พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5

คำร้อง ตะวันธรรม ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอังกฤษ ดร.อนัญญา เมธมนัส คำแปลภาษาจีน อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ ภาพ พุทธศิลป์ ใช้เฉพาะการสอนศีลธรรม

    Video > หมวดMusic Video เพลงธรรมะ > รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
 LINE it!     Bookmark and Share  
  
ชมด้วย Html5    ชมด้วย MP4   ชมด้วย Youtube  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5
 Embed Code
  พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5
  รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์   หมวดMusic Video เพลงธรรมะ
  25 มี.ค. 2554  07:03 นาที   ชม 9,908 ครั้ง
  Short URL :

  Your IP : 54.80.219.236 IP Address Lookup
  Now Playing from USA Server


Bookmark and Share  
  
Download
พระศรีอริยเมตรไตรย์ V.5
พระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า
Is the name of the next Lord Buddha.
พระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า
Is the name of the next Lord Buddha.
พระองค์จะทรงมีพระวรกาย ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน 32 ประการ
He will possess the thirty-two special features of the perfect man.
พระวรกายอันประเสริฐจะสูงได้ 22 วา
He will stand 44 meters tall.
พระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha
ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
He will be born to a Brahmin family.
ทรงมีพระนามว่า อชิตพราหมณ์
And his name will be Ajita
พระองค์จะทรงมีพุทธบิดาพระนามว่า สุรพรหมพราหมณ์ ผู้สง่างาม
Subrahrn will be the name of his father.
พุทธมารดาผู้เป็นสุดยอดกัลยาณี พระนามว่า พรหมวดีพราหมณี
Brahmvadi will be the name of his mother.
มีพระโอรสผู้องอาจฉลาดล้ำ พระนามว่า พรหมวัฒนกุมาร
His only son’s name will be Brahmvatana.
พระอัครสาวกเบื้องขวาเชี่ยวชาญด้านปัญญา
His chief disciple to the right, who possesses exceptional wisdom,
มีชื่อว่า พระอโสกเถระ
Will be called Phra Asoka Thera.
พระอัครสาวกเบื้องซ้ายเชี่ยวชาญด้านฤทธา
His chief disciple to the left, who excels in supernatural power,
มีชื่อว่า พระพรหมเทวเถระ
Will be called Phra Brahmdeva Thera.
พระอัครสาวกเบื้องขวา เป็นเลิศด้านปัญญา
The chief lady disciple to his right, who possesses exceptional wisdom,
มีชื่อว่า พระปทุมเถรี
Will be called Phra Paduma Their.
พระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย เป็นเลิศด้านฤทธา
The chief lady disciple to his left, who excels in supernatural power,
มีชื่อว่า พระสุมนาเถรี
Will be called Phra Sumana Theri.
มีพระสีหเถระ เป็นพุทธอุปัฏฐาก
Phra Siha Thera will be the name of his personal
ท่านสุทัตตคหบดี และท่านสังฆเศรษฐี
Two fabulously wealthy men whose names are Sudatta
เป็นอุบาสกพุทธอุปัฏฐาก
Will serve as his lay supporters.
นางยสปวดี และนางสังฆาเศรษฐินี
On the lady’s side, there will be
เป็นพุทธอุปฐากฝ่ายมหาอุบาสิกา
The great Yasapavadi and Sangha.
มีต้นมหาโพธิ์พฤกษาคือ ต้นกากะทิง
His tree of Enlishtenment will be the Alexandrian
สิ่งอัศจรรย์และบุคคลคู่บารมี คู่บารมีพระศรีอริยเมตไตรย์
Blessed with enormous merit blessed with enormous merit
จะบังเกิดขึ้นในยุคหน้านี้เอง
Will happen during his time.
ยุคหน้านี้เอง
In the next Buddha Aeon
หากว่าเราประสงค์จะไปบังเกิดในยุคพระองค์
If we wish to be reborn during the time of the next Buddha,
จงเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวง
we must abstain from unwholesomeness
และหมั่นสั่งสมแต่บุญกุศล
and accumulate merit through
ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ให้ได้ตลอดเวลา
such wholesome deeds as alms-giving, keeping the Precepts,
แล้วตั้งความปรารถนา
and practicing meditation.
ว่าขอให้เราได้ไปบังเกิดขึ้นในยุคของพระองค์
We must also make the resolute wish to be reborn during the time of
ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha.
ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha.
เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกายมหาบุรุษ อันประเสริฐและงดงาม
Then we’ll see the Lord Buddha in his perfect man form and witness
เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกาย ครอบคลุมหมื่นโลกธาตุตลอดเวลา
His glorious radiance which spreads across the entire 10,000 universes.
จะได้ฟังพระสุรเสียงอันไพเราะ
We’ll hear his glorious voice
แสดงธรรมอันงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย
Giving Dhamma lectures that are perfect from beginning to end.
และจะได้บรรลุธรรมในยุคของพระองค์
And we’ll be able to attain the Dhamma in accordance with the level
ตามกำลังแห่งบุญบารมี
Of our accumulated merit.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long,
แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ
It’s just a little more than an Asankheyya.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long,
แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ
It’s just a little more than an Asankheyya.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long,
แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ
It’s just a little more than an Asankheyya.
หนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเอง
That’s all.

Recommended for You คลิปวิดีโอแนะนำที่น่าสนใจ
18 มี.ค.50
เส้นทางบุญ
(18 มี.ค. 2550)
ชม 5,785 ครั้ง
7 ธ.ค.50
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1
(07 ธ.ค. 2550)
ชม 5,650 ครั้ง
บูรพาจารย์
คำวัด
(29 พ.ย. 2553)
ชม 6,595 ครั้ง
พระภาวนาวิริยคุณ - ผู้อยู่เคียงข้างคุณครูไม่ใหญ่มากว่า 41 ปี, ผู้ออกแบบชีวิตยุคแรก - กัลฯทวีชัย ชัยสุวรรณ(ไวยาวัจกร วัดพระธรรมกาย, ประธานศูนย์สุวรรณภูมิแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี, ผู้ออกแบบชีวิตในการกำจัดความจนถาวร - กัลฯมงคล บุญล้อม(กรรมการผู้จัดการ หจก.บ้านอินทรีย์2005), กัลฯพยอม รุ่งโรจน์(ที่ปรึกษาชมรมกัลยาณมิตร จันทบุรี), กัลฯอัจนา จันทวัชรากร(ประธานศูนย์กัลยาณมิตร จันทบุรี)
ผู้ออกแบบชีวิต
(27 ต.ค. 2550)
ชม 6,526 ครั้ง
เส้นทางบุญ 20 ธ.ค.52
เส้นทางบุญ
(20 ธ.ค. 2552)
ชม 5,892 ครั้ง
บรรพชาสามเณรโรงเรียนบ้านหนองหมู
เคลียร์คัตชัดเจน season 2
(29 เม.ย. 2557)
ชม 1,718 ครั้ง
ขุนพลหัวใจทองคำ ภาคนครหลวง 6
DMC Guide
(03 ต.ค. 2551)
ชม 6,087 ครั้ง
ถวายสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 84 จ.นราธิวาส
New News
(28 ก.ค. 2555)
ชม 6,385 ครั้ง
   ค้นหา Video    

เพลง ร่มธรรม (ภาพงานวันที่ 10 ต.ค. 60)
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(13 ต.ค. 2560 ชม 467 ครั้ง)
เพลง บุญกฐินธรรมชัย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 ต.ค. 2560 ชม 171 ครั้ง)
เพลง กฐินร่วมใจ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 ต.ค. 2560 ชม 153 ครั้ง)
เพลง กฐินบุญอัศจรรย์
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 ต.ค. 2560 ชม 176 ครั้ง)
เพลง 22 ตุลา ร่วมงานกฐิน
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 ต.ค. 2560 ชม 194 ครั้ง)
เพลง กฐินบุญท่วมฟ้า
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 ต.ค. 2560 ชม 275 ครั้ง)
MV บูชาธรรม จบเชิญชวนสวดธรรมจักร 180180180
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(27 ก.ย. 2560 ชม 287 ครั้ง)
เพลง สวดมนต์ไปทั่วโลก
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(19 ส.ค. 2560 ชม 325 ครั้ง)
เพลง สวดมนต์รวมใจ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(19 ส.ค. 2560 ชม 306 ครั้ง)
เพลง สวดมนต์กลั่นใจ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(19 ส.ค. 2560 ชม 368 ครั้ง)
เพลง พบเจอเมื่อใจหยุด
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(19 ส.ค. 2560 ชม 837 ครั้ง)
เพลง สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(03 ส.ค. 2560 ชม 451 ครั้ง)
เพลง สวดมนต์วันธรรมชัย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(03 ส.ค. 2560 ชม 647 ครั้ง)
เพลง เมืองพุทธต้องคู่เมืองไทย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(07 ก.พ. 2560 ชม 1,472 ครั้ง)
เพลง มาสวดมนต์กัน
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(07 ก.พ. 2560 ชม 3,715 ครั้ง)