
พฤหัสบดี 03 ส.ค. 49 ชม 6,160 ครั้งวิันัยมุข ชั้นโท นิสัย - วัตร   วิันัยมุข ชั้นโท นิสัย - วัตร
อังคาร 01 ส.ค. 49 ชม 5,965 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิันัยมุข กายบริหาร - บริขารบริโภค   ธรรมศีกษาชั้นโท วิันัยมุข กายบริหาร - บริขารบริโภค
จันทร์ 31 ก.ค. 49 ชม 6,488 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 8 - 9   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 8 - 9
ศุกร์ 28 ก.ค. 49 ชม 5,950 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 6 - 7   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 6 - 7
พฤหัสบดี 27 ก.ค. 49 ชม 5,952 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 5   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 5
พุธ 26 ก.ค. 49 ชม 5,889 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 4 (ต่อจากเมื่อวาน)   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 4 (ต่อจากเมื่อวาน)
อังคาร 25 ก.ค. 49 ชม 5,896 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 4   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 4
จันทร์ 24 ก.ค. 49 ชม 5,760 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 3 (ต่อจากเมื่อวาน)   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 3 (ต่อจากเมื่อวาน)
ศุกร์ 21 ก.ค. 49 ชม 5,885 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 3   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 3
พฤหัสบดี 20 ก.ค. 49 ชม 5,910 ครั้งธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 2   ธรรมศีกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค หมวด 2
พุธ 19 ก.ค. 49 ชม 5,878 ครั้งสรุปเเละคําถาม - คําตอบธรรมศึกษาโท วิชาอนุพุทธประวัติ (ต่อจากเมื่อวาน)   สรุปเเละคําถาม - คําตอบธรรมศึกษาโท วิชาอนุพุทธประวัติ (ต่อจากเมื่อวาน)
จันทร์ 17 ก.ค. 49 ชม 5,945 ครั้งสรุปเเละคําถาม - คําตอบธรรมศึกษาโท วิชาอนุพุทธประวัติ   สรุปเเละคําถาม - คําตอบธรรมศึกษาโท วิชาอนุพุทธประวัติ
ศุกร์ 14 ก.ค. 49 ชม 5,818 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 4 <5> 6 7 8   เก่ากว่า >(161-200 จาก 283)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
พิธีแต่งงาน ขั้นตอนในการแต่งงานมีอะไรบ้าง และงานมงคล การทำบุญวันเกิด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญเนื่องในงานมงคลสมรส งานแต่งงานมีวิธีปฎิบัติอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ
Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -