ชวนบวชพระเข้าพรรษา จ.ชัยภูมิ

ประมวลภาพการทำหน้าที่ของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน และประธานศูนย์รวมทั้งผู้นำบุญ ที่ศูนย์กัลยาณมิตร ชวนบวชพระรุ่นเข้าพรรษา ที่ จังหวัดชัยภูมิ

    Video > หมวดวาไรตี้ >