วันวิสาขบูชา

การบังเกิดขึ้นของพระพุทธนับเป็นบุญลาภของสัพสัตว์ทั้งหลาย ทรงช่วยขจัดความทุกข์ของมนุษย์ให้ได้พบกับความสุขอันเป็นนิรันด์

    Video > หมวดMusic Video เพลงธรรมะ > รายการDMC Guide
 LINE it!     Bookmark and Share