กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)

Video > กฎแห่งกรรม > กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)  Bookmark and Share
Share Facebook   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 12   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 12
เสาร์ 16 มี.ค. 56 ชม 6,661 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 11   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 11
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 ชม 6,659 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 10   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 10
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 ชม 6,870 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 9   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 9
พุธ 13 มี.ค. 56 ชม 6,636 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 8   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 8
พุธ 13 มี.ค. 56 ชม 6,570 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 7   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 7
อังคาร 12 มี.ค. 56 ชม 6,592 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 6   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 6
เสาร์ 09 มี.ค. 56 ชม 6,585 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 5   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 5
ศุกร์ 08 มี.ค. 56 ชม 6,664 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 4   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 4
พฤหัสบดี 07 มี.ค. 56 ชม 6,529 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 3   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 3
พุธ 06 มี.ค. 56 ชม 6,683 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 2   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 2
อังคาร 05 มี.ค. 56 ชม 6,887 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 1   ปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 1
อังคาร 05 มี.ค. 56 ชม 6,927 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 11   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 11
ศุกร์ 01 มี.ค. 56 ชม 6,627 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 10   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 10
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 56 ชม 6,569 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 9   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 9
พุธ 27 ก.พ. 56 ชม 6,516 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 8   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 8
พฤหัสบดี 21 ก.พ. 56 ชม 6,603 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 7   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 7
พุธ 20 ก.พ. 56 ชม 6,497 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 6   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 6
อังคาร 19 ก.พ. 56 ชม 6,469 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 5
จันทร์ 18 ก.พ. 56 ชม 6,597 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 4
เสาร์ 16 ก.พ. 56 ชม 6,742 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 3
ศุกร์ 15 ก.พ. 56 ชม 6,620 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 2
พุธ 13 ก.พ. 56 ชม 6,631 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรี ตอนที่ 1
อังคาร 12 ก.พ. 56 ชม 6,687 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 7   ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 7
จันทร์ 11 ก.พ. 56 ชม 6,456 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 6   ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 6
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 6,549 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 5   ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 5
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 6,477 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 4   ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 4
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 6,626 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 3   ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 3
เสาร์ 02 ก.พ. 56 ชม 6,631 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 2
ศุกร์ 01 ก.พ. 56 ชม 6,743 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 31 ม.ค. 56 ชม 6,629 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนจบ
พุธ 30 ม.ค. 56 ชม 6,748 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 2   ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 2
อังคาร 29 ม.ค. 56 ชม 6,630 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 1   ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 1
อังคาร 29 ม.ค. 56 ชม 6,811 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนจบ   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนจบ
เสาร์ 26 ม.ค. 56 ชม 6,981 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 13   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 13
ศุกร์ 25 ม.ค. 56 ชม 6,818 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 12   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 12
พฤหัสบดี 24 ม.ค. 56 ชม 6,801 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 11   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 11
พุธ 23 ม.ค. 56 ชม 6,719 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 10   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 10
อังคาร 22 ม.ค. 56 ชม 6,695 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 9   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 9
จันทร์ 21 ม.ค. 56 ชม 6,696 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้


ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 8   ปรโลกนิวส์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 8
อาทิตย์ 20 ม.ค. 56 ชม 6,735 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ทำไมต้องตายด้วยโรคนี้< ใหม่กว่า   1 2 <3> 4 5 6 ..  23  24   เก่ากว่า >(81-120 จาก 990)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

โยมพ่อโยมแม่ของเจ้าของเคสนั้น ท่านทั้งสองได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อและเทพธิดาสุดสวยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส 2 ในระดับต้นๆ
หลังจากที่พระราชาได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกผนวชแล้ว ตัวลูกก็รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มปีติใจไปกับพระองค์ด้วย แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่ว่า พระองค์จะทรงลำบากเรื่องภัตตาหารหรือไม่
เมื่อตัวลูกผ่านเข้าสู่การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดแม่ครัวของพระราชาในรอบสุดท้ายแล้ว ตัวลูกก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้มาเจอกับสุดยอดฝีมือแม่ครัวของแต่ละเมืองที่มาจากทั่วทุกสารทิศ
ตลอดระยะเวลาที่ตัวลูก ได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระเถระ ตัวลูกก็ไม่ได้ละเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมเลย แต่ด้วยความใจร้อน จึงทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น

Bookmark and Share