กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)

Video > กฎแห่งกรรม > กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)  Bookmark and Share
Share Facebook   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 7   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 7
เสาร์ 19 ม.ค. 56 ชม 7,154 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 6   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 6
ศุกร์ 18 ม.ค. 56 ชม 7,005 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 5
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 56 ชม 7,090 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 4
พุธ 16 ม.ค. 56 ชม 7,178 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 3
อังคาร 15 ม.ค. 56 ชม 6,838 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 2
จันทร์ 14 ม.ค. 56 ชม 7,303 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 1
จันทร์ 14 ม.ค. 56 ชม 7,098 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนจบ
ศุกร์ 11 ม.ค. 56 ชม 6,904 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 8   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 8
พฤหัสบดี 10 ม.ค. 56 ชม 6,915 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 7   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 7
พุธ 09 ม.ค. 56 ชม 6,864 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 6   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 6
อังคาร 08 ม.ค. 56 ชม 6,983 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 5
จันทร์ 07 ม.ค. 56 ชม 7,046 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 4
อาทิตย์ 06 ม.ค. 56 ชม 7,143 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 3
เสาร์ 05 ม.ค. 56 ชม 6,810 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 2
ศุกร์ 04 ม.ค. 56 ชม 6,778 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ เทพธิดาแพทย์หญิง ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 03 ม.ค. 56 ชม 7,089 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ
จันทร์ 31 ธ.ค. 55 ชม 7,013 ครั้ง
ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ


ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 4
เสาร์ 29 ธ.ค. 55 ชม 7,108 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำกรรมอะไร ถึงมาเสียชึวิตแบบนี้


ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 3
ศุกร์ 28 ธ.ค. 55 ชม 6,891 ครั้งปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 2
พฤหัสบดี 27 ธ.ค. 55 ชม 6,832 ครั้งปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1    ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 27 ธ.ค. 55 ชม 6,889 ครั้ง
คำถามข้อที่ 1 โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหน ท่านมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร และท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกบ้างหรือไม่ครับ


ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 5
อังคาร 25 ธ.ค. 55 ชม 6,979 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 4
เสาร์ 22 ธ.ค. 55 ชม 6,859 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 3
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 ชม 6,999 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 2
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 55 ชม 7,115 ครั้งปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ อุบาสิกา วาสนา ตอนที่ 1
พุธ 19 ธ.ค. 55 ชม 6,927 ครั้งปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 3
จันทร์ 26 พ.ย. 55 ชม 7,132 ครั้งปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 2
เสาร์ 24 พ.ย. 55 ชม 6,993 ครั้งปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ ลุงหลอม ตอนที่ 1
เสาร์ 24 พ.ย. 55 ชม 7,118 ครั้ง
หลังจากที่ลุงฉลอมได้เสียชีวิตไปแล้ว กายละเอียดของท่านก็ได้หลุดออกมายืนอยู่ข้างๆ กายหยาบ ด้วยความรู้สึกที่มึนๆ งงๆ และยังไม่รู้สึกตัวว่า... “ ตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้ว ”


ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนจบ
จันทร์ 12 พ.ย. 55 ชม 6,828 ครั้ง
ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด


ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนที่ 1
เสาร์ 10 พ.ย. 55 ชม 7,037 ครั้ง
ปรโลกนิวส์ ตอนคุณนฤมลเสียชีวิตอย่างกะทันหันเพราะเหตุใด ตอนที่ 1


ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนจบ
ศุกร์ 09 พ.ย. 55 ชม 6,767 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 18   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 18
พฤหัสบดี 08 พ.ย. 55 ชม 6,786 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 17   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 17
พุธ 07 พ.ย. 55 ชม 6,775 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 16   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 16
อังคาร 06 พ.ย. 55 ชม 6,744 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 15   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 15
เสาร์ 03 พ.ย. 55 ชม 6,723 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 14   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 14
อังคาร 02 ต.ค. 55 ชม 6,724 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 13   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 13
พุธ 31 ต.ค. 55 ชม 6,940 ครั้ง
รายการกรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)


ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 12   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 12
อังคาร 30 ต.ค. 55 ชม 6,757 ครั้งปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 11   ปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 11
จันทร์ 29 ต.ค. 55 ชม 6,709 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 ..  23  24   เก่ากว่า >(121-160 จาก 990)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

โยมพ่อโยมแม่ของเจ้าของเคสนั้น ท่านทั้งสองได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อและเทพธิดาสุดสวยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 ในระดับต้นๆ
หลังจากที่พระราชาได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกผนวชแล้ว ตัวลูกก็รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มปีติใจไปกับพระองค์ด้วย แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่ว่า พระองค์จะทรงลำบากเรื่องภัตตาหารหรือไม่
เมื่อตัวลูกผ่านเข้าสู่การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดแม่ครัวของพระราชาในรอบสุดท้ายแล้ว ตัวลูกก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้มาเจอกับสุดยอดฝีมือแม่ครัวของแต่ละเมืองที่มาจากทั่วทุกสารทิศ
ตลอดระยะเวลาที่ตัวลูก ได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระเถระ ตัวลูกก็ไม่ได้ละเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมเลย แต่ด้วยความใจร้อน จึงทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น

Bookmark and Share