DMC News Sunday

Video > ข่าว > DMC News Sunday  Bookmark and Share
Share Facebook   DMC NEW Sunday 8 กันยายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 8 กันยายน พ.ศ.2556
อาทิตย์ 08 ก.ย. 56 ชม 1,683 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 1 กันยายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 1 กันยายน พ.ศ.2556
อังคาร 03 ก.ย. 56 ชม 1,271 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 25 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 25 สิงหาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 26 ส.ค. 56 ชม 1,365 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 18 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 18 สิงหาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 18 ส.ค. 56 ชม 1,406 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 11 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 11 สิงหาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 11 ส.ค. 56 ชม 1,458 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 4 สิงหาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 4 สิงหาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 04 ส.ค. 56 ชม 1,224 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 28 ก.ค. 56 ชม 1,329 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 21 ก.ค. 56 ชม 1,406 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 15 ก.ค. 56 ชม 1,528 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 07 ก.ค. 56 ชม 1,256 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 30 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 30 มิถุนายน พ.ศ.2556
อาทิตย์ 30 มิ.ย. 56 ชม 1,384 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 23 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 23 มิถุนายน พ.ศ.2556
อาทิตย์ 23 มิ.ย. 56 ชม 1,433 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 16 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 16 มิถุนายน พ.ศ.2556
จันทร์ 17 มิ.ย. 56 ชม 1,435 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 9 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 9 มิถุนายน พ.ศ.2556
จันทร์ 10 มิ.ย. 56 ชม 1,769 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6, สนง.กองงานพระธรรมทูต จัดอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 49, ภาคนครหลวง 7 จัดสัมมนาหล่อหลวงปู่, โครงการปฏิบัติธรรมผู้นำบุญชวนบวช,


DMC NEW Sunday 1 มิถุนายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 1 มิถุนายน พ.ศ.2556
อังคาร 04 มิ.ย. 56 ชม 1,536 ครั้ง
ประชาชนพร้อมใจกันทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2556, สสส.เปิดนิทรรศการ รักไร้ควัน, สธ.แนะนำคนไทยฝึกทำสมาธิลดความเครียด, ธุดงคสถานบ้านหมี่ จัดพิธีทอดผ้าป่า, พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่,


DMC NEW Sunday 26 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 26 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อังคาร 28 พ.ค. 56 ชม 1,567 ครั้ง
ผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมเนื่องในวันวิสาขบูชา, วัดสระเกศ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, พศ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ, พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ถนนสีลม, พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 92,


DMC NEW Sunday 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 19 พ.ค. 56 ชม 1,585 ครั้ง
สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย จัดตักบาตรพระ 1,136 รูป ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 12 พ.ค. 56 ชม 1,260 ครั้ง
วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทสามเณร DCI


DMC NEW Sunday 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 5 พฤษภาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 05 พ.ค. 56 ชม 1,453 ครั้ง
โครงการบวชพระแสนเข้าพรรษา,เดินธุดงค์ธรรมชัย ,โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล จ.ลพบุรี


DMC NEW Sunday 28 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 28 เมษายน พ.ศ.2556
จันทร์ 29 เม.ย. 56 ชม 1,497 ครั้ง
พิธีมอบพัดรองแก่พระธรรมทูตในสังกัดวัดพระธรรมกาย, สัมนาอบรมทีมพี่เลี้ยงและทีมสร้างสายสัมพันธ์, ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามเณรดีศรีตำบล,


DMC NEW Sunday 21 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 21 เมษายน พ.ศ.2556
อังคาร 23 เม.ย. 56 ชม 1,814 ครั้ง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ เตรียมจัดสวดมนต์เพื่อสันติสุข, พศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มพระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนใต้, พิธีอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 41, สัมนาผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ,


DMC NEW Sunday 14 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 14 เมษายน พ.ศ.2556
พฤหัสบดี 18 เม.ย. 56 ชม 1,583 ครั้ง
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี, มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2555, พิธีถวายมหาสังฆทาน 24,000 วัด วันคุ้มครองโลก, วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชา 3 โครงการ,


DMC NEW Sunday 7 เมษายน พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 7 เมษายน พ.ศ.2556
จันทร์ 08 เม.ย. 56 ชม 1,634 ครั้ง
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง, ประชุมเตรียมงานตักบาตร 10,000 รูป ถนนสีลม, พิธีปฐมนิเทศโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม, งานเสวนาเปิดตัวหนังสือมังกรสอนใจ, ,24,000 วัด เตรียมเดินทางร่วมงานวันคุ้มครองโลก


DMC NEW Sunday 31 มีนาคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 31 มีนาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 01 เม.ย. 56 ชม 6,556 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าคณะ กรุงเทพมหานครฯ, ประกาศผลสอบบาลี, ตักบาตรพระ 12,600 รูป,


DMC NEW Sunday 24 มีนาคม พ.ศ.2556    DMC NEW Sunday 24 มีนาคม พ.ศ.2556
อาทิตย์ 24 มี.ค. 56 ชม 6,474 ครั้ง
รณรงค์พิทักษ์พุทธสถาน Mesay Nak, บรรยายการบรรพชาสามเณร, วัดทวีพูลรังสรรค์เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป,


DMC NEW Sunday 17 มีนาคม พ.ศ.2556    DMC NEW Sunday 17 มีนาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 18 มี.ค. 56 ชม 6,507 ครั้ง
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด, ภาพบรรยากาศการเตรียมงาน, สัมภาษณ์พิเศษ, ผู้เข้าโครงการอุปสมบทหมู่เดินทางมารายงานตัวตามศูนย์อบรมต่างๆ, กองพลทหารราบที่ 9 สนับสนุนทหารในสังกัดให้บวชในโครงการอุปสมบทหมู๋ 100,000 รูป, พิธีขอขมา มอบผ้าไตร และ ถวายบาตรแก่นาคธรรมทายาท,


DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 ชม 6,371 ครั้ง
โครงการบวชแสนรูปภาคฤดูร้อน, ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทั่วไทย, โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย, แจ้วข่าวฝ่ายโภชนาการวัดพระธรรมกาย,


DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)    DMC NEW Sunday 10 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 ชม 6,524 ครั้ง
พิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak, สัมนาครูอาสา - ครูแกนนำครั้งที่ 1, ชวนบวช จ.กาญจนบุรี, พีธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญานมหามุนี


DMC NEW Sunday  3 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 3 มีนาคม พ.ศ.2556 (2)
อังคาร 05 มี.ค. 56 ชม 6,507 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday  3 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 3 มีนาคม พ.ศ.2556 (1)
อังคาร 05 มี.ค. 56 ชม 6,194 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
อาทิตย์ 24 ก.พ. 56 ชม 6,343 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
อาทิตย์ 24 ก.พ. 56 ชม 6,319 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
จันทร์ 18 ก.พ. 56 ชม 6,387 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
จันทร์ 18 ก.พ. 56 ชม 6,292 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
จันทร์ 11 ก.พ. 56 ชม 6,299 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
จันทร์ 11 ก.พ. 56 ชม 6,454 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)   DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (2)
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 6,323 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)   DMC NEW Sunday 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (1)
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 6,546 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 27 มกราคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 27 มกราคม พ.ศ.2556
จันทร์ 28 ม.ค. 56 ชม 6,506 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ


DMC NEW Sunday 19 มกราคม พ.ศ.2556   DMC NEW Sunday 19 มกราคม พ.ศ.2556
จันทร์ 21 ม.ค. 56 ชม 6,475 ครั้ง
ประมวลภาพข่าวและงานบุญต่างๆในรอบสัปดาห์ ไปชมภาพความประทับใจและร่วมอนุโมทนากับเหล่านักสร้างบารมีลูกพระธัมมฯ กันได้เลยค่ะ< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 ..  8  9   เก่ากว่า >(121-160 จาก 395)    Bookmark and Share