IBS Time

Video > เยาวชน > IBS Time  Bookmark and Share
Share Facebook   ข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์ว่าที่ธรรมทายาท   ข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์ว่าที่ธรรมทายาท
พฤหัสบดี 17 ก.พ. 48 ชม 6,264 ครั้งสมุดบันทึกการทำความดีในโครงการบ้านแสงสว่าง , สัมภาษณ์อาจารย์สุรีรัตน์ เม้งเกร็ด โรงเรียนเทศบาล4 (เขาวนปรีชาอุทิศ)   สมุดบันทึกการทำความดีในโครงการบ้านแสงสว่าง , สัมภาษณ์อาจารย์สุรีรัตน์ เม้งเกร็ด โรงเรียนเทศบาล4 (เขาวนปรีชาอุทิศ)
พุธ 16 ก.พ. 48 ชม 6,452 ครั้งข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า-หนังสือมงคลชีวิตฉบับบัณฑิตน้อย (สำหรับชั้นอนุบาล และชั้นประถม) , สัมภาษณ์ ด.ญ.เพ็ญผกา สมรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า-หนังสือมงคลชีวิตฉบับบัณฑิตน้อย (สำหรับชั้นอนุบาล และชั้นประถม) , สัมภาษณ์ ด.ญ.เพ็ญผกา สมรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อังคาร 15 ก.พ. 48 ชม 7,395 ครั้งข่าวการศึกษา , สัมภาษณ์อาจารย์ยลธง ลุนราศรี ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ จ.ขอนแก่น (โรงเรียนติดจานดาวธรรม)   ข่าวการศึกษา , สัมภาษณ์อาจารย์ยลธง ลุนราศรี ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ จ.ขอนแก่น (โรงเรียนติดจานดาวธรรม)
จันทร์ 14 ก.พ. 48 ชม 6,456 ครั้งเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนุสรณ์ จ.สระบุรี   เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนุสรณ์ จ.สระบุรี
เสาร์ 12 ก.พ. 48 ชม 6,974 ครั้งข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์เดชา อินทับทัน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด   ข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์เดชา อินทับทัน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
ศุกร์ 11 ก.พ. 48 ชม 6,395 ครั้งข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์ว่าที่ธรรมทายาท   ข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์ว่าที่ธรรมทายาท
พฤหัสบดี 10 ก.พ. 48 ชม 6,254 ครั้งสมุดบันทึกการทำความดีในโครงการบ้านแสงสว่าง , สัมภาษณ์อาจารย์สุรีรัตน์ เม้งเกร็ด โรงเรียนเทศบาล4 (เขาวนปรีชาอุทิศ)   สมุดบันทึกการทำความดีในโครงการบ้านแสงสว่าง , สัมภาษณ์อาจารย์สุรีรัตน์ เม้งเกร็ด โรงเรียนเทศบาล4 (เขาวนปรีชาอุทิศ)
พุธ 09 ก.พ. 48 ชม 7,176 ครั้งข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์สมพงษ์ หุ่นสะดี โรงเรียนสิงห์สมุทร (โรงเรียนติดจานดาวธรรม)   ข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์สมพงษ์ หุ่นสะดี โรงเรียนสิงห์สมุทร (โรงเรียนติดจานดาวธรรม)
เสาร์ 05 ก.พ. 48 ชม 7,101 ครั้งข่าวคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน มอบจานดาวธรรมให้กับโรงเรียนต่างๆ , สัมภาษณ์อาจารย์สมพงษ์ หุ่นสะดี โรงเรียนสิงห์สมุทร (โรงเรียนติดจานดาวธรรม)   ข่าวคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน มอบจานดาวธรรมให้กับโรงเรียนต่างๆ , สัมภาษณ์อาจารย์สมพงษ์ หุ่นสะดี โรงเรียนสิงห์สมุทร (โรงเรียนติดจานดาวธรรม)
ศุกร์ 04 ก.พ. 48 ชม 6,498 ครั้งข่าวกิจกรรมชมรมพุทธ , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธ ม.บูรพา   ข่าวกิจกรรมชมรมพุทธ , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธ ม.บูรพา
