โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคภาษาญี่ปุ่น

ร่วมกันชักชวนชาวญี่ปุ่นหรือชาวไทยที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 ก.ค. - 10 ส.ค. 2554 หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 ก.ค. 2554

    Video > หมวดMusic Video เพลงธรรมะ > รายการสปอต DMC
 LINE it!