DMC News Sunday

Video > ข่าว > DMC News Sunday  Bookmark and Share
Share Facebook   DMC NEW Sunday 8 กันยายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 8 กันยายน พ.ศ.2556
อาทิตย์ 08 ก.ย. 56 ชม 1,824 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 1 กันยายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 1 กันยายน พ.ศ.2556
อังคาร 03 ก.ย. 56 ชม 1,402 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 25 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 25 สิงหาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 26 ส.ค. 56 ชม 1,490 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 18 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 18 สิงหาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 18 ส.ค. 56 ชม 1,551 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 11 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 11 สิงหาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 11 ส.ค. 56 ชม 1,602 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 4 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 4 สิงหาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 04 ส.ค. 56 ชม 1,343 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 28 ก.ค. 56 ชม 1,452 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 21 ก.ค. 56 ชม 1,538 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 15 ก.ค. 56 ชม 1,670 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 07 ก.ค. 56 ชม 1,369 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 30 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 30 มิถุนายน พ.ศ.2556
อาทิตย์ 30 มิ.ย. 56 ชม 1,532 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 23 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 23 มิถุนายน พ.ศ.2556
อาทิตย์ 23 มิ.ย. 56 ชม 1,562 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 16 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 16 มิถุนายน พ.ศ.2556
จันทร์ 17 มิ.ย. 56 ชม 1,561 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 9 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 9 มิถุนายน พ.ศ.2556
จันทร์ 10 มิ.ย. 56 ชม 1,910 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6, สนง.กองงานพระธรรมทูต จัดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 49, ภาคนครหลวง 7 จัดสัมมนาหล่อหลวงปู่, โครงการปฏิบัติธรรมผู้นำบุญชวนบวช,


DMC NEW Sunday 1 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 1 มิถุนายน พ.ศ.2556
อังคาร 04 มิ.ย. 56 ชม 1,652 ครั้ง
ประชาชนพร้อมใจกันทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2556, สสส.เปิดนิทรรศการ รักไร้ควัน, สธ.แนะนำคนไทยฝึกทำสมาธิลดความเครียด, ธุดงคสถานบ้านหมี่ จัดพิธีทอดผ้าป่า, พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่,


DMC NEW Sunday 26 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 26 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อังคาร 28 พ.ค. 56 ชม 1,709 ครั้ง
ผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมเนื่องในวันวิสาขบูชา, วัดสระเกศ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, พศ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ, พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ถนนสีลม, พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 92,


DMC NEW Sunday 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 19 พ.ค. 56 ชม 1,726 ครั้ง
สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย จัดตักบาตรพระ 1,136 รูป ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 12 พ.ค. 56 ชม 1,370 ครั้ง
วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทสามเณร DCI


DMC NEW Sunday 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 05 พ.ค. 56 ชม 1,581 ครั้ง
โครงการบวชพระแสนเข้าพรรษา,เดินธุดงค์ธรรมชัย ,โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล จ.ลพบุรี


DMC NEW Sunday 28 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 28 เมษายน พ.ศ.2556
จันทร์ 29 เม.ย. 56 ชม 1,630 ครั้ง
พิธีมอบพัดรองแก่พระธรรมทูตในสังกัดวัดพระธรรมกาย, สัมนาอบรมทีมพี่เลี้ยงและทีมสร้างสายสัมพันธ์, ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามเณรดีศรีตำบล,


DMC NEW Sunday 21 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 21 เมษายน พ.ศ.2556
อังคาร 23 เม.ย. 56 ชม 1,954 ครั้ง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ เตรียมจัดสวดมนต์เพื่อสันติสุข, พศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มพระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนใต้, พิธีอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 41, สัมนาผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ,


DMC NEW Sunday 14 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 14 เมษายน พ.ศ.2556
พฤหัสบดี 18 เม.ย. 56 ชม 1,721 ครั้ง
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี, มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2555, พิธีถวายมหาสังฆทาน 24,000 วัด วันคุ้มครองโลก, วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชา 3 โครงการ,


DMC NEW Sunday 7 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 7 เมษายน พ.ศ.2556
จันทร์ 08 เม.ย. 56 ชม 1,768 ครั้ง
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง, ประชุมเตรียมงานตักบาตร 10,000 รูป ถนนสีลม, พิธีปฐมนิเทศโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม, งานเสวนาเปิดตัวหนังสือมังกรสอนใจ, ,24,000 วัด เตรียมเดินทางร่วมงานวันคุ้มครองโลก


DMC NEW Sunday 31 มีนาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 31 มีนาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 01 เม.ย. 56 ชม 6,676 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าคณะ กรุงเทพมหานครฯ, ประกาศผลสอบบาลี, ตักบาตรพระ 12,600 รูป,


DMC NEW Sunday 24 มีนาคม พ.ศ.2556    DMC NEW Sunday 24 มีนาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 24 มี.ค. 56 ชม 6,615 ครั้ง
รณรงค์พิทักษ์พุทธสถาน Mesay Nak, บรรยายการบรรพชาสามเณร, วัดทวีพูลรังสรรค์เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป,


DMC NEW Sunday 17 มีนาคม พ.ศ.2556    DMC NEW Sunday 17 มีนาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 18 มี.ค. 56 ชม 6,644 ครั้ง
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด, ภาพบรรยากาศการเตรียมงาน, สัมภาษณ์พิเศษ, ผู้เข้าโครงการอุปสมบทหมู่เดินทางมารายงานตัวตามศูนย์อบรมต่างๆ, กองพลทหารราบที่ 9 สนับสนุนทหารในสังกัดให้บวชในโครงการอุปสมบทหมู๋ 100,000 รูป, พิธีขอขมา มอบผ้าไตร และ ถวายบาตรแก่นาคธรรมทายาท,


DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 ชม 6,493 ครั้ง
โครงการบวชแสนรูปภาคฤดูร้อน, ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทั่วไทย, โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย, แจ้วข่าวฝ่ายโภชนาการวัดพระธรรมกาย,


DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)    DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 ชม 6,666 ครั้ง
พิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak, สัมนาครูอาสา - ครูแกนนำครั้งที่ 1, ชวนบวช จ.กาญจนบุรี, พีธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญานมหามุนี


DMC NEW Sunday  3 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 3 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)
อังคาร 05 มี.ค. 56 ชม 6,649 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday  3 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 3 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)
อังคาร 05 มี.ค. 56 ชม 6,305 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
อาทิตย์ 24 ก.พ. 56 ชม 6,490 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
อาทิตย์ 24 ก.พ. 56 ชม 6,458 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
จันทร์ 18 ก.พ. 56 ชม 6,537 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
จันทร์ 18 ก.พ. 56 ชม 6,437 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
จันทร์ 11 ก.พ. 56 ชม 6,433 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
จันทร์ 11 ก.พ. 56 ชม 6,591 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 6,458 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 6,680 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 27 มกราคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 27 มกราคม พ.ศ.2556
จันทร์ 28 ม.ค. 56 ชม 6,648 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 19 มกราคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 19 มกราคม พ.ศ.2556
จันทร์ 21 ม.ค. 56 ชม 6,613 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 ..  8  9   เก่ากว่า >(121-160 จาก 395)    


Bookmark and Share