รายการธรรมะที่น่าสนใจ > วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1 | หลวงพ่อตอบปัญหา | ธรรมะเพื่อประชาชน | มงคลชีวิต | ธรรมะศึกษา | สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ | เดินไปสู่ความสุข | ไปวัดไปวา | เส้นทางบุญ | ทบทวนฝันในฝัน | แผ่เมตตาประจำวัน | ใจใส ใจสบาย | Meditation for beginners | หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle) | 梦中梦 (Chinese School) | พระธรรมเทศนา | ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย | Pearls of Inner Wisdom | เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม | Gleaming with Buddhism | รังสรรค์ศรัทธา | เวทีธรรม | โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป | คำวัด | โอวาทพระเทพญาณมหามุนี | ส่องธรรมล้ำภาษิต | ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล | พระศรีอริยเมตไตรย์ | ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม | ธรรมะ 1 นาที | Animation อานิสงส์แห่งบุญ | มองโลกเห็นธรรม |

ธรรมะศึกษา

Video > สมาธิและธรรมะ > ธรรมะศึกษา  Bookmark and Share
Share Facebook   สรุปเเละคําถาม- คําตอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค หมวดที่เหลือ   สรุปเเละคําถาม- คําตอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค หมวดที่เหลือ
พุธ 13 มิ.ย. 50 ชม 6,358 ครั้งสรุปเเละคําถาม- คําตอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค หมวด 5 - 7   สรุปเเละคําถาม- คําตอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค หมวด 5 - 7
อังคาร 12 มิ.ย. 50 ชม 6,385 ครั้งสรุปเเละคําถาม- คําตอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค หมวด 2 - 4   สรุปเเละคําถาม- คําตอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค หมวด 2 - 4
จันทร์ 11 มิ.ย. 50 ชม 6,392 ครั้งคิหิปฏิบัติ ชั้นตรี หมวด 5 และ 6   คิหิปฏิบัติ ชั้นตรี หมวด 5 และ 6
ศุกร์ 08 มิ.ย. 50 ชม 6,185 ครั้งคิหิปฏิบัติ ชั้นตรี หมวด 4   คิหิปฏิบัติ ชั้นตรี หมวด 4
พฤหัสบดี 07 มิ.ย. 50 ชม 6,484 ครั้งธรรมวิภาค ชั้นตรี หมวด 5   ธรรมวิภาค ชั้นตรี หมวด 5
พุธ 06 มิ.ย. 50 ชม 6,076 ครั้งธรรมวิภาค ชั้นตรี หมวด 4   ธรรมวิภาค ชั้นตรี หมวด 4
อังคาร 05 มิ.ย. 50 ชม 6,550 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 10 ปริเฉทที่ 15 ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 10 ปริเฉทที่ 15 ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์
พุธ 30 พ.ค. 50 ชม 6,021 ครั้งธรรมวิภาค ชั้นตรี หมวด 3   ธรรมวิภาค ชั้นตรี หมวด 3
ศุกร์ 01 มิ.ย. 50 ชม 6,302 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 9 ปริเฉทที่ 13 การถวายพระเพลิง   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 9 ปริเฉทที่ 13 การถวายพระเพลิง
อังคาร 29 พ.ค. 50 ชม 6,353 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 8 ปริเฉทที่ 12 การปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 8 ปริเฉทที่ 12 การปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จันทร์ 28 พ.ค. 50 ชม 6,159 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 7 ปริเฉทที่ 10 เสด็จสักกชนบท และปริเฉทที่ 11 เสด็จโกศลชนบท   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 7 ปริเฉทที่ 10 เสด็จสักกชนบท และปริเฉทที่ 11 เสด็จโกศลชนบท
ศุกร์ 25 พ.ค. 50 ชม 6,240 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 6 ปริเฉทที่ 9  พุทธกิจในมคธรัฐ   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ 6 ปริเฉทที่ 9 พุทธกิจในมคธรัฐ
พฤหัสบดี 24 พ.ค. 50 ชม 6,430 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 8  เสด็จกรุงราชคฤห์   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 8 เสด็จกรุงราชคฤห์
พุธ 23 พ.ค. 50 ชม 6,027 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1 ชมพูทวีปและประชาชน  และปริเฉทที่ 2 สักกะชนบทและศากยวงศ์   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1 ชมพูทวีปและประชาชน และปริเฉทที่ 2 สักกะชนบทและศากยวงศ์
พุธ 16 พ.ค. 50 ชม 7,183 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 3 การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และปริเฉทที่ 4 เสด็จออกผนวช   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 3 การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และปริเฉทที่ 4 เสด็จออกผนวช
ศุกร์ 18 พ.ค. 50 ชม 6,507 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 5 การตรัสรู้  และปริเฉทที่ 6 ปฐมเทสนาและปฐมสาวก   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 5 การตรัสรู้ และปริเฉทที่ 6 ปฐมเทสนาและปฐมสาวก
จันทร์ 21 พ.ค. 50 ชม 6,553 ครั้งธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 7 การประกาศพระศาสนา   ธรรมศีกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปริเฉทที่ 7 การประกาศพระศาสนา
อังคาร 22 พ.ค. 50 ชม 6,511 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชากรรมบถ ของธรรมศึกษาชั้นเอก   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชากรรมบถ ของธรรมศึกษาชั้นเอก
อังคาร 31 ต.ค. 49 ชม 5,956 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ของนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ของนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก
พุธ 01 พ.ย. 49 ชม 6,900 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาวินัยมุข ของธรรมศึกษาชั้นเอก   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาวินัยมุข ของธรรมศึกษาชั้นเอก
จันทร์ 30 ต.ค. 49 ชม 6,022 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาธรรมวิภาค ของธรรมศึกษาชั้นโท   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาธรรมวิภาค ของธรรมศึกษาชั้นโท
