ทำหน้าที่ชวนบวชพระรุ่นแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดเลย

กลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลย มุ่งมั่นทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวดี ข่าวจัดบวชพระภาคฤดูร้อนที่ใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้