กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)

Video > กฎแห่งกรรม > กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)  Bookmark and Share
Share Facebook   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 7   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 7
เสาร์ 19 ม.ค. 56 ชม 6,926 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 6   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 6
ศุกร์ 18 ม.ค. 56 ชม 6,750 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 5
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 56 ชม 6,855 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 4
พุธ 16 ม.ค. 56 ชม 6,938 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 3
อังคาร 15 ม.ค. 56 ชม 6,643 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 2
จันทร์ 14 ม.ค. 56 ชม 7,084 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 1
จันทร์ 14 ม.ค. 56 ชม 6,880 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนจบ
ศุกร์ 11 ม.ค. 56 ชม 6,690 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 8   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 8
พฤหัสบดี 10 ม.ค. 56 ชม 6,661 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 7   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 7
พุธ 09 ม.ค. 56 ชม 6,663 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 6   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 6
อังคาร 08 ม.ค. 56 ชม 6,759 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 5
จันทร์ 07 ม.ค. 56 ชม 6,815 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 4
อาทิตย์ 06 ม.ค. 56 ชม 6,896 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 3
เสาร์ 05 ม.ค. 56 ชม 6,571 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 2
ศุกร์ 04 ม.ค. 56 ชม 6,537 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 03 ม.ค. 56 ชม 6,915 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ
จันทร์ 31 ธ.ค. 55 ชม 6,795 ครั้ง
ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ


ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 4
เสาร์ 29 ธ.ค. 55 ชม 6,812 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำกรรมอะไร ถึงมาเสียชึวิตแบบนี้


ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 3
ศุกร์ 28 ธ.ค. 55 ชม 6,677 ครั้งปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 2
พฤหัสบดี 27 ธ.ค. 55 ชม 6,613 ครั้งปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1    ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 27 ธ.ค. 55 ชม 6,679 ครั้ง
คำถามข้อที่ 1 โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหน ท่านมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร และท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกบ้างหรือไม่ครับ


ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 5
อังคาร 25 ธ.ค. 55 ชม 6,753 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 4
เสาร์ 22 ธ.ค. 55 ชม 6,661 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 3
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 ชม 6,789 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 2
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 55 ชม 6,904 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 1
พุธ 19 ธ.ค. 55 ชม 6,706 ครั้งปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 3
จันทร์ 26 พ.ย. 55 ชม 6,931 ครั้งปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 2
เสาร์ 24 พ.ย. 55 ชม 6,799 ครั้งปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 1
เสาร์ 24 พ.ย. 55 ชม 6,881 ครั้ง
หลังจากที่ลุงฉลอมได้เสียชีวิตไปแล้ว กายละเอียดของท่านก็ได้หลุดออกมายืนอยู่ข้างๆ กายหยาบ ด้วยความรู้สึกที่มึนๆ งงๆ และยังไม่รู้สึกตัวว่า... “ ตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้ว ”


ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนจบ
จันทร์ 12 พ.ย. 55 ชม 6,644 ครั้ง
ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด


ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนที่ 1
เสาร์ 10 พ.ย. 55 ชม 6,832 ครั้ง
ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนที่ 1


ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนจบ
ศุกร์ 09 พ.ย. 55 ชม 6,548 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 18   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 18
พฤหัสบดี 08 พ.ย. 55 ชม 6,564 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 17   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 17
พุธ 07 พ.ย. 55 ชม 6,563 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 16   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 16
อังคาร 06 พ.ย. 55 ชม 6,551 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 15   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 15
เสาร์ 03 พ.ย. 55 ชม 6,515 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 14   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 14
อังคาร 02 ต.ค. 55 ชม 6,494 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 13   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 13
พุธ 31 ต.ค. 55 ชม 6,723 ครั้ง
รายการกรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)


ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 12   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 12
อังคาร 30 ต.ค. 55 ชม 6,546 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 11   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 11
จันทร์ 29 ต.ค. 55 ชม 6,508 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 ..  23  24   เก่ากว่า >(121-160 จาก 990)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

โยมพ่อโยมแม่ของเจ้าของเคสนั้น ท่านทั้งสองได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อและเทพธิดาสุดสวยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 ในระดับต้นๆ
หลังจากที่พระราชาได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกผนวชแล้ว ตัวลูกก็รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มปีติใจไปกับพระองค์ด้วย แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่ว่า พระองค์จะทรงลำบากเรื่องภัตตาหารหรือไม่
เมื่อตัวลูกผ่านเข้าสู่การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดแม่ครัวของพระราชาในรอบสุดท้ายแล้ว ตัวลูกก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้มาเจอกับสุดยอดฝีมือแม่ครัวของแต่ละเมืองที่มาจากทั่วทุกสารทิศ
ตลอดระยะเวลาที่ตัวลูก ได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระเถระ ตัวลูกก็ไม่ได้ละเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมเลย แต่ด้วยความใจร้อน จึงทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น


Bookmark and Share  
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร