I like English

Video > เยาวชน > I like English  Bookmark and Share
Share Facebook   I Like English ตอน Temple Tour#8   I Like English ตอน Temple Tour#8
อาทิตย์ 09 ส.ค. 58 ชม 1,535 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#8


I Like English ตอน Temple Tour#7   I Like English ตอน Temple Tour#7
อังคาร 04 ส.ค. 58 ชม 2,270 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#7


I Like English ตอน Temple Tour#6   I Like English ตอน Temple Tour#6
จันทร์ 27 ก.ค. 58 ชม 2,069 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#6


I Like English ตอน Temple Tour#5   I Like English ตอน Temple Tour#5
อาทิตย์ 19 ก.ค. 58 ชม 2,201 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#5


I Like English ตอน Temple Tour#4   I Like English ตอน Temple Tour#4
เสาร์ 11 ก.ค. 58 ชม 2,371 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#4


I Like English ตอน Temple Tour#3   I Like English ตอน Temple Tour#3
จันทร์ 06 ก.ค. 58 ชม 1,879 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#3


I Like English ตอน Temple Tour#2   I Like English ตอน Temple Tour#2
เสาร์ 27 มิ.ย. 58 ชม 2,395 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#2


I Like English ตอน Temple Tour#1   I Like English ตอน Temple Tour#1
เสาร์ 20 มิ.ย. 58 ชม 2,804 ครั้ง
I Like English ตอน Temple Tour#1


I Like English ตอน English Proverbs#2   I Like English ตอน English Proverbs#2
จันทร์ 15 มิ.ย. 58 ชม 2,504 ครั้ง
I Like English ตอน English Proverbs โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน English Proverbs   I Like English ตอน English Proverbs
เสาร์ 06 มิ.ย. 58 ชม 2,721 ครั้ง
I Like English ตอน English Proverbs โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน The Important Buddhist Days   I Like English ตอน The Important Buddhist Days
เสาร์ 30 พ.ค. 58 ชม 2,412 ครั้ง
I Like English ตอน The Important Buddhist Days โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Tips for vocab learning   I Like English ตอน Tips for vocab learning
เสาร์ 23 พ.ค. 58 ชม 2,735 ครั้ง
I Like English ตอน Tips for vocab learning


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#10   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#10
เสาร์ 16 พ.ค. 58 ชม 2,981 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#10


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#9   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#9
เสาร์ 09 พ.ค. 58 ชม 2,460 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#9


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#8   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#8
เสาร์ 02 พ.ค. 58 ชม 2,425 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#8


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#7   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#7
เสาร์ 25 เม.ย. 58 ชม 1,988 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#7


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#6   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#6
ศุกร์ 17 เม.ย. 58 ชม 2,250 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#6


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#5   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#5
เสาร์ 04 เม.ย. 58 ชม 2,427 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#5


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#4   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#4
เสาร์ 28 มี.ค. 58 ชม 2,281 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#4


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#3   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#3
เสาร์ 21 มี.ค. 58 ชม 2,133 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#2 โดย Aj. Jennifer Kitik Janarewong


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#1   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#1
เสาร์ 21 มี.ค. 58 ชม 2,292 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#2   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple#2
เสาร์ 14 มี.ค. 58 ชม 2,302 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple โดย Aj. Jennifer Kitik Janarewong