ศุกร์ 20 ต.ค. 49 ชม 6,163 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ของธรรมศึกษาชั้นตรี   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ของธรรมศึกษาชั้นตรี
พุธ 18 ต.ค. 49 ชม 6,477 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาธรรมวิภาค ของธรรมศึกษาชั้นตรี   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาธรรมวิภาค ของธรรมศึกษาชั้นตรี
จันทร์ 16 ต.ค. 49 ชม 6,198 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาศาสนพิธี ของธรรมศึกษาชั้นตรี   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาศาสนพิธี ของธรรมศึกษาชั้นตรี
อังคาร 17 ต.ค. 49 ชม 5,996 ครั้งทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาพุทธประวัติ ของธรรมศึกษาชั้นตรี   ทบทวนบทเรียน (ติวข้อสอบ) วิชาพุทธประวัติ ของธรรมศึกษาชั้นตรี
ศุกร์ 13 ต.ค. 49 ชม 5,984 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 5 วัด , หมวด 6 ศาสนสมบัติ , หมวด 7 บทกำหนดโทษ และหมวด 8 เบ็ดเตล็ด   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 5 วัด , หมวด 6 ศาสนสมบัติ , หมวด 7 บทกำหนดโทษ และหมวด 8 เบ็ดเตล็ด
พฤหัสบดี 12 ต.ค. 49 ชม 6,011 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 4 นิคหกรรมและการสละสมณเพศ   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 4 นิคหกรรมและการสละสมณเพศ
พุธ 11 ต.ค. 49 ชม 5,948 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  หมวด 2 มหาเถรสมาคม และหมวดที่ 3 การปกครองคณะสงฆ์   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด 2 มหาเถรสมาคม และหมวดที่ 3 การปกครองคณะสงฆ์
จันทร์ 09 ต.ค. 49 ชม 5,952 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  หมวดที่ 1 สมเด็จพระสังฆราช   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวดที่ 1 สมเด็จพระสังฆราช
ศุกร์ 06 ต.ค. 49 ชม 5,895 ครั้งธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 4 เรื่องสรุปกุศลกรรมบท 10 โดยอาการ 5   ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 4 เรื่องสรุปกุศลกรรมบท 10 โดยอาการ 5
พฤหัสบดี 05 ต.ค. 49 ชม 6,244 ครั้งธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 2 เรื่องอกุศลกรรมบถ(ต่อ) คำพูดและความคิดที่ไม่ดี   ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 2 เรื่องอกุศลกรรมบถ(ต่อ) คำพูดและความคิดที่ไม่ดี
จันทร์ 02 ต.ค. 49 ชม 5,846 ครั้งธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 3 เรื่องกุศลกรรมบถ   ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 3 เรื่องกุศลกรรมบถ
อังคาร 03 ต.ค. 49 ชม 5,929 ครั้งธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 1 เรื่องอกุศลกรรมบถ   ธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ครั้งที่ 1 เรื่องอกุศลกรรมบถ
ศุกร์ 29 ก.ย. 49 ชม 5,923 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 33 ปกิณกะ(เรื่องเบ็ดเตล็ด)   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 33 ปกิณกะ(เรื่องเบ็ดเตล็ด)
พฤหัสบดี 28 ก.ย. 49 ชม 5,908 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 32 สังฆเภท และ สังฆสามัคคี   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 32 สังฆเภท และ สังฆสามัคคี
พุธ 27 ก.ย. 49 ชม 5,932 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 30 วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ และ กัณฑ์ที่ 31 กิจจาธิกรณ์ - ว่าด้วยนิคหกรรม   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 30 วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ และ กัณฑ์ที่ 31 กิจจาธิกรณ์ - ว่าด้วยนิคหกรรม
อังคาร 26 ก.ย. 49 ชม 6,137 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 28 วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์  และ กัณฑ์ที่ 29 วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 28 วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์ และ กัณฑ์ที่ 29 วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์
จันทร์ 25 ก.ย. 49 ชม 6,050 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 27 บรรพชาและอุปสมบท   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 27 บรรพชาและอุปสมบท
ศุกร์ 22 ก.ย. 49 ชม 6,109 ครั้งธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 26 กฐิน   ธรรมศีกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุข กัณฑ์ที่ 26 กฐิน
พฤหัสบดี 21 ก.ย. 49 ชม 5,977 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 8   เก่ากว่า >(121-160 จาก 283)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
พิธีแต่งงาน ขั้นตอนในการแต่งงานมีอะไรบ้าง และงานมงคล การทำบุญวันเกิด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญเนื่องในงานมงคลสมรส งานแต่งงานมีวิธีปฎิบัติอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ
Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
  ทบทวนฝันในฝัน
  วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
  Meditation for beginners
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  梦中梦 (Chinese School)
  สุดยอดภาษากับมหาเปรียญ
  แผ่เมตตาประจำวัน
  มงคลชีวิต
  ธรรมะศึกษา
  เส้นทางบุญ
  Pearls of Inner Wisdom
  คำวัด
  ไปวัดไปวา
  เดินไปสู่ความสุข
  Gleaming with Buddhism
  โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม
  ทบทวนฝันในฝันภาษาอินโดนีเซีย
  พระธรรมเทศนา
  หลวงพ่อตอบปัญหา (English Subtitle)
   ธรรมะ 1 นาที
  ใจใส ใจสบาย
  พระศรีอริยเมตไตรย์
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
  เวทีธรรม
  โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
  มองโลกเห็นธรรม
  ถามตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
  รังสรรค์ศรัทธา
  ส่องธรรมล้ำภาษิต
  Animation อานิสงส์แห่งบุญ
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -