โรงเรียนวัดสำราญ

สัมภาษณ์ ผ.อ.ปรีชา บุญอนันต์ โรงเรียนวัดสำราญ จ.ลพบุรี ซึ่งมีนโยบายการสอนนักเรียนโดยเน้นการฟื้นฟูศีลธรรมเป็นตัวหลัก และวิชาการเป็นตัวเสริม

    Video > หมวดวาไรตี้ >