ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

Video > งานบุญวันอาทิตย์ > ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย  Bookmark and Share
Share Facebook   วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 12 ส.ค. 55 ชม 6,197 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 05 ส.ค. 55 ชม 6,093 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 29 ก.ค. 55 ชม 6,108 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 22 ก.ค. 55 ชม 6,126 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 15 ก.ค. 55 ชม 6,016 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 08 ก.ค. 55 ชม 5,991 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 01 ก.ค. 55 ชม 6,098 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 17 มิ.ย. 55 ชม 6,011 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุึนายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุึนายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 10 มิ.ย. 55 ชม 6,106 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันที่ 4 มิถุึนายน พ.ศ.2555 วันวิสาขบุชา   วันที่ 4 มิถุึนายน พ.ศ.2555 วันวิสาขบุชา
จันทร์ 04 มิ.ย. 55 ชม 6,270 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 27 พ.ค. 55 ชม 5,781 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 06 พ.ค. 55 ชม 5,869 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 20 พ.ค. 55 ชม 5,956 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 29 เม.ย. 55 ชม 6,105 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 22 เม.ย. 55 ชม 5,910 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 15 เม.ย. 55 ชม 5,799 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 01 เม.ย. 55 ชม 5,770 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 08 เม.ย. 55 ชม 5,815 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 25 มี.ค. 55 ชม 5,718 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 18 มี.ค. 55 ชม 5,998 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 11 มี.ค. 55 ชม 5,848 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 วันมาฆบูชา   วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 วันมาฆบูชา
พุธ 07 มี.ค. 55 ชม 5,222 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
อาทิตย์ 26 ก.พ. 55 ชม 5,835 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
อาทิตย์ 19 ก.พ. 55 ชม 5,241 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
อาทิตย์ 12 ก.พ. 55 ชม 5,803 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
อาทิตย์ 05 ก.พ. 55 ชม 6,001 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 01 ม.ค. 55 ชม 6,137 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2554   วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2554
อาทิตย์ 18 ธ.ค. 54 ชม 5,813 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2554   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2554
อาทิตย์ 11 ธ.ค. 54 ชม 6,079 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2554   วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
อาทิตย์ 27 พ.ย. 54 ชม 5,891 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2554   วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
อาทิตย์ 20 พ.ย. 54 ชม 5,889 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2554   วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
อาทิตย์ 13 พ.ย. 54 ชม 6,020 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2554   วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2554
อาทิตย์ 09 ต.ค. 54 ชม 6,168 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 ต.ค. 2554   วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 ต.ค. 2554
อาทิตย์ 02 ต.ค. 54 ชม 5,912 ครั้ง
วางใจเบาๆ นิ่ง สบายๆ นึกถึงองค์พระ ดวงแก้วใสๆ หรือนึกถึงหลวงปู่ อาราธนาเบาๆ ให้ท่านประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรา


วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2554   วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2554
อาทิตย์ 25 ก.ย. 54 ชม 5,746 ครั้ง
หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ให้ทั้งตัวรู้สึกว่าสบาย ผ่อนคลายจากความผูกพันจากทุกสิ่ง และนึกน้อมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2554   วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2554
อาทิตย์ 18 ก.ย. 54 ชม 5,819 ครั้ง
ให้นึกน้อมเอาภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำพระผู้ปราบมาร อาราธนาให้ท่านสถิตย์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด นึกถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใส นอบน้อม อย่างเบาๆ สบายๆ ใสๆ


วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2554   วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2554
อาทิตย์ 11 ก.ย. 54 ชม 5,919 ครั้ง
หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ให้รู้สึกสบายทั้งร่างกายและจิตใจ แล้วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ให้ใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ต้นเดือน 4 ก.ย. 2554   วันอาทิตย์ต้นเดือน 4 ก.ย. 2554
อาทิตย์ 04 ก.ย. 54 ชม 5,862 ครั้ง
หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ให้เปลือกตาสัมผัสกันเบาๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ทำใจเย็นๆ ให้ใจใสๆ เบิกบาน สะอาด บริสุทธื์ ผ่องใส ปล่อยวางจากทุกสิ่ง


วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 54   วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 54
อาทิตย์ 28 ส.ค. 54 ชม 6,114 ครั้ง
หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ให้เปลือกตาสัมผัสกันเบาๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ทำใจเย็นๆ ให้ใจใสๆ เบิกบาน สะอาด บริสุทธื์ ผ่องใส ปล่อยวางจากทุกสิ่ง หยุดนิ่งนุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ


วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 14 ส.ค. 54   วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 14 ส.ค. 54
จันทร์ 15 ส.ค. 54 ชม 5,960 ครั้ง
หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ให้เปลือกตาสัมผัสกันเบาๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ทำใจเย็นๆ ให้ใจใสๆ เบิกบาน สะอาด บริสุทธื์ ผ่องใส ปล่อยวางจากทุกสิ่ง หยุดนิ่งนุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ< ใหม่กว่า  1 2 .. 3 4 5 <6> 7 8 9 ..  12  13   เก่ากว่า >(201-240 จาก 536)    Bookmark and Share  
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร