พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5

คำร้อง ตะวันธรรม ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอังกฤษ ดร.อนัญญา เมธมนัส คำแปลภาษาจีน อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ ภาพ พุทธศิลป์ ใช้เฉพาะการสอนศีลธรรม

    Video > หมวดMusic Video เพลงธรรมะ > รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
 LINE it!     Bookmark and Share  
  
ชมด้วย Html5    ชมด้วย MP4   ชมด้วย Youtube  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5
 Embed Code
  พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5
  รายการเพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์   หมวดMusic Video เพลงธรรมะ
  25 มี.ค. 2554  07:03 นาที   ชม 10,275 ครั้ง
  Short URL :

  Your IP : 54.226.102.115 IP Address Lookup
  Now Playing from USA Server


Bookmark and Share  
  
Download
พระศรีอริยเมตรไตรย์ V.5
พระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า
Is the name of the next Lord Buddha.
พระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า
Is the name of the next Lord Buddha.
พระองค์จะทรงมีพระวรกาย ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน 32 ประการ
He will possess the thirty-two special features of the perfect man.
พระวรกายอันประเสริฐจะสูงได้ 22 วา
He will stand 44 meters tall.
พระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha
ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
He will be born to a Brahmin family.
ทรงมีพระนามว่า อชิตพราหมณ์
And his name will be Ajita
พระองค์จะทรงมีพุทธบิดาพระนามว่า สุรพรหมพราหมณ์ ผู้สง่างาม
Subrahrn will be the name of his father.
พุทธมารดาผู้เป็นสุดยอดกัลยาณี พระนามว่า พรหมวดีพราหมณี
Brahmvadi will be the name of his mother.
มีพระโอรสผู้องอาจฉลาดล้ำ พระนามว่า พรหมวัฒนกุมาร
His only son’s name will be Brahmvatana.
พระอัครสาวกเบื้องขวาเชี่ยวชาญด้านปัญญา
His chief disciple to the right, who possesses exceptional wisdom,
มีชื่อว่า พระอโสกเถระ
Will be called Phra Asoka Thera.
พระอัครสาวกเบื้องซ้ายเชี่ยวชาญด้านฤทธา
His chief disciple to the left, who excels in supernatural power,
มีชื่อว่า พระพรหมเทวเถระ
Will be called Phra Brahmdeva Thera.
พระอัครสาวกเบื้องขวา เป็นเลิศด้านปัญญา
The chief lady disciple to his right, who possesses exceptional wisdom,
มีชื่อว่า พระปทุมเถรี
Will be called Phra Paduma Their.
พระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย เป็นเลิศด้านฤทธา
The chief lady disciple to his left, who excels in supernatural power,
มีชื่อว่า พระสุมนาเถรี
Will be called Phra Sumana Theri.
มีพระสีหเถระ เป็นพุทธอุปัฏฐาก
Phra Siha Thera will be the name of his personal
ท่านสุทัตตคหบดี และท่านสังฆเศรษฐี
Two fabulously wealthy men whose names are Sudatta
เป็นอุบาสกพุทธอุปัฏฐาก
Will serve as his lay supporters.
นางยสปวดี และนางสังฆาเศรษฐินี
On the lady’s side, there will be
เป็นพุทธอุปฐากฝ่ายมหาอุบาสิกา
The great Yasapavadi and Sangha.
มีต้นมหาโพธิ์พฤกษาคือ ต้นกากะทิง
His tree of Enlishtenment will be the Alexandrian
สิ่งอัศจรรย์และบุคคลคู่บารมี คู่บารมีพระศรีอริยเมตไตรย์
Blessed with enormous merit blessed with enormous merit
จะบังเกิดขึ้นในยุคหน้านี้เอง
Will happen during his time.
ยุคหน้านี้เอง
In the next Buddha Aeon
หากว่าเราประสงค์จะไปบังเกิดในยุคพระองค์
If we wish to be reborn during the time of the next Buddha,
จงเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวง
we must abstain from unwholesomeness
และหมั่นสั่งสมแต่บุญกุศล
and accumulate merit through
ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ให้ได้ตลอดเวลา
such wholesome deeds as alms-giving, keeping the Precepts,
แล้วตั้งความปรารถนา
and practicing meditation.
ว่าขอให้เราได้ไปบังเกิดขึ้นในยุคของพระองค์
We must also make the resolute wish to be reborn during the time of
ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha.
ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
The Lord Sriariyamaitreya Buddha.
เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกายมหาบุรุษ อันประเสริฐและงดงาม
Then we’ll see the Lord Buddha in his perfect man form and witness
เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกาย ครอบคลุมหมื่นโลกธาตุตลอดเวลา
His glorious radiance which spreads across the entire 10,000 universes.
จะได้ฟังพระสุรเสียงอันไพเราะ
We’ll hear his glorious voice
แสดงธรรมอันงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย
Giving Dhamma lectures that are perfect from beginning to end.
และจะได้บรรลุธรรมในยุคของพระองค์
And we’ll be able to attain the Dhamma in accordance with the level
ตามกำลังแห่งบุญบารมี
Of our accumulated merit.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long,
แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ
It’s just a little more than an Asankheyya.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long,
แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ
It’s just a little more than an Asankheyya.
อีกไม่นานเท่าใด
It won’t be that long,
แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ
It’s just a little more than an Asankheyya.
หนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเอง
That’s all.
   ค้นหา Video    

เพลง ภาคภูมิใจ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 20 ครั้ง)
เพลง ประโยค 10
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 28 ครั้ง)
เพลง ไม่เว้นวรรค
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 21 ครั้ง)
เพลง แก้ด้วยความไม่กลัว
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 23 ครั้ง)
เพลง แค่นี้ก็หยุดได้
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(26 มี.ค. 2562 ชม 63 ครั้ง)
เพลง เส้นทางสายพิสุทธิ์
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(12 มี.ค. 2562 ชม 114 ครั้ง)
ผมจะบวชเณรครับ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(08 มี.ค. 2562 ชม 103 ครั้ง)
MV ปิดงบบุญ 2561
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(07 ม.ค. 2562 ชม 258 ครั้ง)
ทุก 1 ชั่วโมงขอ 1 นาที เพื่อหยุดใจ V.ธรรมยาตรา
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(07 ม.ค. 2562 ชม 392 ครั้ง)
เพลง สู้โว้ย V.สวดธรรมจักร 1000 ล้านจบ
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(29 ก.ย. 2561 ชม 950 ครั้ง)
เพลง ก้าวไปไม่หยุดยั้ง
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(20 ส.ค. 2561 ชม 849 ครั้ง)
เพลง รวมใจไปมองโกเลีย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(20 ส.ค. 2561 ชม 832 ครั้ง)
mv เก็บใจที่กลางกาย
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(15 พ.ค. 2561 ชม 1,705 ครั้ง)
MV แตะใจเข้ากลาง
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(21 มี.ค. 2561 ชม 1,664 ครั้ง)
mv คอยอ้ายมาต้อนฮับพระธรรมยาตรา
เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
(11 มี.ค. 2561 ชม 1,228 ครั้ง)