DMC Guide

Video > Music Video เพลงธรรมะ > DMC Guide  Bookmark and Share
Share Facebook   อาคาร 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี อเมริกา ตอนที่ 1   อาคาร 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี อเมริกา ตอนที่ 1
อังคาร 05 ม.ค. 59 ชม 645 ครั้ง
อาคาร 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี อเมริกา ตอนที่ 1


บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี 72 ปี โซนยุโรป   บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี 72 ปี โซนยุโรป
อังคาร 05 ม.ค. 59 ชม 551 ครั้ง
บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี 72 ปี โซนยุโรป


การขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในแผ่นดินมองโกเลีย   การขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในแผ่นดินมองโกเลีย
อังคาร 05 ม.ค. 59 ชม 548 ครั้ง
การขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในแผ่นดินมองโกเลีย


กิจกรรมตักบาตรพระ 365 รูป บ้านสวนตะวันธรรม   กิจกรรมตักบาตรพระ 365 รูป บ้านสวนตะวันธรรม
อังคาร 05 ม.ค. 59 ชม 461 ครั้ง
กิจกรรมตักบาตรพระ 365 รูป บ้านสวนตะวันธรรม


ข้อชี้แจงการไปร่วมงาน คลองบางนางแท่น   ข้อชี้แจงการไปร่วมงาน คลองบางนางแท่น
พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 58 ชม 710 ครั้ง
ข้อชี้แจงการไปร่วมงาน คลองบางนางแท่น


ประมวลภาพพิธีทอดกฐินธุดงคสถานล้านนา พ.ศ.2558   ประมวลภาพพิธีทอดกฐินธุดงคสถานล้านนา พ.ศ.2558
พุธ 23 ธ.ค. 58 ชม 560 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีทอดกฐินธุดงคสถานล้านนา พ.ศ.2558


เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรม ร่วมชมนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก   เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรม ร่วมชมนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก
อังคาร 22 ธ.ค. 58 ชม 549 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรม ร่วมชมนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก


พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 6,000 รูปทั่วโลก ตอนที่ 2   พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 6,000 รูปทั่วโลก ตอนที่ 2
ศุกร์ 18 ธ.ค. 58 ชม 680 ครั้ง
DMC Guide ตอน พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 6,000 รูปทั่วโลก


พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 6,000 รูปทั่วโลก ตอนที่ 1   พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 6,000 รูปทั่วโลก ตอนที่ 1
พฤหัสบดี 17 ธ.ค. 58 ชม 537 ครั้ง
DMC Guide ตอน พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 6,000 รูปทั่วโลก


 สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา   สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา
พุธ 16 ธ.ค. 58 ชม 680 ครั้ง
DMC Guide ตอน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตร วรรณาธุ   ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตร วรรณาธุ
อังคาร 15 ธ.ค. 58 ชม 461 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตร วรรณาธุ


ทบทวนบุญ v-star ครั้งที่ 9   ทบทวนบุญ v-star ครั้งที่ 9
อาทิตย์ 13 ธ.ค. 58 ชม 489 ครั้ง
DMC Guide ตอน ทบทวนบุญ v-star ครั้งที่ 9


สื่อ v-star ครั้งที่ 10   สื่อ v-star ครั้งที่ 10
พฤหัสบดี 10 ธ.ค. 58 ชม 727 ครั้ง
DMC Guide ตอน สื่อ v-star ครั้งที่ 10


ทบทวนบุญ v-star ครั้งที่ 1 - 8   ทบทวนบุญ v-star ครั้งที่ 1 - 8
พุธ 09 ธ.ค. 58 ชม 901 ครั้ง
DMC Guide ตอน ทบทวนบุญ v-star ครั้งที่ 1 - 8


พิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร   พิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร
อังคาร 08 ธ.ค. 58 ชม 569 ครั้ง
พิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 8   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 8
เสาร์ 05 ธ.ค. 58 ชม 479 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 8


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 7   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 7
ศุกร์ 04 ธ.ค. 58 ชม 437 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 7


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 6   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 6
เสาร์ 28 พ.ย. 58 ชม 549 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 6


ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ตลาดสดไอยรา   ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ตลาดสดไอยรา
ศุกร์ 27 พ.ย. 58 ชม 562 ครั้ง
ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ตลาดสดไอยรา


อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน ผลบุญอัศจรรย์เหลือเชื่อแต่จริง   อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน ผลบุญอัศจรรย์เหลือเชื่อแต่จริง
พฤหัสบดี 26 พ.ย. 58 ชม 601 ครั้ง
อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน ผลบุญอัศจรรย์เหลือเชื่อแต่จริง


อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน ชีวิตเลิกยึกยัก เพราะทองหนัก 20 บาท   อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน ชีวิตเลิกยึกยัก เพราะทองหนัก 20 บาท
อังคาร 24 พ.ย. 58 ชม 635 ครั้ง
อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน ชีวิตเลิกยึกยัก เพราะทองหนัก 20 บาท


อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน หลวงปู่ทองคำ เมตตามาเยี่ยม   อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน หลวงปู่ทองคำ เมตตามาเยี่ยม
อังคาร 24 พ.ย. 58 ชม 626 ครั้ง
อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน หลวงปู่ทองคำ เมตตามาเยี่ยม


อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน รอดตายแถมรวยตลอดกาลด้วยบารมีหลวงปู่   อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน รอดตายแถมรวยตลอดกาลด้วยบารมีหลวงปู่
จันทร์ 23 พ.ย. 58 ชม 507 ครั้ง
อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ฯ ตอน รอดตายแถมรวยตลอดกาลด้วยบารมีหลวงปู่


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 5   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 5
ศุกร์ 20 พ.ย. 58 ชม 356 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 5


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 4   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 4
จันทร์ 16 พ.ย. 58 ชม 411 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 4


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 3   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 3
เสาร์ 07 พ.ย. 58 ชม 505 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 3


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย การเตรียมความพร้อม จ.แม่ฮ่องสอน   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย การเตรียมความพร้อม จ.แม่ฮ่องสอน
ศุกร์ 06 พ.ย. 58 ชม 553 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย การเตรียมความพร้อม จ.แม่ฮ่องสอน


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 2   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 2
พฤหัสบดี 05 พ.ย. 58 ชม 313 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 2


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน ผู้อุปถัมภ์กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม   ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน ผู้อุปถัมภ์กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม
อังคาร 03 พ.ย. 58 ชม 429 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน ผู้อุปถัมภ์กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.สุรินทร์   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.สุรินทร์
พฤหัสบดี 29 ต.ค. 58 ชม 563 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.สุรินทร์


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1
พุธ 28 ต.ค. 58 ชม 291 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย สัมมนาอุบาสก - อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรอารี ปิยะวัชร์   ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรอารี ปิยะวัชร์
อังคาร 27 ต.ค. 58 ชม 363 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านกัลยาณมิตรอารี ปิยะวัชร์


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.อุบลราชธานี   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.อุบลราชธานี
ศุกร์ 23 ต.ค. 58 ชม 456 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.อุบลราชธานี


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต
พุธ 21 ต.ค. 58 ชม 316 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต


Guinness World Records การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกปีที่ 4   Guinness World Records การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกปีที่ 4
พุธ 21 ต.ค. 58 ชม 335 ครั้ง
Guinness World Records การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ปีที่ 4


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ชลบุรี และ จ.เชียงราย   โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ชลบุรี และ จ.เชียงราย
พุธ 21 ต.ค. 58 ชม 285 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.ชลบุรี และ จ.เชียงราย


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านประพัฒน์ธรรม   ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านประพัฒน์ธรรม
อังคาร 13 ต.ค. 58 ชม 597 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน บ้านประพัฒน์ธรรม


โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์   โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์
พุธ 07 ต.ค. 58 ชม 494 ครั้ง
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์


ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน Q House ลุมพินี   ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน Q House ลุมพินี
อังคาร 06 ต.ค. 58 ชม 430 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอน Q House ลุมพินี


ธุดงธรรมชัย รุ่นบูชาธรรม 71 ปี    ธุดงธรรมชัย รุ่นบูชาธรรม 71 ปี
ศุกร์ 02 ต.ค. 58 ชม 514 ครั้ง
ธุดงธรรมชัย รุ่นบูชาธรรม 71 ปี< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 ..  39  40   เก่ากว่า >(121-160 จาก 1605)    

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการพิธีถวายผ้าไตรสามเณรใหม่ โครงการ “หน่อแก้วเปรียญธรรม”รุ่นแรกของโลก
คุณลักษณะพระนิพพาน มีกล่าวไว้จำนวนมากในพระไตรปิฎก แต่ในที่นี้จะนำมากล่าวเฉพาะคุณลักษณะที่น่าปรารถนา อันมีอยู่ในพระนิพพาน ซึ่งพอจะเทียบเคียงกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปให้เข้าใจได้
อย่างไรก็ดี การมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่บนพรหมโลก กลับเป็นการตัดโอกาสตนเองในการลงมาสั่งสมบุญบารมีในเมืองมนุษย์ พรหมในหลายๆ ชั้นหมดโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร