ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

Video > งานบุญวันอาทิตย์ > ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย  Bookmark and Share
Share Facebook   วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556   วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556
พฤหัสบดี 18 เม.ย. 56 ชม 2,101 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556   วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556
อังคาร 09 เม.ย. 56 ชม 1,997 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556   วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556
พฤหัสบดี 04 เม.ย. 56 ชม 1,769 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556   วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556
พุธ 27 มี.ค. 56 ชม 7,043 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556   วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556
จันทร์ 18 มี.ค. 56 ชม 6,459 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556   วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
จันทร์ 11 ก.พ. 56 ชม 6,491 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556   วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ศุกร์ 08 ก.พ. 56 ชม 6,713 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวามคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวามคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 16 ธ.ค. 55 ชม 6,220 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2555


วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 09 ธ.ค. 55 ชม 6,159 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 02 ธ.ค. 55 ชม 6,269 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 25 พ.ย. 55 ชม 6,315 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 18 พ.ย. 55 ชม 6,281 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 11 พ.ย. 55 ชม 6,112 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. พ.ศ.2555
อาทิตย์ 04 พ.ย. 55 ชม 6,142 ครั้งวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 07 ต.ค. 55 ชม 6,063 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 16 ก.ย. 55 ชม 5,972 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 14 ต.ค. 55 ชม 6,232 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 23 ก.ย. 55 ชม 5,221 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 09 ก.ย. 55 ชม 6,054 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 26 ส.ค. 55 ชม 6,062 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 19 ส.ค. 55 ชม 5,945 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 12 ส.ค. 55 ชม 6,306 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 05 ส.ค. 55 ชม 6,214 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 29 ก.ค. 55 ชม 6,233 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 22 ก.ค. 55 ชม 6,253 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 15 ก.ค. 55 ชม 6,130 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 08 ก.ค. 55 ชม 6,120 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 01 ก.ค. 55 ชม 6,226 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 17 มิ.ย. 55 ชม 6,119 ครั้ง
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุึนายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุึนายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 10 มิ.ย. 55 ชม 6,223 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันที่ 4 มิถุึนายน พ.ศ.2555 วันวิสาขบุชา   วันที่ 4 มิถุึนายน พ.ศ.2555 วันวิสาขบุชา
จันทร์ 04 มิ.ย. 55 ชม 6,377 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 27 พ.ค. 55 ชม 5,893 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 06 พ.ค. 55 ชม 5,979 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 20 พ.ค. 55 ชม 6,090 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 29 เม.ย. 55 ชม 6,225 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 22 เม.ย. 55 ชม 6,029 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 15 เม.ย. 55 ชม 5,915 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 01 เม.ย. 55 ชม 6,173 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555
อาทิตย์ 08 เม.ย. 55 ชม 5,938 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด


วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555   วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555
อาทิตย์ 25 มี.ค. 55 ชม 5,839 ครั้ง
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด< ใหม่กว่า  1 2 .. 3 4 5 <6> 7 8 9 ..  12  13   เก่ากว่า >(201-240 จาก 557)    


Bookmark and Share