I Like English ตอน Tips for success in meditation   I Like English ตอน Tips for success in meditation
จันทร์ 02 ก.พ. 58 ชม 2,064 ครั้ง
I Like English ตอน Tips for success in meditation ข้อเสนอแนะในการฝึกสมาธิ โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Iddhipada 4 Basis for Success#2   I Like English ตอน Iddhipada 4 Basis for Success#2
อาทิตย์ 25 ม.ค. 58 ชม 1,943 ครั้ง
I Like English ตอน Iddhipada 4 Basis for Success อิทธิบาท 4 ธรรมะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน Iddhipada 4 Basis for Success   I Like English ตอน Iddhipada 4 Basis for Success
อาทิตย์ 18 ม.ค. 58 ชม 2,256 ครั้ง
I Like English ตอน Iddhipada 4 Basis for Success อิทธิบาท 4 ธรรมะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน "-ed" Sound   I Like English ตอน "-ed" Sound
อาทิตย์ 11 ม.ค. 58 ชม 1,854 ครั้ง
I Like English ตอน "-ed" Sound การออกเสียง "ed" ที่ท้ายประโยค โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Tense#6   I Like English ตอน Tense#6
เสาร์ 03 ม.ค. 58 ชม 1,979 ครั้ง
I Like English ตอน Tense คำกริยาที่ใช้บอกเล่าถึงกาลเวลา โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Tense#5   I Like English ตอน Tense#5
เสาร์ 27 ธ.ค. 57 ชม 2,344 ครั้ง
I Like English ตอน Tense คำกริยาที่ใช้บอกเล่าถึงกาลเวลา โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Tense#4   I Like English ตอน Tense#4
เสาร์ 20 ธ.ค. 57 ชม 2,425 ครั้ง
I Like English ตอน Tense คำกริยาที่ใช้บอกเล่าถึงกาลเวลา โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Tense#3   I Like English ตอน Tense#3
อาทิตย์ 14 ธ.ค. 57 ชม 2,403 ครั้ง
I Like English ตอน Tense คำกริยาที่ใช้บอกเล่าถึงกาลเวลา โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Tense#2   I Like English ตอน Tense#2
เสาร์ 29 พ.ย. 57 ชม 2,471 ครั้ง
I Like English ตอน Tense คำกริยาที่ใช้บอกเล่าถึงกาลเวลา โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Tense#1   I Like English ตอน Tense#1
เสาร์ 22 พ.ย. 57 ชม 2,520 ครั้ง
I Like English ตอน Tense คำกริยาที่ใช้บอกเล่าถึงกาลเวลา โดย Aj.Shon Pistoll


I Like English ตอน Women and Ordination #2   I Like English ตอน Women and Ordination #2
เสาร์ 15 พ.ย. 57 ชม 2,130 ครั้ง
I Like English ตอน Women and Ordination ผู้หญิงกับการออกบวช โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน Women and Ordination #1   I Like English ตอน Women and Ordination #1
เสาร์ 15 พ.ย. 57 ชม 2,282 ครั้ง
I Like English ตอน Women and Ordination ผู้หญิงกับการออกบวช โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks #2   I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks #2
จันทร์ 27 ต.ค. 57 ชม 2,860 ครั้ง
I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks การแระพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุ โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks #1   I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks #1
อาทิตย์ 19 ต.ค. 57 ชม 2,295 ครั้ง
I Like English ตอน Celibacy Practicing of Monks การแระพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุ โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน The Dhammakaya Temple   I Like English ตอน The Dhammakaya Temple
เสาร์ 11 ต.ค. 57 ชม 2,516 ครั้ง
I Like English ตอน The Dhammakaya Temple วัดพระธรรมกาย โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน How to Overcome Hindrances in Meditation#2   I Like English ตอน How to Overcome Hindrances in Meditation#2
เสาร์ 27 ก.ย. 57 ชม 2,751 ครั้ง
I Like English ตอน How to Overcome Hindrances in Meditation วิธีการแก้ไขนิวรณ์ 5 โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน How to Overcome Hindrances in Meditation#1   I Like English ตอน How to Overcome Hindrances in Meditation#1
เสาร์ 20 ก.ย. 57 ชม 2,668 ครั้ง
I Like English ตอน How to Overcome Hindrances in Meditation วิธีการแก้ไขนิวรณ์ 5 โดย Aj.Hakan Bilgili


I Like English ตอน Five Hindrances in Meditation   I Like English ตอน Five Hindrances in Meditation
เสาร์ 06 ก.ย. 57 ชม 3,371 ครั้ง
I Like English ตอน Five Hindrances in Meditation นิวรณ์ 5 โดย Aj.Hakan Bilgili< ใหม่กว่า   1 <2> 3 4 5   เก่ากว่า >(41-80 จาก 189)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ The Lord Buddha's History Part#2 ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 2 วึ่งจะพูดถึงตอนปฐมวัยในฐานะกษัตริย์ของท่าน ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้าง?


Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
  ชาดก 500 ชาติ
  Super kids
  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
  พลังมด
  IBS Time
  I like English
  การ์ตูนบุญโต
  ซุปเปอร์เณร
  กล้าดี Variety
  V-Star News
  V-star ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  English with DELC
  คุณครูไอโกะ
  Yuwa Planet
  ทำดีหนูก็ทำได้
  เก่งและดี
  คิดใหญ่ใจดี
  แต้มสีรุ้ง
  I like Chinese
  คุณครูบอส
  จดหมายถึงตะวัน
  Super Kids
  อาจารย์เพิ่มพูน
  อาจารย์สหัสชัย ไว
  คุณครูก้อง
  I gen ต้นฝันบันดาลใจ
  ภาพยนตร์ 3D 2D
  การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -