ข่าว

ข่าว

Video > ข่าว

สรุปข่าว DMC 7 ธ.ค. 2559   DMC News ชม 16,766,425 ครั้ง
       สรุปข่าว DMC 7 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 6 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 5 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 3 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 2 ธ.ค. 2559
       สรุปข่าว DMC 1 ธ.ค. 2559323 วัด ครั้งที่ 127 วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส   New News ชม 2,977,863 ครั้ง
       323 วัด ครั้งที่ 127 วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 120 จ.นราธิวาส
       New news ตักบาตร 10,000 รูป จ.เชียงใหม่
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 118 อ บางกล่ำ จ สงขลา
       พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 117 จ.ปัตตานี
       New News ตักบาตร 10,000 รูป จ.สมุทรสาครข่าวต่างประเทศทั่วโลก 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562   ข่าวศูนย์ต่างประเทศ ชม 2,436,477 ครั้ง
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
       ข่าวต่างประเทศทั่วโลก 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   DMC News Sunday ชม 1,741,079 ครั้ง
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559
       DMC NEW สุดสัปดาห์ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559  ข่าว 072 ชม 672,068 ครั้งผู้นำบุญ จ.กาญจนบุรี   ที่นี่ภูธร ชม 599,406 ครั้ง
       ผู้นำบุญ จ.กาญจนบุรี
       ความเป็นมาของศูนย์กัลยาณมิตร จ.นครปฐม
       ศูนย์กัลยาณมิตรนครราชสีมา ผู้บุกเบิกสร้างศูนย์ฯและประธานศูนย์ฯคนที่1-7
       สามชุก ตลาดร้อยปี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมมงคลเจริญ
       ทวีชัย 5 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
       ความสูญเสียภรรยาสุดที่รักอย่างไม่มีวันย้อนกลับ ด้วยโรคมะเร็งWorld of Peace 18 สิงหาคม พ.ศ.2562   World of Peace ชม 265,192 ครั้ง
       World of Peace 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 11 สิงหาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 4 สิงหาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562
       World of Peace 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562สรุปข่าว Boon News 21 ส.ค.2562   Boon News ชม 249,408 ครั้ง
       สรุปข่าว Boon News 21 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 20 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 19 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 17 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 16 ส.ค.2562
       สรุปข่าว Boon News 15 ส.ค.2562สรุปข่าว DMC 14 ม.ค. 2559   เจาะประเด็น ชม 121,872 ครั้งสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในประเทศศรีลังกา   DNN ชม 110,512 ครั้ง
       สอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในประเทศศรีลังกา
       พิธีเปิด วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
       อุบาสิกาแก้ว ประเทศอินเดีย
       สารคดีประเทศมองโกเลียและเบื้องหลังการจัดงานฯ
       พิธีลอยโคมวิสาขประทีป อินเดีย 2553
       พิธีลอยโคมวิสาขประทีป มองโกเลีย 2553  รอบรู้ทันข่าว ชม 28,168 ครั้ง

Bookmark and Share