พฤหัสบดี 03 ก.พ. 48 ชม 6,444 ครั้งข่าวการคุ้มครองเยาวชน ให้พ้นภัยยาเสพติด , ภาพงานเทเหล้า-เผาบุหรี่ จ.สระบุรี , สัมภาษณ์คุณพิมพ์ลภัสรา ไชยเดช(พี่โบว์) ผู้ประสานงานสถานศึกษา จ.กาญจนบุรี   ข่าวการคุ้มครองเยาวชน ให้พ้นภัยยาเสพติด , ภาพงานเทเหล้า-เผาบุหรี่ จ.สระบุรี , สัมภาษณ์คุณพิมพ์ลภัสรา ไชยเดช(พี่โบว์) ผู้ประสานงานสถานศึกษา จ.กาญจนบุรี
พุธ 02 ก.พ. 48 ชม 6,602 ครั้งข่าวการสมัครสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์คุณปพัชญา นรรัตน์(พี่น้อง) ผู้ประสานงาน Superviser   ข่าวการสมัครสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์คุณปพัชญา นรรัตน์(พี่น้อง) ผู้ประสานงาน Superviser
อังคาร 01 ก.พ. 48 ชม 6,591 ครั้งข่าวเยาวชนไทย ผจญภัยรอบด้าน , สัมภาษณ์อาจารย์อโณทัย สีส่วน โรงเรียนอนะบาลศรีสะเกษ   ข่าวเยาวชนไทย ผจญภัยรอบด้าน , สัมภาษณ์อาจารย์อโณทัย สีส่วน โรงเรียนอนะบาลศรีสะเกษ
จันทร์ 31 ม.ค. 48 ชม 6,351 ครั้งนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี , เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จ.สระบุรี , ข่าวธนาคารออมสิน มอบจานดาวธรรมให้กับ  200 โรงเรียน   นมัสการพระพุทธบาท สระบุรี , เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จ.สระบุรี , ข่าวธนาคารออมสิน มอบจานดาวธรรมให้กับ 200 โรงเรียน
เสาร์ 29 ม.ค. 48 ชม 6,708 ครั้งข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์เกรียงศักดิ์ สมหวัง โรงเรียนโสมาพันธุ์อนุสรณ์   ข่าวเรื่องจานดาวธรรม , ตัวอย่างสื่อการสอนในจานดาวธรรม , สัมภาษณ์อาจารย์เกรียงศักดิ์ สมหวัง โรงเรียนโสมาพันธุ์อนุสรณ์
ศุกร์ 28 ม.ค. 48 ชม 6,436 ครั้งข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธ   ข่าวโครงการอบรมธรรมทายาท , สัมภาษณ์คณะกรรมการชมรมพุทธ
พฤหัสบดี 27 ม.ค. 48 ชม 6,572 ครั้งข่าวกิจกรรมเยาวชน , รณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่ , สัมภาษณ์ ผช.มยุรี คงด้วง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   ข่าวกิจกรรมเยาวชน , รณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่ , สัมภาษณ์ ผช.มยุรี คงด้วง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
พุธ 26 ม.ค. 48 ชม 6,353 ครั้งข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า-ประกาศนียบัตร , สัมภาษณ์ คุณวิมณฑ์รัต ทองหวาน(โรส) Superviser ดีเด่น   ข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า-ประกาศนียบัตร , สัมภาษณ์ คุณวิมณฑ์รัต ทองหวาน(โรส) Superviser ดีเด่น
อังคาร 25 ม.ค. 48 ชม 6,618 ครั้งข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากล , สัมภาษณ์อาจารย์ยสวัตร เจียรใจจิตร ประธานชมรมครูผู้สอนพระพุทธศาสนา   ข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากล , สัมภาษณ์อาจารย์ยสวัตร เจียรใจจิตร ประธานชมรมครูผู้สอนพระพุทธศาสนา
จันทร์ 24 ม.ค. 48 ชม 6,273 ครั้งเยี่ยมชมโรงเรียนวัดบันไดม้า (โรงเรียนติดจานดาวธรรม) ,สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , ปฏิบัติธรรม-คุณครู ณ สวนพนาวัฒน์   เยี่ยมชมโรงเรียนวัดบันไดม้า (โรงเรียนติดจานดาวธรรม) ,สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า , ปฏิบัติธรรม-คุณครู ณ สวนพนาวัฒน์
เสาร์ 22 ม.ค. 48 ชม 6,787 ครั้งข่าวการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ของสถาบันต่างๆ , ชมรมโนนะคลับ เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์   ข่าวการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ของสถาบันต่างๆ , ชมรมโนนะคลับ เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์
ศุกร์ 21 ม.ค. 48 ชม 6,620 ครั้งข่าวชมรมพุทธจัดค่ายอบรมคุณธรรมต่างๆ , สัมภาษณ์คุณพรทิพา เรืองทรัพย์ปัญญา(สา) ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมด้านคุณธรรม   ข่าวชมรมพุทธจัดค่ายอบรมคุณธรรมต่างๆ , สัมภาษณ์คุณพรทิพา เรืองทรัพย์ปัญญา(สา) ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมด้านคุณธรรม
พฤหัสบดี 20 ม.ค. 48 ชม 6,312 ครั้งข่าวชมรมพุทธจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี , สัมภาษณ์คุณปองสิชณ์ เกษมรุจิวาณิช(ล้ง) ประธานชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ม.รามคำแหง   ข่าวชมรมพุทธจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี , สัมภาษณ์คุณปองสิชณ์ เกษมรุจิวาณิช(ล้ง) ประธานชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ม.รามคำแหง
พุธ 19 ม.ค. 48 ชม 6,473 ครั้งข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับนักเรียน - หนังสือมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์นักเรียนนายร้อยตำรวจอำนาจ กำพล ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์พระราชทาน ระดับทหารตำรวจ   ข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับนักเรียน - หนังสือมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า , สัมภาษณ์นักเรียนนายร้อยตำรวจอำนาจ กำพล ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์พระราชทาน ระดับทหารตำรวจ
อังคาร 18 ม.ค. 48 ชม 7,038 ครั้งข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับครู-อาจารย์ , สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า   ข่าวโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า ระดับครู-อาจารย์ , สัมภาษณ์คุณปิยะบุตร ซอวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งครูอาจารย์เข้าร่วมสอบตอบปัญหาทางก้าวหน้า
จันทร์ 17 ม.ค. 48 ชม 6,209 ครั้งประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์   ประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์
เสาร์ 15 ม.ค. 48 ชม 6,280 ครั้งประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์   ประวัติชมรมพุทธศาสตร์ , กิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์
เสาร์ 08 ม.ค. 48 ชม 6,466 ครั้ง
< ใหม่กว่า   1 2 <3> (81-108 จาก 108)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
   ค้นหา Video    

    สมาธิและธรรมะ -
    กฎแห่งกรรม -
    ข่าว -
    เยาวชน -
  ชาดก 500 ชาติ
  Super kids
  ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
  พลังมด
  IBS Time
  I like English
  การ์ตูนบุญโต
  ซุปเปอร์เณร
  V-Star News
  กล้าดี Variety
  V-star ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  คุณครูไอโกะ
  Yuwa Planet
  ทำดีหนูก็ทำได้
  English with DELC
  เก่งและดี
  แต้มสีรุ้ง
  คิดใหญ่ใจดี
  I like Chinese
  คุณครูบอส
  จดหมายถึงตะวัน
  อาจารย์เพิ่มพูน
  Super Kids
  อาจารย์สหัสชัย ไว
  คุณครูก้อง
  I gen ต้นฝันบันดาลใจ
  ภาพยนตร์ 3D 2D
  การ์ตูน เส้นทางธรรมยาตรา
    วาไรตี้ -
    กิจกรรม -
    บุญพิธี -
    งานบุญวันอาทิตย์ -
    Music Video เพลงธรรมะ -
    เรื่องสั้น -
    มหาปูชนียาจารย์ -
    Meditation -
    Law of Kamma -
    โอวาทพระเทพญาณมหามุนี -
    ละคร ละครซิทคอม -
    นรก-สวรรค์ -